Borsószalma

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseBorsószalma
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Pea straw
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Mezőgazdasági és erdészeti eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
  • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
  • 02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A borsó betakarításánál keletkező melléktermék.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

A borsószalmának számos termelője illetve beszállítója létezik, azonban termelőspecifikus tulajdonságokkal nem rendelkezik.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
fehérje
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
9.6 %
Vegyes hulladék/termék neve
Borsószalma
Vegyes hulladék/termék összetevői

nyers fehérje: 9,6%; hamu: 10,1%; tápelemek

Forrás: A.M Bruno-Soares, J.M.F Abreu, C.V.M Guedes, A.A Dias-da-Silva (2000) Chemical composition, DM and NDF degradation kinetics in rumen of seven legume straws, Animal Feed Science and Technology 83(1), pp. 75-80

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Részben vagy teljes egészében mineralizált elemtartalmak talajmikroorganizmusok és növények általi felhasználás során bekerülnek az elemkörforgalmakba. A nem mineralizálódott vagy nem mineralizálható hányad humuszképződésben vehet részt.

Szárazanyag-tartalom (%)
90.2
Nedvességtartalom (%)
9.8
Izzitási veszteség (LOI) (%)
10.1
Egyéb

Összes ásványi anyag: 5,4%; N: 0,98%; P:0,1% ;K:1,08%; Fehérje: 6,1%; Nyers rost: 33,1%; Zsír: 1,6%

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

A borsó mellékterméke a szalma, ami a kérődzők takarmányozásában is jelentős szerephez jut, kiváló tápértékű szálastakarmány.
Forrás: http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2007/02/20070410175604…
Talajtakaró anyagként is alkalmazzák komposztként.
Forrás: http://www.abc.net.au/gardening/stories/s1484684.htm

Más szalmákhoz hasonlóan:
Felhasználható állatok almolására, takarmányként, takarmány adalékként, nagy hőértéke miatt fűtésre brikettként, gombakomposzt alapanyagaként és ipari rostanyagként.
A brikett tulajdonságai:Brikett sűrűség: 1,31 - 1,35 g/cm3; Nedvességtartalom: 8,7%; Fűtőérték: 14,87 MJ/kg; Hamutartalom: 6,5%.

A búzaszalmához hasonlóan alkalmazását két dolog indokolja és segíti elő. Elsőként említhető a jelenleg ésszerűtlenül a tarlón hagyott, a talajba visszaforgatott szecska, amely természetes úton nehezen bomlik le, másodikként pedig a lecsökkent állatállomány miatt jelentkező nagy szalmamennyiség. Alkalmazásának további előnye, hogy begyűjtésére kidolgozott gépi technológiák állnak rendelkezésre, illetve bálázott formában gazdaságosan szállítható és tárolható. Tüzeléstechnikai jellemzői megfelelőek, azonban az alacsony hamuolvadáspont miatt speciális, lágyszárú növényekhez kialakított tüzelőberendezésekben tüzelhető el.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nincs információ
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz, az egyetlen , amire talajra alkalmazáskor figyelni kell, hogy az alkalmazott mennyiség ne okozzon pentozánhatásból adódó nitrogénhiányt a talajban.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Nitrogén tartalma magas, a talajba/talajra helyezve gyorsan lebomlik, ez által tápanyagokat bocsát a talajba és szerves anyagot, mely javítja a talaj szerkezetét. Talajtakaróként alkalmazva a talaj vízháztartását javítja.
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/524/1/ferenc_krisztina.pdf
http://www.podgardening.co.nz/pea-straw.html

Yoong
Más pernyékhez hasonlóan alkalmas lehet.
L. Roca-Pérez, C. Martínez, P. Marcilla, R. Boluda (2009) Composting rice straw with sewage sludge and compost effects on the soil–plant system, Chemosphere 75(6), pp. 781-787

Komposztálható, a talajba helyezve belátható időn belül biodegradálódik.
Forrás: Ranjan Pradhan, Manjusri Misra, Larry Erickson, Amar Mohanty (2010) Compostability and biodegradation study of PLA–wheat straw and PLA–soy straw based green composites in simulated composting bioreactor, Bioresource Technology 101(21), pp. 8489-8491.

A búzaszalmához és más szalmákhoz hasonlóan foszfort csak kis mennyiségben tartalmaz, de N-tartalma alkalmassá teszi trágyázásra.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/field/news/croppest/2007/05cp…
http://www.gardenguides.com/100402-add-wheat-straw-garden-soil.html
Denitrifikációs veszteség csökkentésére alkalmas: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/etanfolyam/12612

TAN De-shui, JIN Ji-yun, HUANG Shao-wen, LI Shu-tian, HE Ping (2007) Effect of Long-Term Application of K Fertilizer and Wheat Straw to Soil on Crop Yield and Soil K Under Different Planting Systems, Agricultural Sciences in China 6(2), pp. 200-207

Coskan, A., Gök, M., Onac, I., Inal, I., Saglamtimur, T. The Effect of Wheat Straw, Corn Straw and Tobacco Residues on Denitrification Losses in a Field Planted with Wheat, (2002) Turk J Agric For 26:349-353

Shindo, H., Nishio, T. Immobilization and remineralization of N following addition of wheat straw into soil: determination of gross N transformation rates
by 15N-ammonium isotope dilution technique Soil Biology & Biochemistry 37 (2005) 425&

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Rendkívül magas a nitrogén tartalma, kálium tartalma ~1%.
http://www.podgardening.co.nz/pea-straw.html

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nem
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A talajba/talajra helyezve gyorsan lebomlik, ez által tápanyagokat bocsát a talajba és szerves anyagot, mely hozzájárul a humuszképződéshez.
Forrás: http://www.podgardening.co.nz/pea-straw.html

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A talajba/talajra helyezve gyorsan lebomlik, ez által tápanyagokat bocsát a talajba és szerves anyagot, mely hozzájárul a humuszképződéshez, ezáltal javítva a talaj szerkezetét.
Forrás: http://www.podgardening.co.nz/pea-straw.html

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A talajba/talajra helyezve gyorsan lebomlik, ez által tápanyagokat bocsát a talajba és szerves anyagot, mely hozzájárul a humuszképződéshez, ezáltal javítva a talaj szerkezetét.
Forrás: http://www.podgardening.co.nz/pea-straw.html

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Nincs lúgosító hatása

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Nincs savanyító hatása.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nincs információ
Indoklás, referenciák

Más szalmákhoz hasonlóan alkalmas lehet.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Más szalmákhoz hasonlóan alkalmas lehet.
Yi Zou, Shah Huda, Yiqi Yang (2010) Lightweight composites from long wheat straw and polypropylene web, Bioresource Technology 101(6), pp. 2026-2033.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz, az egyetlen , amire talajra alkalmazáskor figyelni kell, hogy az alkalmazott mennyiség ne okozzon pentozánhatásból adódó nitrogénhiányt a talajban.

Adatlap azonosító (eredeti)
1465
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás