Balatonból kikotort iszap

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseBalatonból kikotort iszap
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Kikotort üledék
Hulladék EWC kódszáma
 • 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
 • 17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
 • 17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A Balaton medrében található üledéket egyrészt vízminőség javítása céljából, másrészt a hajózási útvonalak, kikötők mélyítése céljából kikotorják. Az így kapott iszap kb. 50%-os víztartalmú, melynek elhelyezése gondot jelent. A hatályos törvény értelmében a Balatonból kiemelt, 60-70 százalékban homokot tartalmazó iszap hulladéknak minősül, ezért a tóba vissza nem helyezhető.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

A Balatonra jellemző összetételű iszap.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
200 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyi anyag keverék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szilícium
Egyéb vegyi anyag
szilícium-dioxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
38 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
kálcium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
20 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • magnézium
Egyéb vegyi anyag
Magnézium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
Egyéb vegyi anyag
Alumínium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
5.5 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • vas
Egyéb vegyi anyag
Vas-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.8 %
Vegyes hulladék/termék neve
Balatonból kikotort iszap
Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A kikotort iszap félbehagyott művelésű bányák eltüntetésére, valamint egyéb ms tájsebek eltüntetésére alkalmas, mivel a balatoni üledék káros anyagot nem tartalmaz. 'A mederiszap mezőgazdasági hasznosítása számos lehetőséget kínál a tó környékén a gyenge minőségű földterületek javítására, az építőipari hasznosítás viszont a becslések szerint gazdaságtalan. Az iszap elhelyezését szolgáló zagyterek létesítése a tanulmányterv megállapítása szerint körülbelül 1,8 milliárd forintos beruházást tenne szükségessé, a lerakóhelyek működtetése pedig évente 24 millió forintba kerül. Mint a felmérésből kiderül, az iszap elhelyezésére a tóban esetleg létesítendő három szigetet is fölhasználhatnák, a szigetépítés költségét 1,4-3,2 milliárd forintra taksálják.'
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=3849

Szárazanyag-tartalom (%)
50
Nedvességtartalom (%)
50
Izzitási veszteség (LOI) (%)
26.6
Szervesanyag tartalom (%)
20
Homoktartalom (szemcseméret-frakció) (%)
35
Iszaptartalom (szemcseméret-frakció) (%)
65
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Kedvező adottságai miatt többféleképpen hasznosítható, egyebek közt feltöltésekhez, szikes talajok javítására, bányagödrök rekultivációjára, hulladéklerakók letakarására.
Az égetett balatoni iszap kémiai összetételében a két fő komponens a CaO és az SiO2. Ez teszi lehetővé, hogy belőle mészhomoktégla-szerű falazóanyagok gyárthatók.

Referenciák hasznosításra

Csizi Csaba, Hidrotermálisan szilárdított falazóanyagok gyártása
balatoni iszapból, www.szte.mtesz.hu/06journal/...2/epanyag_c5.pdf

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

A balatoni üledék káros anyagot nem tartalmaz. Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=3849

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Feltételezhetően nincsen káros hatása a környezetre, a legnagyobb felmerülő probléma vele kapcsolatban a helyigény.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Bár a műtrágyákéhoz képest jóval kevesebb a tápanyagtartalma, talajba keverve javítja a talajok tápanyagtartalmát, ásványi anyag és nyomelem tartalmnak köszönhetően serkenti a növények növekedését.
http://m.mno.hu/belfold/a-balatonnal-is-gondot-okoz-az-iszap-1097384

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Bár a műtrágyákéhoz képest jóval kevesebb a tápanyagtartalma, talajba keverve javítja a talajok tápanyagtartalmát, ásványi anyag és nyomelem tartalmnak köszönhetően serkenti a növények növekedését.
http://m.mno.hu/belfold/a-balatonnal-is-gondot-okoz-az-iszap-1097384

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A benne található ásványi anyagok (pl. kálcium-karbonát) és a meszes vázú állatok héjának törmeléke alkalmas lehet fémszennyeződés megkötésére a talajban.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Az égetett balatoni iszap kémiai összetételében a két fő
komponens a CaO és az SiO2. Ez teszi lehetővé, hogy belő-
le mészhomoktégla-szerű falazóanyagok gyárthatók. A formázás paramétereinek változtatásával a legyártott termékek szilárdsága széles határok között változtatható. A termékek jó hőszigetelő képességének kialakulásában
az iszap kovamoszat-tartalma is szerepet játszik. A Balaton iszapja tehát alkalmas jó minőségű falazóanyagok gyártására.
Forrás: Csizi Csaba, Hidrotermálisan szilárdított falazóanyagok gyártása
balatoni iszapból, www.szte.mtesz.hu/06journal/...2/epanyag_c5.pdf

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Nincs a hasznosításnak ismert kockázata.

Adatlap azonosító (eredeti)
1250
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás