Publications

Title Type Creation Modification Creator Operations
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Tutorial, lecture 2010-04-26 2018-06-22 Dalos Andrea
Kockázatalapú környezeti kockázatmenedzsment innovatív döntéstámogató eszközei Book 2010-02-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Article 2010-01-21 2018-06-20 Feigl Viktória
Élőgépes remediációs technológia Study 2009-12-14 2018-06-20 Farkas Orsolya
Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megAlapozásához Konzorciumi jelentés 3. Study 2009-06-16 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma: vegyi anyagok veszély- és kockázatfelmérése Legal pattern 2009-06-15 2018-06-20 Gruiz Katalin
Remediációs technológiák komplex értékelése: integrált fitoremediáció nehézfémmel szennyezett talajra (MOKKA tanulmány) Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Szennyezett területek menedzsmentjét támogató módszerek (összeállítás a brit Környezetvédelmi Hatóság összefoglaló tanulmánya nyomán) MOKKA tanulmány Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Szabványosítható talajmikrokozmosz: kioldási mikrokozmosz ( MOKKA tanulmány) Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Kockázatalapú határértékek és képzésük ( Áttekintés holland anyag alapján) ( MOKKA tanulmány) Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati hulladékkal szennyezett terület kockázatának menedzsmentje ( MOKKA Tanulmány) Study 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2005.01.01−2005.12.31 - Mellékletek Study 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 1 Study 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2006.01.01−2006.12.31 - Mellékletek Study 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 2 Study 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
SZENNYEZETT TALAJOK TALAJBIOLÓGIAI, TALAJÖKOLÓGIAI INDIKÁCIÓJA. FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Innovatív, adalékokkal segített talajremediációs (fitoremediációs) technológiák. Lista Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Többlépcsős revitalizációval kombinált fitostabilizáció Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Finanszírozás: új fejlesztések, demonstrációs technológiák finanszírozása Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Innovatív technológiák áttekintése néhány külföldi és magyar példa alapján. Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Korai figyelmeztető rendszerek. Áttekintés a hazai gyakorlatról, igényfelmérés, információtovábbítás Study 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
SOROKSÁRI FÉMÉPÍTŐ KFT. TERÜLETÉN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek. Esettanulmány. Kaba, Kutricamajor Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek kiválasztása Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Indexek a természetes remediáció nyomon követésére Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
GYÖNGYÖSOROSZI TERÜLETEN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Különböző növényekel és AM-gombatörzsekkel végzett szabadföldi kísérletek. Esettanulmányok: Soroksár, Gyöngyösoroszi Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes: biodegradáción alapuló spontán remediáció követése: Nádudvar, töltőállomás Study 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Other publication 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Other publication 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Other publication 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Other publication 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Other publication 2009-04-29 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nemfémes szervetlen anyagok (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok (angol nyelven) List 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrinek komplexképzése talajszennyező szénhidrogénekkel Study 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel Study 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Az ökotoxikológiai adatlap – a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A technológiai adatlap - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Vegyi anyag lista - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Passzív vízkezelési technológiák - Lista List 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata laboratóriumi mikrokozmoszban - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata kisméretű szabadföldi kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A monitoring adatlapok fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Az előlapos adatfelvitel a MOKKA adatbázisba és a lexikon; MOKKA tanulmány Study 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pakurával szennyezett talajok oldószeres és ciklodextrines extrakciójának összehasonlítása Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. Mikrobiológiai populációk jellemzői toxikus fémekkel szennyezett talajban Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN 3. Költség-haszon és költséghatékonyság felmérés Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA EGY SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 2. A technológia tervezése Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 1. Kockázatfelmérés és csökkentésének lehetőségei Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. TALAJBAKTÉRIUMOK KÖZÖSSÉGÉNEK JELLEMZÉSE GÉNTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL: FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓ Study 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talajvíz, mosófolyadékok és csurgalékvizek valamint talajgázok kezelése Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves és szervetlen szennyezőanyagok sorsa a talajban (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Article 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen mikroszennyezıkkel szennyezett talajokban (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes szennyezőanyag-csökkenés követésére alkalmas molekuláris biológiai technikák (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves szennyezőanyaggal szennyezett kísérleti területek felmérése (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológia választást segítő döntést támogató rendszerek Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talajok extrakciója vizes ciklodextrin oldatokkal Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM-gombák monospórás és kevert kultúrás tenyészeteinek előállítása tenyészedény kísérletekben, az AM-törzsek felszaporítása Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel gyorsított bioremediációs szabadföldi kísérlet helyszínének kiválasztása, a kísérlet előkészítése, beállítása Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A nehézfém-akkumuláló képesség vizsgálata tenyészedény kísérletekben, ismert és valószínűsített hiperakkumuláló növényfajoknál Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ökoszisztémát károsító talajremediálási technológiák Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok: biológiai kioldás Study 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Integrált módszeregyüttes szerves és szervetlen anyagokra (Bioremediáció) Practical use pattern 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szervetlen mikroszennyezők környezetbe kerülésével kapcsolatos természetes folyamatok és kockázatok összefoglaló táblázata Practical use pattern 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talajremediációs technológiák csoportosítása (Bioremediáció) Basic knowledge pattern 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Talaj remediációs technológiák összehasonlító értékelése Practical use pattern 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva