Balatonújlaki kommunális víztelenített szennyvíziszap

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Település
Siófok
Utca, házszám
Tanácsház u. 7.
Irányítószám
8600
Telefon/fax
84/501-000; 84/501-250
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Név
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. balatonújlaki szennyvíztelepe
Település
Balatonújlak
Utca, házszám
Külterület (Sió mentén)
Irányítószám
8712
Tevékenység
Termelés
Hulladék, melléktermék megnevezéseBalatonújlaki kommunális víztelenített szennyvíziszap
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Dewatered municipal sewage sludge of Balatonújlaki
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Kommunális hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
 • 19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Szennyvíztisztítás során centrifugával történő víztelenítés után képződő víztelenített szennyvíziszap

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
Egyéb vegyi anyag
ásványi anyag
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
44.8 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
32700 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor (összes)
Egyéb vegyi anyag
összes P
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
23800 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
4300 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
41500 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • arzén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6.2 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.4 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kobalt
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
8.4 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • króm
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
18.5 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
133 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • higany
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.9 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • molibdén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
3.3 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
22.4 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
28.7 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • szelén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.7 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
999 mg/kg
Vegyes hulladék/termék neve
Balatonújlaki kommunális víztelenített szennyvíziszap
Vegyes hulladék/termék összetevői

Víz, oldott ásványi sók, szerves anyagok, nitrogén-és foszforformák, nyomelemek

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A szennyvíziszapok talajra alkalmazva a biodegradálható természetes holt szerves anyagokhoz hasonlóan viselkednek, biodegradálódnak, mineralizálódnak, belőlük vízoldható anyagok oldódhatnak ki csapadék hatására, melyek bemosódhatnak a talaj mélyebb rétegeibe.
A szennyvíz minőségétől függő mértékben tartalmazhatnak perzisztens és toxikus szerves és szervetlen anyagokat.

pH
6.72
Szárazanyag-tartalom (%)
24.4
Nedvességtartalom (%)
75.6
Szervesanyag tartalom (%)
55.2
Homogenitás
Inhomogén
Egyéb

ásványi anyag 44,8 m/m% szárazanyagszázalékában; összes N: 32,7 g/kg sz.a.; összes P: 23,8 g/kg sz.a.; K: 4,3 g/kg sz.a.; Ca: 41,5 g/kg/sz.a. As: 6,2 mg/kg sz.a.; Cd: 1,4 mg/kg sz.a.; Co: 8,4 mg/kg sz.a.; Cr: 18,5 mg/kg sz.a.;Cu: 133 mg/kg sz.a.; Hg 0,9 mg/kg sz.a.; Mo: 3,3 mg/kg sz.a.; Ni: 22,4 mg/kg sz.a.; Pb: 28,7 mg/kg sz.a.;Se: 1,7 mg/kg sz.a.; Zn: 999 mg/kg sz.a.; A feltüntetett értékek az 1990-2009-ig terjedő vizsgálatok adatainak átlagértékei.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

víztelenített iszap felszínre történő szórása, komposzt készítés

Referenciák hasznosításra

www.kszgysz.hu/e107_files/downloads/szennyv/marko_andras.ppt Drv. Zrt. - A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Vizsgálták a pH-t, nitrogén, foszfor, K, Ca mennyiségét, toxikus nehézfémek koncentrációját. A kapott eredmények nem haladták meg az ide vonatkozó határértékeket.

Vizsgálták a művelt talajrétegbe bemunkált balatonújlaki szennyvíziszap talajra gyakorolt hatását (pH,humusztartalom, P,K,tox.fémek) löszös üledéken kialakult, eredendően savanyú kémhatású, agyagbemosódásos barna edőtalaj 0-30 cm-es talajszelvényében 1990-ben és 2006-ban.A kapott eredmények nem haladták meg a 'B' szennyezettségi határértékeket.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

A szennyvíziszapban a szennyvízből átkerülő és feldúsuló bonthatatlan (perzisztens) szerves anyagok és toxikus fémek lehetnek jelen. Ezek a talaj élővilágát veszélyeztetik és tovább juthatnak a táplálékláncon keresztül (növény, növényevő állat, húsevő állat, tej, ember, stb.).
Higiénés problémák is lehetnek a szennyvíziszapban: patogén mikroorganizmusok előfordulása lehetséges.
Szaghatás is gyakori.
A nagymennyiségű könnyen bomló szervesanyag direkt talajra hordása azt eredményezi, hogy a bomlás a talajban fog lejátszódni, melynek során nagymértékben felszaporodnak a talajmikroorganizmusok melyek sejtjeik felépítéséhez felhasználják a szerves anyagokat, elsősorban a nitrogénvegyületeket. Ezzel a növények számára hozzáférhetetlenné teszik azokat, tehát a talaj tápanyag-állapota (növénytermesztés szempontjából) átmenetileg romlik. Mikrobiológiai állapota sem a szokásos, és anoxikussá is válhat a levegő gyors elfogyasztása miatt. A bontó mikroflóra pusztulása után normalizálódik a h

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

www.kszgysz.hu/e107_files/downloads/szennyv/marko_andras.ppt Drv. Zrt. - A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Foszfor- és kálium-tartalma miatt.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

www.kszgysz.hu/e107_files/downloads/szennyv/marko_andras.ppt Drv. Zrt. - A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Szervesanyag-tartalma miatt.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

www.kszgysz.hu/e107_files/downloads/szennyv/marko_andras.ppt Drv. Zrt. - A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A megnövekedett humusztartalom hozzájárul a talaj textúrájának, szerkezetének javulásához.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

A szél- és vízerózió gátlására a talaj állékonyságának javítását és az egybefüggő növénytakarót lehet alkalmazni. A szennyvíziszapok talajra alkalmazása mindkét tényezőt nagymértékben képes javítani.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok

A szennyvíziszapokban feldúsuló káros anyagok éveszélyeztethetik a talaj élővilágát, a táplálékláncot és a talajt használó embert.
Toxicitásmérés mind a szennyvíziszappal, mind a szennyvíziszappal kezelt talajjal szükséges lehet. Még ha a szennyvíziszap nem is mutat toxicitást kezdetben, előfordulhat, hogy tárolás közben és a talajban a mineralizáció (biodegradáció) során, a talajmikroorganizmusok hatásra felszabadulnak olyan toxikus anyagok, melyek korábban immobilis formában voltak jelen a szennyvíziszapban.
A higiénés kockázatok kezelésre a szennyvíziszapban és a szennyvíziszappal kezelt talajban található kóliformok, szalmonellák, és egyéb patogén baktériumok és gombák kimutatása szükséges lehet, elsősorban akkor, ha olyan élelmiszernövények, gyümölcsök és zöldségek termesztése folyik a talajon, melyek közvetlenül érintkeznek a talajjal.

Adatlap azonosító (eredeti)
1025
Bevivő
Atkári Ágota
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás