Keverőbabás extrakció

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameKeverőbabás extrakció
Method name
Stir Bar Sorptive Extraction
Stage of development
after application
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Pesticides
  • DDE
Detection limit
0.0044 µg/l
Deviation (%)
3.80
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Pesticides
  • p,p´-DDD
Detection limit
0.0026 µg/l
Deviation (%)
3.70
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Pesticides
  • cipermetryn
Detection limit
0.040 µg/l
Deviation (%)
1.40
Method type
sample preparation method
Place of application
In laboratory
Application areas of the method
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Characterisation of water ecosystem
Characterisation of the effect of technological interventions
Application possiblities of the method
Environmental monitoring
Screening of contaminated environment
Preliminary assessment of contaminated environment
Detailed assessment of contaminated environment
Monitoring of contaminated environment
Technology monitoring
Postmonitoring
Environmental element/phase the method may be applied to
Saturated soil
Unsaturated (whole) soil
Subsurface water
Surface water
Surface water sediment
Leachate
Instrument/equipment needed to perform the measurement
keverőbaba, TDU, CIS, Gázkromatográf - MS
Standard materials for the test
kalibráló standard
Reagents/materials for the test
metanol, só
How many samples are needed
15 g
Data processing level
data collection, recording, evaluation by software
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory
general analytical laboratory
Labour cost/measurement
0 - 2 Euro
Total cost/measurement
8 - 20 Euro
Brief concise description explaining the innovation

Egyensúlyi megoszláson alapuló technika, folyadék/folyadék extrakciós alapokon. Mágneses keverőbabára felvitt poli-dimetil-sziloxán (PDMS) réteg extrahálja a mérendő komponenseket a mintából. Az elv hasonlít a SPME-hez, mindkettőnél abszorpciós folyamat játszódik le, a különbség a megosztó fázis térfogata (SPME 0,5 ul; Twister 50 ul).
Az adszorbeált komponenseket egy speciális termodeszorber egységben fűtik le, mely a gázkromatográfiás injektor fölé van szerelve. A gázkromatográf segítségével elválasztott komponensek detektálására tömegspektométert alkalmaznak.

Typical (recommended) application of the method

EPA PAH vegyületek mérésére, élelmiszeranalitikai alkalmazás

Limits of the method

Az extrahálható komponensek körét az egyes hatóanyagok Ko/w, azaz oktanol-víz megoszlási hányados értéke határozza meg. A gyakorlat azt mutatja, hogy azoknak a vegyületeknek a visszanyerése több mint 50%, amelyeknél a Kow > 100. Vagyis az irodalom alapján azok a vegyületek elfogadhatóan twiszterezhetőek, melyekre igaz, hogy a log Kow > 2.

Detailed Protocol

Az első lépésben a mintát homogenizálják. Az élelmiszerminták sokfélesége miatt ez a művelet lehet, őrlés, darálás, turmixolás, folyékony élelmiszerek esetén keverés, rázatás. A homogenizált mintából 15 g-ot centrifugacsőbe mérnek, és ahhoz 30 ml metanolt adnak, majd rázatógépbe helyezik.
A rázatást követően a mintákat centrifugálják (10 perc, 3500 rpm), így elkülönülnek a nagyméretű mátrixalkotók, és tiszta fölülúszót kapnak. A felülúszó fázisból kivesznek 2 ml-t, és 8 ml desztillált vizet tartalmazó fiolába rakják, majd belehelyezik egy 10 mm hosszú, 0,5 mm vastag PDMS fázissal bevont üveg keverőbabát (Twister©-t).
Másfél órás kevertetési idő után, a keverőbabákat a vizsgált oldatból kiveszik, leöblítik desztillált vízzel, papírtörlőn leitatják róla a vizet, majd speciálisan erre a célra kialakított twister-deszorpciós csőbe helyezik. A csövet fém kupakjával lezárják, majd az automata mintaadagoló tálcájába helyezik. Ezt követi a mintabevitel és az elemzés.

Costs
4-low
Time requirement
4-low
Workload requirement
4-low
Equipment, apparata requirement
3-medium
Qualified labour
3-medium
Environmental risk and workplace risks
3-medium
Environmental reality
5-excellent
Adequate accuracy
4-good
Reproducibility
5-excellent
Cost efficiency
4-good
Feasibility
3-average
Availability
3-average
Well known
3-average
Strengths

Kis mennyiségű 'oldószer' (PDMS), amely inert, a vizet nem köti meg, szelektivitása kiküszöböli a legtöbb nem-illékony és poláros mátrix zavarásokat; kiküszöböli az oldószeres extrakciót; 1500 fordulat/perces keverés mellett 1 óra alatt megtörténik az extrakció; párhuzamos mintaelőkészítést tesz lehetővé; újrahasználható; a komponensek stabilak maradnak a felületen, terepi használat; megjósolható a visszanyerés log Kow alapján; a deszorpció TDU-val gyors és kíméletes; extrém alacsony detektálási szint (ppq, ppt); kitűnő ismételhetőség

Weaknesses

Nem ismert

Publications

A. Kende Z. Csizmazia T. Rikker V.Angyal K. Torkos: Identification of pesticides in fruits and vegetables analysed by stir bar sorptive extraction retenention time locked gas chromatography mass spectrometry
Microchemical Journal 84 (63-69) (2006)

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2009
Application areas
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Environmental scenario the method was applied to
Water habitat: polluted water
Environmental element/phase the method was applied to
Surface water
Contaminant the method was applied to
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and other polycyclic aromatic compounds
Pesticides
cipermetryn
Lessons learned

Jól használható módszer pl. ivóvíz elemzésben, felszíni és felszín alatti víz analízisében

Datasheet id (original)
709
Creator
Oláh Eszter
Status
Verified
Adatlap típusaPhysico-chemical assessment methods
Létrehozás
Módosítás