Felsőpakonyi fűrészüzem faforgács

Adatszolgáltató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Elérhetőség
Telefon/fax
+36-1-4632347
Termelő, felelős, gyűjtő adatai
Név
Jónás fafeldolgozó és kereskedelmi Kft.
Település
Felsőpakony
Utca, házszám
Hétsor u. 1. Kőrösi út 25. km kőnél
Irányítószám
2363
Telefon/fax
06 29 317 722/06 29 517 340
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Név
.A.S.A. Magyarország Kft
Település
Gyál
Utca, házszám
Kőrösi út 53.
Irányítószám
2360
Telefon/fax
+36/29/540-250 / +36/29/540-251
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Gyűjtő
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezéseFelsőpakonyi fűrészüzem faforgács
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
sawmill wood chips
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Egyéb ipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
 • 03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Fabútorok gyártásánál keletkező, száraz bútoripari fenyőforgács. A forgácsolás anyagmegmunkáló módszer, amelynél a kiinduló darabról a fölösleges részeket – egy arra alkalmas szerszám (forgácsolószerszám) segítségével – forgács formájában távolítják el. A forgácsolás történhet mértanilag határozott és határozatlan élű szerszámmal. A határozott élű szerszámok közé tartozik például az esztergakés vagy a fűrészlap, a határozatlan élű szerszámok közé például a köszörűkorong.
A forgácsolás fontosabb módszerei az esztergálás, a gyalulás és vésés, a marás, a fúrás, a köszörülés, az üregelés stb. Néhány forgácsolási műveletet kézzel is el lehet végezni (pl. reszelés, dörzsölés, fűrészelés), de általában gépi erővel, forgácsológépekkel forgácsolnak.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Forg%C3%A1csol%C3%A1s

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Az adatlapon megjelölt tartalmakat a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet munkatársai határozták meg a SOILUTIL Project keretein belül. A munkát a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (SOILUTIL TECH_09-A4-2009-0129) támogatta

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
Szerves C-tartalom Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
45.47 tömeg %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kálium-oxid (AL-oldható)
Egyéb vegyi anyag
Al-K2O Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
736 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor-pentoxid (AL-oldható)
Egyéb vegyi anyag
Al-P2O5 Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
204 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
Egyéb vegyi anyag
Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.062 tömeg %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
Egyéb vegyi anyag
Királyvizes kivonat, Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.207 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
Egyéb vegyi anyag
Királyvizes kivonat, Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
4.82 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb vegyi anyag
Királyvizes kivonat, Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.699 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
Egyéb vegyi anyag
Királyvizes kivonat, Forrás: MTA ATK TAKI
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
13.2 mg/kg
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve
faforgács
Vegyes hulladék/termék összetevői

A fakéreg átlagos összetétele cellulóz 41,9%, lignin 29,5%, pentozánok 8,7%, hexozánok 12,8% és hamu 1,3%. Az erdeifenyő nagy mennyiségű gyantát tartalmaz, 1-10% mértékben fordul elő.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Szervesanyag tartalma táplálékul szolgál a mikroorganizmusok számára. Foszfor-, kálium- és mikroelemtartalma beépül az elemkörforgalmakba.

Hulladék, melléktermék jellemzése
pH
5.38
Szervesanyag tartalom (%)
45.47
Homogenitás
Inhomogén
Puzzolánaktivitás
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Nincs információ
Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszékén vizsgálták önmagában és talajhoz keverve. A vizsgált tesztorganizmusok a következőek voltak: Aliivibrio fischeri (bakteriális), Sinapis alba (növényi) és Folsomia candida (állati). A faforgács önmagában enyhén toxikus volt a vizsgált tesztorganizmusokra. Azonban 2 %-ban a talajhoz keverve nem tapasztaltak toxikus hatást [1].
Forrás: [1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Veszélyesség: alkotóelemei és vegyületei nem minősülnek veszélyes anyagnak.

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

A BME munkatársai által végzett kísérletek alapján alkalmas lehet. Szabadföldi kísérletsorozatban vizsgálták 2% faforgács hatását talajba keverve. Arra az eredményre jutottak, hogy főként a talaj szerkezetének javítására, víztartóképesség növelésére alkalmas. A kísérlet során növelte a talaj mikrobiológiai aktivitását, a tesztnövények gyök- és szárhosszai nem voltak nagyobbak a kezeletlen talajhoz képest [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Foszfor, nitrogén és kálium tartalma miatta alkalmas lehet, bár kísérletek alapján kismértékben növelte a kálium- és foszfortartalmat, sőt a nitrogén-tartalom kismértékben csökkent a faforgáccsal kezelt talajban [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nem
Indoklás, referenciák

Mezoelem tartalma alacsony,nem elegendő utánpótlásra.

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nem
Indoklás, referenciák

Mikroelem tartalma alacsony,nem elegendő utánpótlásra.

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nincs információ
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Azonban kísérletek alapján a mikrobiális aktivitást csökkentette, amely feltehetően ez a mikrobiális szempontból kedvezőtlen C/N aránynak köszönhető, így alkalmazás során ezt korrigálni szükséges [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Szerkezetjavító hatása miatt [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Növeli a talaj kötöttségét [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

2%-ban talajhoz keverve növelte annak kötöttségét, a referenciatalajhoz képest [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Talajhoz keverve növelte a víztartóképességét [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

Mivel növeli a talaj víztartóképességét, javítja a szerkezetet alkalmas lehet, így elősegíti a növények megtapadását. Alkalmas mint adalékanyag erőziógátlásra [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Savas kémhatásának köszönhetően csökkenti a talaj pH-ját.

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Mivel növeli a talaj víztartóképességét, javítja a szerkezetet.alkalmas lehet, mint adalékanyag geotechnikai elemek előállításánál [1].
[1] Szabó Brigitta (2013) Talajjavítást célzó szabadföldi kísérletek vörösiszap hasznosításával, Diplomamunka, BME

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Gyantatartalma miatt körültekintően kell eljárni vele.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti)
1474
Bevivő
Ujaczki Éva
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás2013-07-17
Módosítás2018-06-22