Rizs cefremaradvány (desztilláció után)

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezése 
Rizs cefremaradvány (desztilláció után)
Hulladék, melléktermék angol megnevezése 
Rice distillation spent wash
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa 
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés 
Élelmiszeripari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma 
  • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó)
  • 02 07 02 szeszfőzés hulladéka
Hulladék, melléktermék halmazállapota 
Folyékony
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása 

A cefremaradvány az alkoholgyárás desztillációs lépésének mellékterméke. A hagyományos alkoholkészítési eljárások három lépésből állnak: fermentáció, desztilláció és a szennyvízkezelési fázis. A fermentációs fázis foglalja magában az őrlést, a főzést, a cukrosodást és az erjedést. A desztillációs eljárások teszik lehetővé az alkohol elválasztását a főzet többi részétől. A desztillációs torony fenéktermékét nevezzük kifőzött cefrének, cefremaradványnak.
Ugyanakkor, a bioetanolgyártás során a desztilláció után visszamaradt maradványanyag, szintén (DGS – Distillery Grain with Solubles, vagy DDGS – Dried Distillery Grain with Solubles) a desztilláció utáni cefremaradvány.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak? 
Igen, az alkalmazott technológiától és a felhasznált alapanyagok minőségétől függően változhat a keletkezett hulladék minősége.
Veszélyes hulladéknak minősül-e? 
igen
Hulladék jellemzése anyagként 
Vegyes
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag 
Össze aminosav
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
76 mg/l
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • foszfát
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
259 mg/l
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag 
Összes sav
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
334 mg/l
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • nitrogén (összes)
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
140 mg/l
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve 
Rizs cefremaradvány (desztilláció után)
Vegyes hulladék/termék összetevői 

Keményítő= 0.1%; Összes cukor= 0.26%; foszfát 129-389 mg/l.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői 

Biológiai, kémiai kezelést követően talajhoz adagolva szervesanyagtartalma beépül a talajba és részt vesz a talaj szervesanyag körforgalmában.

Hulladék, melléktermék jellemzése
pH 
3.58
Kémiai oxigén igény, KOI(mg/l) 
50 920
Egyéb 

BOI5= 25000-84000 mg/l, pH 2.9-4.26.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket? 
Igen
Mire hasznosítják? 

Biomassza termelésre hasznosítható, biodetergensek fermentációjának szubstrátja, biopolimerek alapanyaga lehet [1], alkalmas takarmányozásra, biogáz előállításra is (2).

Referenciák hasznosításra 

[1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25; [2]- Lt Col Mantha Nagaraj, Dr Arvind Kumar (2012) Distillery wastewater treatment and disposal, Civil Engineering Department, Indian Institute of Technology (IIT), Roorkee – 247 667. District Haridwar, Uttaranchal, India

Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint 
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél? 
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel 

(1) Sharma, A. Sharma, P.K. Singh et al Impact of distillery soil leachate on heamatology of swiss albino mice (Musmusculus), Bull. Environ. Contam. Toxicol. 79 (2007) 273–277.
(2) S. Kumar, S.S. Sahay, M.K. Sinha, Bioassay of distillery effluent on Common
Guppy, Lebistes reticulates (Peter), Bull. Environ. Contam. Toxicol. 54 (1995)
309–316.
(3) S. Kumar, K. Gopal, Impact of distillery effluent on physiological consequences
in the freshwater teleost Channa punctatus, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 66
(2001) 617–622.
(4) K.K. Saxena, R.R.S. Chauhan, Oxygen consumption in fish, Labeo rohita (HAM.)
caused by distillery effluent, Eco. Environ. Conserv. (2003) 357–360

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége 

Nagy koncentrációban alkalmazva csírázásgátló hatása van, ami azonban fajspecifikusan eltérő mértékben jelentkezik [1]. Egyik legösszetettebb szerves ipari szennyvíz, rendkívül magas KOI és BOI értékekkel [2]. Szaghatás.
[1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25; [2]- Lt Col Mantha Nagaraj, Dr Arvind Kumar (2012) Distillery wastewater treatment and disposal, Civil Engineering Department, Indian Institute of Technology (IIT), Roorkee – 247 667. District Haridwar, Uttaranchal, India

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Talajjavításokra felhasznált cefre jelentősen növelheti a búza és a rizs terméshozamát. A talajok szervasanyag-tartalmát és felvehető kálium tartalmát bizonyíthatóan növelheti megfelelő alkalmazás esetén. [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

[1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

[1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

[1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy mennyiségű mikrotápelemet is tartalmazhat (Ca, S, Cu, Mn, Zn)[1]. [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyagtartalma van [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A szeszfőzdei elfolyó szennyvíz hosszú távú alkalmazásának talajra gyakorolt káros hatásait kiküszöbölhetőek biológiai eredetű talajjavító anyagok hozzákeverésével, mint például a szerves trágyák és a rizshéj. Ez a keverék jelentősen növeli a talaj TOC, TKN, kálium- és foszfortartalmát, valamint kedvezően hat a talaj enzimaktivitására, a növények csírázására és a palánták fejlődésére (a termesztett növény fajtájától függően eltérő mértékben érvényesülhet a hatás. Jelen forrás adatai gyöngyköles tesztorganizmusra vonatkoznak)[1]. [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A kezelt talajok utólagos vizsgálatánál a szervesanyag-tartalom növekedése figyelehető meg [1], ami magával vonja a talajszerkezet fizikai tulajdonságainak javulását a talaj vízháztartásának javulását, így közvetlenül fejti ki talajtextúra javító hatását [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyagtartalma van. A szervesanyag- és humusztartalom növelésének textúra és vízháztartás javító hatása miatt alkalmas lehet. Hatása a szervesanyag minőségétől függően erőteljesen hathat homoktalajokra, de agyagos és üledékes talajokon is számottevő lehet [1]. [1]- W.J. Rawlsa, Y.A. Pachepskyb, J.C. Ritchiea, T.M. Sobeckic, H. Bloodworthc, Effect of soil organic carbon on soil water retention, Geoderma 116 (2003) 61– 76

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A növénynövekedés serkentésével, a zárt növénytakaró kialalakulásával eróziógátló hatása közvetve érvényesülhet. A talaj fizikai paramétereinek, vízháztartásának javításával közvetlenül is gátolhatja az eróziót.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására? 
Nem
Indoklás, referenciák 

Savas kémhatása miatt.

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Közvetett módon mindenképpen alkalmazható kémiai stabilizálásra, ugyanis kiváló szubsztrátot biztosít biodetergensek előállítását célzó fermentációhoz. A biodetergensek felhasználhatóak nyersolaj visszanyeréshez, az egészségügyi iparban, az élelmiszariparban, valamint a környezetvédelemben, remediációs célokra, poliklórozott bifenilekkel és nehézfémekkel szennyzett területeken [1]. [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására? 
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok 

Nagyobb koncentrációban alkalmazva csírázásgátló hatása van, ami azonban fajspecifikusan eltérő mértékben jelentkezik [1] Üreges, repedezett talajokban azokban felhalmozódhat, szennyezést okozhat, Közvetlen kihelyezése kellemetlen szaghatással járhat [2]; [1]- Sarayu Mohana, Bhavik K. Acharya, Datta Madamwar, Distillery spent wash: Treatment technologies and potential applications, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 12–25; [2]- Ma³gorzata Krzywonos, Edmund Cibis, Tadeusz Mi¶kiewicz, Agnieszka Ryznar-Luty (2009) Utilization and biodegradation of starch stillage (distillery wastewater), Electronic Journal of Biotechnology.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1386
Bevivő 
Böröndi Tamás
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Hulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás 
2012-12-11
Módosítás 
2018-06-22