Biogáz fermentációs maradék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem
Település
Nyírbátor
Tevékenység
Termelés
Gyűjtés
Tárolás
Hulladék, melléktermék megnevezéseBiogáz fermentációs maradék
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Biogas plant fermentation residue
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Egyéb ipari eredetű, veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
 • 16 10 keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok
 • 16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Folyékony
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Szarvasmarha- és baromfitrágyák, növényi maradványok, baromfi vágóhídi és egyéb állati hulladékokból történő biogáz előállítás (erjesztés) során keletkező fermentációs maradék. A mezőgazdasági biogáz üzemekben keletkező fermentációs maradék a folyamatos üzemelésű nedves fermentációból visszamaradó anyag. A fermentorból naponta kerül elvételre, és a felhasználásig végtermék tárolókba kerül. A fermentációs maradék nagy mennyiségben keletkezik, melynek biztonságos elhelyezése alapfeltétele a biogáz termelés fenntartásának.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Összetételét befolyásolják a biogáz termeléshez használt alapanyagok és a lebontási technológia.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
igen
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
1 500 t
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
500000 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • hidrogén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
61000 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • oxigén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
399000 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
45000 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6000 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
5000 mg/kg
Vegyes hulladék/termék neve
biogáz fermentációs maradék
Vegyes hulladék/termék összetevői

A fermentáció során el nem bontott szerves anyagokat, baktérium-maradványokat, különböző enzimeket és egyéb meghatározatlan anyagokat tartalmaz [1,2].
A fermentlé fokozza a talajmikroorganizmusok számát és a talajenzimek aktivitását, képes stimulálni a talaj eredeti mikrobapopulációját, kedvező hatással van a termesztett növények növekedésére [1,2].

1. MAKÁDI M., TOMÓCSIK A., OROSZ V., LENGYEL J., BIRÓ B., MÁRTON Á.
(2007a): Biogázüzemi fermentlé és Phylazonit MC baktériumtrágya hatása a
silókukorica zöldtömegére és a talaj biológiai aktivitására. Agrokémia és Talajtan 56. 2. 367-378.
2. MAKÁDI, M., TOMÓCSIK, A., OROSZ, V., BOGDÁNYI, ZS., BIRÓ, B. (2007b):
Effect of a biogas-digestate and bentonite on some enzyme activities of the amended soils. Cereal Research Communications 35. 2. 741-744.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A fermentáció után visszamaradt anyag sokkal jobban alkalmazható talaj szerves anyag utánpótlás biztosítására, mint az istállótrágya, mert:
-az anaerob kezelés során az értékes nitrogén tartalom megőrződik,
-az elfolyó anyag savassága csökken, a pH értéke 7-ről 8-ra emelkedik,
-istállótrágya esetében a C/N arány 30-50%-kal csökken, tehát a keletkező termék alkalmas közvetlen mezőgazdasági alkalmazásra,
-a folyamatban a foszfor és kálium tartalom a növények számára könnyen felvehető állapotba kerül,
-a gyommagvak csírázóképessége mezofil folyamatban csökken, termofil folyamatban gyakorlatilag megszűnik,
-az anaerob fermentáció során az emberre veszélyes patogén baktériumok jelentős része elpusztul (termofil folyamatban teljes fertőtlenítés következik be),
-a környezetet szennyező anyagok koncentrációja csökken az anaerob fermentáció után
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1z

Puzzolánaktivitás
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Főként talaj erő utánpótlásra hasznosítják.

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Bioüzemanyag alapanyagául szolgálhat.
Kratzeisen, M., Starcevic, N., Martinov, M., Maurer, C., Müller, J. (2010) Applicability of biogas digestate as solid fuel, Fuel 89(9), pp. 2544-2548.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nem
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Kontrollálatlanul a talajra öntözve elérheti a felszíni vizeket, ahol eutrofizációt okozhat.
Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Határérték feletti nehézfém tartalmála ügyelni kell a talajra öntözéskor. Chen, M., Cui, Y., Bai, F., Wang, J. (2013) Effect of two biogas residues application on copper and zinc fractionation and release in different soils, Journal of Environmental Sciences 25(9), pp. 1865-1873.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Enyhén lúgos kémhatású, biológiai eredeténél fogva komplex tápanyagnak tekinthető, hiszen makro- és mikroelemeket, nyomelemeket, szerves vegyületeket egyaránt tartalmaz.

Kátai János, Vágó Imre, Tállai Magdolna, Makádi Marianna: A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára (http://www.talaj.hu/vgy2008/3-9vgy2008.pdf)

Svoboda, N., Taube, F., Wienforth, B., Kluß, C., Kage, H., Herrmann, A. (2013) Nitrogen leaching losses after biogas residue application to maize, Soil and Tillage Research 130, pp. 69-80.

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Ernst, G., Müller, A., Göhler, H., Emmerling, C. (2008)C and N turnover of fermented residues from biogas plants in soil in the presence of three different earthworm species (Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa, Aporrectodea caliginosa), Soil Biology and Biochemistry 40(6), pp. 1413-1420.

Köster, J.R., Cárdenas, L., Senbayram, M., Bol, R., Well, R., Butler, M., Mühling, K.H., Dittert, K. (2011) Rapid shift from denitrification to nitrification in soil after biogas residue application as indicated by nitrous oxide isotopomers, Soil Biology and Biochemistry 43(8), pp. 1671-1677.

Sieling, K., Herrmann, A., Wienforth, B., Taube, F., Ohl, S., Hartung, E., Kage, H. (2013) Biogas cropping systems: Short term response of yield performance and N use efficiency to biogas residueapplication Original Research Article
European Journal of Agronomy, Volume 47, May 2013, Pages 44-54

Chen, R., Blagodatskaya, E., Senbayram, M., Blagodatsky, S., Myachina, O., Dittert, K., Kuzyakov, Y. (2012) Decomposition of biogas residues in soil and their effects on microbial growth kinetics and enzyme activities, Biomass and Bioenergy 45, pp. 221-229.

Makádi M., Tomócsik A., Kátai J., Eichler-Loebermann, b., Schiemenz, K. (2008): Nutrie

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

N, P és K tartalmának köszönhetően kiváló természetes talajerő utánpótló adalék.
A N tartalom jelentős része ammónium N formában van jelen, ezért a növények számára azonnal felvehető N pótlást jelent. A növények a fermentummal bevitt N tartalom 60-80%-át is képesek hasznosítani az első évben, ezért főleg olyan növények trágyázására ajánlott, amelyek N felvétele gyors

Svoboda, N., Taube, F., Wienforth, B., Kluß, C., Kage, H., Herrmann, A. (2013) Nitrogen leaching losses after biogas residue application to maize, Soil and Tillage Research 130, pp. 69-80.

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Makádi M., Tomócsik A., Kátai J., Eichler-Loebermann, b., Schiemenz, K. (2008): Nutrient cycling by using residues of bioenergy production - effects of biogas-digestate on plant and soil parameters. Cereal Research Communication 36:

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Makádi M., Tomócsik A., Kátai J., Eichler-Loebermann, b., Schiemenz, K. (2008): Nutrient cycling by using residues of bioenergy production - effects of biogas-digestate on plant and soil parameters. Cereal Research Communication 36: 1807-1810. Supplementum.

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Makádi M., Tomócsik A., Kátai J., Eichler-Loebermann, b., Schiemenz, K. (2008): Nutrient cycling by using residues of bioenergy production - effects of biogas-digestate on plant and soil parameters. Cereal Research Communication 36: 1807-1810. Supplementum.

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nem
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Főként szerves anyagból áll.

Forrás: Kátai János, Vágó Imre, Tállai Magdolna, Makádi Marianna: A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára (http://www.talaj.hu/vgy2008/3-9vgy2008.pdf)

Svoboda, N., Taube, F., Wienforth, B., Kluß, C., Kage, H., Herrmann, A. (2013) Nitrogen leaching losses after biogas residue application to maize, Soil and Tillage Research 130, pp. 69-80.

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Ernst, G., Müller, A., Göhler, H., Emmerling, C. (2008)C and N turnover of fermented residues from biogas plants in soil in the presence of three different earthworm species (Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa, Aporrectodea caliginosa), Soil Biology and Biochemistry 40(6), pp. 1413-1420.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Indoklás, referenciák

Állagából kifolyólag nem.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag tartalm amiatt igen.
Kátai János, Vágó Imre, Tállai Magdolna, Makádi Marianna: A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára (http://www.talaj.hu/vgy2008/3-9vgy2008.pdf)

Makádi M., Tomócsik A., Kátai J., Eichler-Loebermann, b., Schiemenz, K. (2008): Nutrient cycling by using residues of bioenergy production - effects of biogas-digestate on plant and soil parameters. Cereal Research Communication 36: 1807-1810. Supplementum.

Svoboda, N., Taube, F., Wienforth, B., Kluß, C., Kage, H., Herrmann, A. (2013) Nitrogen leaching losses after biogas residue application to maize, Soil and Tillage Research 130, pp. 69-80.

Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Ernst, G., Müller, A., Göhler, H., Emmerling, C. (2008)C and N turnover of fermented residues from biogas plant

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A szerkezeti humusztartalom növelésén keresztül nem elképzelhetetlen.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Állagából kifolyólag nem.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A szerkezeti humusztartalom növelésén keresztül igen.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nem
Indoklás, referenciák

Állagából kifolyólag nem.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Állagából kifolyólag nem.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Kontrollálatlanul a talajra öntözve elérheti a felszíni vizeket, ahol eutrofizációt okozhat.
Feng, H., Qu, G., Ning, P., Xiong, X.F., Jia, L.J., Shi, Y.K., Zhang, J. (2011) The Resource Utilization of Anaerobic Fermentation Residue,Procedia Environmental Sciences 11, Part C, pp. 1092-1099.

Határérték feletti nehézfém tartalmála ügyelni kell a talajra öntözéskor. Chen, M., Cui, Y., Bai, F., Wang, J. (2013) Effect of two biogas residues application on copper and zinc fractionation and release in different soils, Journal of Environmental Sciences 25(9), pp. 1865-1873.

Adatlap azonosító (eredeti)
1208
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás