Baromfitrágya

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseBaromfitrágya
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Poultry litter
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Élelmiszeripari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
 • 02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Házilúd, kínai hattyúlúd, házikacsa, pézsmaréce, házityúk, gyöngytyúk, pulyka, japán fürj vagy házigalamb tartásánál keletkező állati ürülék, trágya.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

A baromfi fajtájától és a takarmány minőségétől függ.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
1 350 000 t
Hulladék, melléktermék lerakott mennyisége Magyarországon
500 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyi anyag keverék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fenolok
 • fenolok (összes)
Egyéb vegyi anyag
Oldható fenolok
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
500 mg/l
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fenolok
 • egyéb fenol
Egyéb vegyi anyag
Összes polifenol
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.5 mg/l
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.15 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
3 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nátrium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
2.8 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • magnézium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.6 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
7.55 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
25700 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kén
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
5200 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
400 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • mangán
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1800 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
2300 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • bór
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
390 mg/kg
Vegyes hulladék/termék neve
Baromfitrágya
Vegyes hulladék/termék összetevői

A baromfiürülék gazdagabb tápanyagokban, mint a szarvasmarha vagy a sertés ürüléke, így magasabb hatóanyag-tartalmú trágya készítésére alkalmas. [Vajdulák Miklós (2005) Jó tudni – az istállótrágyáról, Agrofil-SZMI EC http://mezohir.hu/mezohir/2005/08/jo-tudni-az-istallotragyarol/]; Vegyi anyag-tartalom referenciák: [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA; [2]- Salma Hachicha, Fatma Sallemi, Khaled Medhioub, Ridha Hachicha, Emna Ammar, Quality assessment of composts prepared with olive mill wastewater and agricultural wastes, Waste Management 28 (2008) 2593–2603

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A baromfitrágyák viszonylag gyorsan bomlanak, ezért ezeket
komposztáláshoz, vagy istállótrágyához hozzákeverve
érdemes felhasználni. [Vajdulák Miklós (2005) Jó tudni – az istállótrágyáról, Agrofil-SZMI EC http://mezohir.hu/mezohir/2005/08/jo-tudni-az-istallotragyarol/]

pH
9.45
Vezetőképesség (mS/cm)
0.745
Szárazanyag-tartalom (%)
54.5
Nedvességtartalom (%)
45.5
Sűrűség (g/cm3)
2
Szervesanyag tartalom (%)
28.3
C/N arány
11.7
Összes szerves eredetű szén, TOC (mg/l vagy mg/kg)
300 000
Homogenitás
Homogén
Puzzolánaktivitás
nem
Egyéb

Összes Kjeldahl Nitrogén (TKN) = 2,5-2,9%
Összes ásványianyag tartalom = 70-73,5%
Sűrűség = 1.1-2.9 g/cm3

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Mezőgazdasági területek trágyázására tisztán, más trágyákkal keverve, illetve komposztálva. Tiszta granulátum formájában kereskedelmi forgalomban is kapható. Feldolgozás után tüzelőanyagként (pellet, brikett, biogáz) vagy takarmány kiegészítőként is felhasználható.

Referenciák hasznosításra
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Vizsgálták a toxikus elemtartalmat, tápelemtartalmat, a trágyában is megjelenhető gyógyszermaradvány-tartalmat, kukorica és káposzta produktivitását a trágyával kezelt területeken, talaj fizikai-kémiai tulajdonságait. [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA ; [2]- Vajdulák Miklós (2005) Jó tudni – az istállótrágyáról, Agrofil-SZMI EC http://mezohir.hu/mezohir/2005/08/jo-tudni-az-istallotragyarol/

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Magas szervesanyag- és nitrogéntartalma miatt víztestekbe kerülve eutrofizációt erősítő hatása miatt káros lehet. Nem eléggé körültekintő alkalmazása a környezeti kockázatot jelenthet, a nitrogén bemosódása talajvízbe, a felszíni víztestek szennyezése (foszfor), az üvegházhatású gázok emissziójának növekedése, az illékony szerves anyagok és toxikus elemek környezetbe kerülése, feldusulása révén. Nyomelemként tartalmazhat arzént (As), rezet (Cu) és cinket (Zn) is [1]. Higiéniai kockázatot jelenthet. Más trágyákhoz hasonlóan, felszíni víztől, illetve ivóvíznyerő helytől 100 m-es körzetben nem tárolható, valamint nem helyezhető ki ezek 10 m-es körzetében. Trágya nem juttatható ki fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra és tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. közötti időszakban. Jó mezőgazdasági gyakorlat elve alapján a termelésbe vont területeken 170 kg/ha-ban korlátozva van az egy hektárra kiadható nitrogén hatóanyag mennyisége[2]. [1]-Bolan et

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

A szerves anyagok megakadályozzák a nitrogén, foszfor, kálium és mikroelemek kimosódását. A nagy mennyiségű aktív és humifikálódott összetevők rövid időn belül jelentősen javítják a talajok mikrobiológiai, fizikai és kémiai szerkezetét, növelik pufferkapacitásukat. ; Kedvezően hat többek között a tápanyagok hozzáférhetőségére a talajban, a talaj pH-jára, a talaj szervesanyag-tartalmára, a talaj víztartóképességére és termőképességére [1]. [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

A baromfitrágya tartalmazza a növénytermesztés számára nélkülözhetetlen makro- és mikrotápelemeket [1]. [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

A baromfitrágya tartalmazza a növénytermesztés számára nélkülözhetetlen makro- és mikrotápelemeket [1]. [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

A baromfitrágya tartalmazza a növénytermesztés számára nélkülözhetetlen makro- és mikrotápelemeket [1]. [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nincs információ
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy százalékban tartalmaz szerves anyagot, ami segít megőrizni a talaj termőképességét, elősegíti a növények tápanyagfelvételét, javítja a talaj szerkezetét, növeli a vízkapacitást és meggátolja a kilúgozódást.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Indoklás, referenciák

Halmazállapota, fizikai tulajdonságai erre a faladatra alkalmatlanná teszik.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Különösen alkalmas kertészeti és szabadföldi termesztéshez, valamint gyümölcsös, szőlő és dísznövények trágyázásához.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Szervesanyag-tartalma miatt alkalmas lehet.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A humifikációs folyamatok serkentésén keresztül javíthatja folyós talajok szerkezetét.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Szervesanyag-tartalma miatt főképpen homokos talajok textúráját javíthatja. Megfelelő alkalmazás esetén alkalmas a talaj tápanyagainak pótlásáre (N,K,P) [1]- Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

A termékenység növelésével közvetve hozzájárulhat az erózió mértékének csökkentéséhez.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

pH-ja lúgos.

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Foszfortartalma miatt alkalmas lehet bizonyos toxikus fémek, többek között az arzén (As), a réz (Cu) és a króm (Cr) immobilizálására [1]. [1]- Okieimen F.E., Uwumarongie-Ilori E.G., Ikhuoria E.U., Effect of organic amendments on metal accumulation by maize (Zea mays L.) in contaminated soil, International Journal of AgriScience Vol. 1(7): 366-372, December 2011

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok

Magas szervesanyag- és nitrogéntartalma miatt víztestekbe kerülve eutrofizációt erősítő hatása miatt káros lehet. Nem eléggé körültekintő alkalmazása a környezeti kockázatot jelenthet, a nitrogén bemosódása talajvízbe, a felszíni víztestek szennyezése (foszfor), az üvegházhatású gázok emissziójának növekedése, az illékony szerves anyagok és toxikus elemek környezetbe kerülése, feldusulása révén [1]. Toxikus vegyi anyagokat tartalmaz. Toxikus és mutagén hatása lehet. Photobacterium phosphoreum baromfitrágyára érzékenyebben reagál, mint más trágyákra. EC50 értéke Daphniára 2.9g/L. Az Ames Test szerint mutagén hatású. Toxicitása adalékanyagokkal csökkenthető[2]. [1]-Bolan et al. (2010) Uses and management of poultry litter, Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South, Australia, SA [2]- Gupta et al., Poultry litter toxicity comparison from various bioassays, Journal of Environmental Science and Health, Volume 27, Issue 4, 1992.

Adatlap azonosító (eredeti)
1253
Bevivő
Böröndi Tamás
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás