Berentei pernye

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű
Település
Berente
Utca, házszám
Ipari út 7 .
Irányítószám
3704
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Hulladék, melléktermék megnevezéseBerentei pernye
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 02 széntüzelés pernyéje
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A hőerőmű olyan erőmű, melyben fosszilis tüzelőanyaggal fűtött gőzkazánok által termelt gőz, gőzturbinát és rajta keresztül villamos generátort hajt meg, eképpen szolgáltat villamosenergiát. A szénégetés után visszamaradó anyag nagyobbik része a füstgázzal halad a kémény felé, ám ebből a nagyobb szemcséjű részecskék még kihullanak (másodlagos salak). Az erőművi pernye szemcsemérete a mikrométeres tartományba tartozik (0,2-120 hm), és nem az égeőtmű alján gyűlik össze, hanem a füstgázból a porleválasztóban marad. A leválasztó a pernye kb. 95-99%-át tartja vissza, ezt nevezzük leválasztott pernyének. A legfinomabb frakció az emittált pernye, amely a 100-200 méter magas kéményen a légkörbe jut, és a szemcsemérettől valamint az időjárási viszonyoktól függően különböző távolságokban kihullik.
Az itt leírt technológia egy általános séma, a Borsodi Hőerőműben (Berente) biomassza, földgáz és barnaszén a fűtőanyag, 8 turbina (200 MW teljesítménnyel) működött, jelenleg bezárt.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Mind a salak, mind a pernye összetétele az adott tüzelőanyag (szénfajta) jellegétől függ. A salak szemcseeloszlása elsősorban a szén darabosságától függ, valamint a tüzelőberendezés és a tűzvitel szabályozásának megoldásától is.
Az adatlapon megjelölt adatok forrása: [1] Dr. Csőke Barnabás, Mucsi Gábor: Berentei erőműi pernye eljárástechnikai alapvizsgálata, Kutatási jelentés

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
3 500 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szulfát
Egyéb vegyi anyag
kén-trioxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.95 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szilícium
Egyéb vegyi anyag
szilícium-dioxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
53.67 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • vas
Egyéb vegyi anyag
vas-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
7.04 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
Egyéb vegyi anyag
alumínium-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
20.12 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • titán
Egyéb vegyi anyag
titán-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.37 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
kálcium-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6.49 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • magnézium
Egyéb vegyi anyag
magnézium-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.36 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
Egyéb vegyi anyag
kálium-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.58 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nátrium
Egyéb vegyi anyag
nátrium-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.98 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • mangán
Egyéb vegyi anyag
mangán-oxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.08 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor
Egyéb vegyi anyag
foszfor-pentoxid Forrás: [1]
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.16 %
Vegyes hulladék/termék neve
Erőművi pernye
Vegyes hulladék/termék összetevői

A pernyék leggyakrabban Si, Al, Fe, Ca és Mg oxidokat tartalmaznak, továbbá alkáliföldfém-oxidokat és el nem égett elemi szénrészecskék is lehetnek benne. A berentei pernye fázisösszetételét a Miskolci Egyetem Ásvány és Kőzettani Tanszékén határozták meg és a következő eredményt kapták: 28,2% kvarc; 0,8% alfa-krisztobalit; 1,18% béta-krisztobalit; 19,42% anortit; 1,68% kalcit; 1,74% silimanit; 1,29% hematit; 0,9% rambergit; 1,06% illit és 43,7% amorf rész, amely magában foglalja a SiO2-t. Forrás: [1]

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Szervetlen anyagokból áll, amelyek bekerülnek a biológiai rendszerkbe, elemkörforgalmakba, átalakulva vagy eredeti formában. A talaj szervetlen strukturális alkotóelemeibe, oxidokban, hidroxidokba és anyagásványokba beépülnek. Talajnedvességgel hidrolizál, illetve a puzzolán-aktivitásnak megfelelő reakciók játszódnak le. A tápanyagként hasznosítható elemeket a növények és más élőlények felveszik, beépítik szervezetükbe.

pH
<7
Nedvességtartalom (%)
23.43
Sűrűség (g/cm3)
2.0
Puzzolánaktivitás
igen
Egyéb

Izzítási vesztesége 6,8%
Lézeres szemcseméretelemzés alapján a kiindulási pernye 50%-a 145 µm, azonban jelentős aprózódás tapasztalható örleményekben, ekkor 20-33 µm-es szemcseméret figyelhető meg.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nincs információ
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Veszélyesség: alkotóelemei és vegyületei nem minősülnek veszélyes anyagnak. Puzzolán aktivitás miatt spontán tömbösödés bekövetkezhet.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy mikroelemtartalma miatt.

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Kálium és szilikát tartalom miatt.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

A nagy mikroelem tartalma és textúrajavító puzzolánaktivitása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Mivel puzzolánaktivitással rendelkezik.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Mivel puzzolánaktivitással rendelkezik.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

A puzzolánaktivitásának köszönhetően, alkalmas textúra kialakítására, és elősegíti a növények megtapadását.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba. A referencia cikkben nem a berentei pernyét alkalmazták, hanem különböző erőművi pernyéket, azonban az elemösszetétel alapján feltételezhető, hogy ez a pernye is alkalmas lenne kémiai stabilizálásra.
Referenciák: Feigl, V., Uzinger, N., Gruiz, K. (2009) Chemical stabilisation of toxic metals in soil microcosms, Land Contamination and Reclamation, 17 (3–4), 483–494. Feigl, V., Atkári, Á., Anton, A., Gruiz, K. (2007) Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soils in Hungary, Advanced Materials Research, 20–21, 315–318. Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2010) An innovative technology for metal polluted soil – combined chemical and phytostabilisation, In: Construction for a sustainable environment (Eds. Sarsby, R. W. and Meggyes, T.), Taylor and Francis Group, London, pp. 187&

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolánaktivitásának és szilikáttartalmának köszönhetően.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Tárolás közben esővíz hatására megszilárdulhat. Szállítás, rakodás: szállópor kiporzása, maró hatás kockázata felmérendő, kontrollálandó. Nedvesítés nem jó megoldás a porzás ellen, mert víz hatására aktiválódik a puzzolán hatás. Maró hatás kockázata a dolgozókra munka közben: belégzés, bőrirritáció, bőrkorrózió, szemirritáció, szemkorrózió (védőfelszerelés!) Szemcseméret: finom por kockázata belégzéssel számottevő lehet (védőfelszerelés, takarás!) Építőanyagba keverve szilárdító hatás nem azonos a cementével.

Adatlap azonosító (eredeti)
1232
Bevivő
Ujaczki Éva
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás