Árvízi védekezésből visszamaradt homok

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseÁrvízi védekezésből visszamaradt homok
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Flood defense residual sand
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Egyéb
Hulladék EWC kódszáma
  • 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
  • 17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok
  • 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Az árvíz elleni védekezés fontos eleme – szükség esetén – a töltések korona-szintjének ideiglenes emelése homokzsákokból kialakított »nyúlgátakkal«, illetve az esetlegesen az ártérre átömlő víz lokalizálása homokzsákokkal. Ehhez homokkal töltött polipropilén zsákokat alkalmaznak, melyeket félig töltenek meg homokkal. 100m 80cm magas nyúlgát homokzsákszükséglete 2000 db. Miután az ár levonult, a homokzsákok tartalmát elválasztják a műanyag zsákoktól, száraz talajra öntik, ahol összegyűjtve tárolják a használt homokot. Forrás: Bevezetés az árvízvédelmi ismeretekbe (csongrad.katasztrofavedelem.hu/cms_files/content_104580.doc)

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
igen
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyes hulladék/termék neve
Árvízi védekezésből visszamaradt homok
Vegyes hulladék/termék összetevői

Primer szilikátok, csillámok, kvarc, agyagásványok.
Forrás:http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/tatata08/tata0807.pdf
A homok különféle kőzeteknek és ásványi anyagoknak apró szemű törmeléke, melyet a víz, jég vagy szél elhordott eredeti képződési helyétől és alkalmas helyen lerakott.
A talajmechanikai gyakorlatban szemnagyság szerinti talajmegnevezéskor homoknak nevezzük a 2 mm és 0,063 mm közti szemnagyságú talajt.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A Duna hazai szakaszán a folyó vizének minősége több helyen még átlagos vízhozam mellett is kívánnivalót hagy maga után higiéniai, mikrobiológiai szempontból (pl. tisztítatlan szennyvizek Dunába eresztése). A rendkívüli, több országon végigvonuló áradások során az elöntött területekről további, az emberre is veszélyes szennyeződéseket hoz, hozhat magával, így a vízminőség tovább romlik. Ezért a védekezés során felhasznált homokzsákok és azok tartalmának újrahasznosítása során körültekintően kell eljárni. A nedves, átázott homokzsákok szennyezettek, tartalmuk fertőzésforrást jelenthet, ezért szükséges a körültekintő kezelés. A zsákokból a homokot száraz talajra ürítsük ki, lehetőség szerint olyan területre, amelyet víz nem áztatott át. Az így összegyűjtött homok építkezésekhez felhasználható.

Homoktartalom (szemcseméret-frakció) (%)
100
Homogenitás
Homogén
Puzzolánaktivitás
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Teljes kiszáradás után építkezéshez felhasználható.
http://www.rackeve.hu/component/content/article/84-kozerdeku/704-2013-0…

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nem
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Az átázott homokzsákok, illetve ezek tartalma fertőzési veszélyt jelentenek, ezért sem a kiürített zsákok, sem a kiürített homok közvetlenül NEM HASZNÁLHATÓ FEL! A homokot erre a célra kijelölt helyen kell gyűjteni és csak teljes kiszáradás után lehet építkezéshez felhasználni. Játszótereken, homokozókban, egyéb olyan helyen, ahol a homok közvetlenül emberi bőrfelülettel érintkezik, a fertőzöttnek minősülő homokot alkalmazni TILOS!

http://www.rackeve.hu/component/content/article/84-kozerdeku/704-2013-0…

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Nem
Indoklás, referenciák

Főként kvarcból áll, de előfordul benne 2-20% egyéb ásványi törmelék is, nevezetesen csillámföldpát és mész. Talajra kihelyezése biológiai kockázattal jár. Amennyiben mésztartalma magas, akkor alkalmas talajjavításra.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Nem
Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nem
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nem
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nem
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Igen
Indoklás, referenciák

Állagából kifolyólag alkalmas lehet.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nem
Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nem
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Építkezések során a nem szennyvíz elleni védekezséből visszamaradt homok helyett hasznosítható.

Hasznosítással összefüggő kockázatok
Adatlap azonosító (eredeti)
1462
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás