Ajkai szénből származó pernye

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Bakonyi Erőmű Zrt.
Település
Ajka
Utca, házszám
Gyártelep
Irányítószám
8401
Telefon/fax
+36 88 211 355
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Név
Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű telephelye
Település
Ajka
Utca, házszám
Gyártelep
Irányítószám
8401
Tevékenység
Termelés
Hulladék, melléktermék megnevezéseAjkai szénből származó pernye
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Ajka coal fired power plant fly ash
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Egyéb
Pernye
Hulladék EWC kódszáma
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 02 széntüzelés pernyéje
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A Bakonyi Erőmű Zrt. energiatermelési tevékenysége során (szénégetés) keletkező tüzelési maradék. Elhelyezése salak-pernye tározó kazettákban történik. A nyomóvezetéken érkező zagy a kazetta körtöltésén elhelyezett belövő vezetékeken keresztül jut az ülepítő térre, a töltés mellett a salak és a pernye lerakódik középen nyílt víztükör alakul ki, majd a letisztult víz nyelőkutakon és nyelő csatornákon a vízvisszaforgató szivattyúházba kerül.
A zagyteret csurgalékvíz-elvezető árokrendszer veszi körül, amely a visszaforgató szivattyúház melletti 500 m3-es nyitott térszíni medencébe vezeti a szivárgó- és csurgalék vizeket, ahonnan a víz a zagytérre visszaemelésre kerül. A zagyvíz mennyisége 10-szerese a salak-pernyének.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Az I. és a II. zagykazettákban lerakott zagy nagy mennyiségben tartalmazott aktív CaO-t továbbá Al203-t, Fe2O3-t, SiO2-t és szulfátokat. E komponensek között reakciók játszódtak le vizes közegben, miáltal rendkívül szilárd 'pernyebeton' képződött. A magas mészkő és gipsz tartalom a pernyekőben kristályos formában jelenik meg - ez kedvező a vízzárőság szempontjából. Az MTA Izotópkutató Intézet 1993 évi mérési eredményei alapján a pernyeminták vízáteresztő-képességi együttható átlagos értéke: k= 8,5*10-8 - 1,1*10-6 cm/s, tehát a lerakott megszilárdult zagy vízzáró képessége jónak tekinthető. Meg kell említeni, hogy az ajkai szén radioaktív összetevői (K40, Th232, U235) a salak-pernyében tovább dúsulnak.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
Egyéb vegyi anyag
hamutartalom szárazanyagra
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
97.1 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szén
Egyéb vegyi anyag
széntartalom szárazanyagra vonatkoztatva
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
2.61 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitorgén (szerves)
Egyéb vegyi anyag
szerves és szervetlen nitrogén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
24 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kén
Egyéb vegyi anyag
bombakén, vizes oldatból mért adat
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.0014 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • klór/klorid
Egyéb vegyi anyag
klorid, vizes oldatból mért adat
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
47 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • fluor/fluorid
Egyéb vegyi anyag
fluorid, vizes oldatból mért adat
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
2.9 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kén
Egyéb vegyi anyag
összes kén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.57 %
Vegyes hulladék/termék neve
Ajkai szénből származó pernye
Vegyes hulladék/termék összetevői

Ásványi anyagok, növényi tápelemek, mikroelemek, toxikus elemek, radioaktív elemek.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Talajra alkalmazott salakpernye ásványi anyagai a talaj ásványi szerkezetébe beépülnek, ebből az oldható vagy könnyen oldhatóvá váló tápelemeket a növények felhasználják. Az oldható elemek/ionok a talajvízben oldva a talaj mélyebb rétegibe mosódhatnak vagy a lefolyó vizekkel a felszíni vizekbe kerülhetnek. A salakpernyéből kioldódott mozgékony elemeket a növények felveszik, biomasszájukba építik.
A hamu pH értékétől függően bizonyos ionok mobilizálódását, mások stabilizálását segíthetik elő. Savanyú vagy semleges salakpernye a fémek és félfémek pozitív ionjait mobilizálja, a lúgos pernyék a talaj lúgosításával a foszfátok és a fémtartalmú negatív ionokat mobilizálhatják a talajban, pl. arzenátok, molibdenátok, szelenátok, stb. A pernyék talajra alkalmazásakor a pH-változás miatti kioldások érintik mind a talajt, mind a pernyét: tehát a vizekbe került és növények által felvett fémek származhatnak mind a talajból, mind a pernyéből.

Szárazanyag-tartalom (%)
99
Nedvességtartalom (%)
1
Egyéb

Hamutartalom: 97,1% sz.a.-ra; Széntartalom: 2,61% sz.a.-ra, szerves N: 24 mg/kg bombakén: 0,0014%; klorid (vizes oldatból mért adat): 47 mg/l; fluorid (vizes oldatból mért adat: 2,9 mg/l; összes kén: 1,57%

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

A pernye legfőbb felvevőpiaca a cementipar, ahol beton vagy cement adalékanyagként hasznosítják, ezenfelül használható még útépítéseknél és feltöltések, gátak kialakításánál, jó szilárdulási tulajdonságai miatt bánya-tömítékelésre illetve veszélyes hulladékok ártalmatlanítására is alkalmas.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Az ajkai szén radioaktivitását vizsgálta az MTA Izotópkutató Intézete. A szén radioaktív összetevői (K40, Th232, U235) a salak-pernyében tovább dúsultak, ami korlátozhatja a felhasználhatóságát.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

A hulladék radioaktivitását ellenőrizni és kontrollálni kell.
Stabilitását, szilárdságát geotechnikai elemekben fokozottan ellenőrizni kell.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy mikroelemtartalma miatt.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, kálium tartalom.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

A nagy mikroelem tartalma és textúrajavító puzzolánaktivitása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Mivel puzzolánaktivitással rendelkezik

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kiegyensúlyozza a szemcseméreteloszlást: homok mellé a finom frakciót biztosítja

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán aktivitás, textúrajavítás, növények megtelepedésének elősegítése.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

a lúgos pernyék

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Ha jelentős Ca tartalma van, akkor javíthatja. Számításokkal és előkísérletekkel eldönthető.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba. A referencia cikkben nem a mátrai erőművi pernyét alkalmazták, azonban az elemösszetétel alapján feltételezhető, hogy ez a pernye is alkalmas lenne kémiai stabilizálásra. Referenciák: Feigl, V., Uzinger, N., Gruiz, K. (2009) Chemical stabilisation of toxic metals in soil microcosms, Land Contamination and Reclamation, 17 (3–4), 483–494. Feigl, V., Atkári, Á., Anton, A., Gruiz, K. (2007) Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soils in Hungary, Advanced Materials Research, 20–21, 315–318. Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2010) An innovative technology for metal polluted soil – combined chemical and phytostabilisation, In: Construction for a sustainable environment (Eds. Sarsby, R. W. and Meggyes, T.), Taylor and Francis Group, London, pp. 187&

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A lúgos pernyék a lúgosan hidrolizáló talajalkotó ásványokat kilúgozhatják ( arzenátok, szelenátok, nickelátok, kromátok)

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kolloid mérettartomány (nagy fajlagos felületű szemcsék) és mikroelemtartalom jó baktérium élőhelyet biztosít.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolánaktivitásának és szilikáttartalmának köszönhetően.

Egyéb potenciális használat talajra

A növények learatása után a talajból eltávozó hamutartalom pótlására alkalmas.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

A felszíni és a felszín alatti vizek közelsége esetén a csurgalék kockázatot jelenthet. Tárolás közben esővíz hatására megszilárdulhat. Szállítás, rakodás: szállópor kiporzása kockázata felmérendő, kontrollálandó. Nedvesítés nem jó megoldás a porzás ellen, mert víz hatására aktiválódik a puzzolán hatás. Maró hatás kockázata a dolgozókra munka közben: belégzés, bőrirritáció, bőrkorrózió, szemirritáció, szemkorrózió (védőfelszerelés!) Szemcseméret: finom por kockázata belégzéssel számottevő lehet (védőfelszerelés, takarás!) Építőanyagba keverve szilárdító hatás nem azonos a cementével.

Adatlap azonosító (eredeti)
1034
Bevivő
Atkári Ágota
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás