Publications

Title Type Creation Modification Creator Operations
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Tutorial, lecture Dalos Andrea
Kockázatalapú környezeti kockázatmenedzsment innovatív döntéstámogató eszközei Book Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Article Feigl Viktória
Élőgépes remediációs technológia Study Farkas Orsolya
Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megAlapozásához Konzorciumi jelentés 3. Study Fenyvesi Éva
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma: vegyi anyagok veszély- és kockázatfelmérése Legal pattern Gruiz Katalin
Remediációs technológiák komplex értékelése: integrált fitoremediáció nehézfémmel szennyezett talajra (MOKKA tanulmány) Study Vaszita Emese
Szennyezett területek menedzsmentjét támogató módszerek (összeállítás a brit Környezetvédelmi Hatóság összefoglaló tanulmánya nyomán) MOKKA tanulmány Study Vaszita Emese
Szabványosítható talajmikrokozmosz: kioldási mikrokozmosz ( MOKKA tanulmány) Study Vaszita Emese
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Study Vaszita Emese
Kockázatalapú határértékek és képzésük ( Áttekintés holland anyag alapján) ( MOKKA tanulmány) Study Vaszita Emese
Bányászati hulladékkal szennyezett terület kockázatának menedzsmentje ( MOKKA Tanulmány) Study Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2005.01.01−2005.12.31 - Mellékletek Study Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 1 Study Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2006.01.01−2006.12.31 - Mellékletek Study Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 2 Study Vaszita Emese
SZENNYEZETT TALAJOK TALAJBIOLÓGIAI, TALAJÖKOLÓGIAI INDIKÁCIÓJA. FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK Study Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Study Fenyvesi Éva
Innovatív, adalékokkal segített talajremediációs (fitoremediációs) technológiák. Lista Study Fenyvesi Éva
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Study Fenyvesi Éva
Többlépcsős revitalizációval kombinált fitostabilizáció Study Fenyvesi Éva
Finanszírozás: új fejlesztések, demonstrációs technológiák finanszírozása Study Fenyvesi Éva
Innovatív technológiák áttekintése néhány külföldi és magyar példa alapján. Study Fenyvesi Éva
Korai figyelmeztető rendszerek. Áttekintés a hazai gyakorlatról, igényfelmérés, információtovábbítás Study Fenyvesi Éva
SOROKSÁRI FÉMÉPÍTŐ KFT. TERÜLETÉN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Study Fenyvesi Éva
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Study Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek. Esettanulmány. Kaba, Kutricamajor Study Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek kiválasztása Study Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Study Fenyvesi Éva
Indexek a természetes remediáció nyomon követésére Study Fenyvesi Éva
GYÖNGYÖSOROSZI TERÜLETEN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Study Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Study Fenyvesi Éva
Különböző növényekel és AM-gombatörzsekkel végzett szabadföldi kísérletek. Esettanulmányok: Soroksár, Gyöngyösoroszi Study Fenyvesi Éva
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Study Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes: biodegradáción alapuló spontán remediáció követése: Nádudvar, töltőállomás Study Fenyvesi Éva
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Other publication Vaszita Emese
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Other publication Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Other publication Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Other publication Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Other publication Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nemfémes szervetlen anyagok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Ciklodextrinek komplexképzése talajszennyező szénhidrogénekkel Study Fenyvesi Éva
A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel Study Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Az ökotoxikológiai adatlap – a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
A technológiai adatlap - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Vegyi anyag lista - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Passzív vízkezelési technológiák - Lista List Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata laboratóriumi mikrokozmoszban - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata kisméretű szabadföldi kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
A monitoring adatlapok fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Az előlapos adatfelvitel a MOKKA adatbázisba és a lexikon; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Study Fenyvesi Éva
Pakurával szennyezett talajok oldószeres és ciklodextrines extrakciójának összehasonlítása Study Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Study Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. Mikrobiológiai populációk jellemzői toxikus fémekkel szennyezett talajban Study Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN 3. Költség-haszon és költséghatékonyság felmérés Study Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA EGY SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 2. A technológia tervezése Study Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 1. Kockázatfelmérés és csökkentésének lehetőségei Study Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. TALAJBAKTÉRIUMOK KÖZÖSSÉGÉNEK JELLEMZÉSE GÉNTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL: FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓ Study Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Study Fenyvesi Éva
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Study Fenyvesi Éva
Szennyezett talajvíz, mosófolyadékok és csurgalékvizek valamint talajgázok kezelése Study Fenyvesi Éva
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Szerves és szervetlen szennyezőanyagok sorsa a talajban (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Article Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen mikroszennyezıkkel szennyezett talajokban (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Study Fenyvesi Éva
Természetes szennyezőanyag-csökkenés követésére alkalmas molekuláris biológiai technikák (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Szerves szennyezőanyaggal szennyezett kísérleti területek felmérése (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Study Fenyvesi Éva
Technológia választást segítő döntést támogató rendszerek Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Study Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Study Fenyvesi Éva
Szennyezett talajok extrakciója vizes ciklodextrin oldatokkal Study Fenyvesi Éva
AM-gombák monospórás és kevert kultúrás tenyészeteinek előállítása tenyészedény kísérletekben, az AM-törzsek felszaporítása Study Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Study Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel gyorsított bioremediációs szabadföldi kísérlet helyszínének kiválasztása, a kísérlet előkészítése, beállítása Study Fenyvesi Éva
A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Study Fenyvesi Éva
A nehézfém-akkumuláló képesség vizsgálata tenyészedény kísérletekben, ismert és valószínűsített hiperakkumuláló növényfajoknál Study Fenyvesi Éva
Ökoszisztémát károsító talajremediálási technológiák Study Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok: biológiai kioldás Study Fenyvesi Éva
Integrált módszeregyüttes szerves és szervetlen anyagokra (Bioremediáció) Practical use pattern Fenyvesi Éva
A szervetlen mikroszennyezők környezetbe kerülésével kapcsolatos természetes folyamatok és kockázatok összefoglaló táblázata Practical use pattern Fenyvesi Éva
A talajremediációs technológiák csoportosítása (Bioremediáció) Basic knowledge pattern Fenyvesi Éva
Talaj remediációs technológiák összehasonlító értékelése Practical use pattern Fenyvesi Éva