Fehér mustár (Sinapis alba) csírázásgátlás, gyökér- és szárnövekedési teszt

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameFehér mustár (Sinapis alba) csírázásgátlás, gyökér- és szárnövekedési teszt
Method name
Sinapis alba root and shooth growth inhibition test
Stage of development
after application
Name and number of the project
LOKKOCK Projekt, GVOP 3.1.1.-2004-05-257/3.0
Method type
laboratory test: acute toxicity test
Other type
növényi növekedési teszt
Toxicity tests
growth (weight, rootlength, chlorophylle content)
Other test types
csírázott magok száma
Endpoint of the test
ED20 / ED50 (Effective Dose)
%
Other
Other endpoint
szár és gyökérnövekedés gátlás
Number of used species
single species test
Test organisms
Other
Exposition scenario
Water habitat: sediment exposed to threat by polluted surface water
Duration of the test
short term = acute
Selectivity
non-selective
Contaminant group|Typical contaminant
  • Metals, semi-metals and their compounds
Selectivity
non-selective
Contaminant group|Typical contaminant
  • Other inorganic chemical compounds
Selectivity
non-selective
Contaminant group|Typical contaminant
  • Other organic chemical substance
Instrument/equipment needed to perform the measurement
műszer nem szükséges, petricsészék, termosztát vagy fitotron
Other necessary equipment/tools
vonalzó, tolómérő
Standard materials for the test
standard talaj (OECD, vagy helyszínspecifikus szennyezetlen), réz, cink vagy szerves gátlanyag
Reagents/materials for the test
tápsóoldat,
How many samples are needed
100 g
How many tests can be performed simultaneously with one equipment
20
Data processing level
data input in PC, data evaluation by excel or other software
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory for testing
microbiological laboratory
Purchase price of the equipment
800 - 2.000 Euro
Labour cost/measurement
2 - 4 Euro
Total cost/measurement
20 - 40 Euro
Brief concise description explaining the innovation

A tesztnövény magjait közvetlenül a szennyezett talaj (és az abból szennyezetlen talajjal készült hígitások) felületére helyezzük, így a mag és a csíranövény a talajjal érintkezve kifejtheti a talajmátrixhoz kötött szennyezőanyagra gyakorolt feltáró hatását. A gyökerek hosszának mérése érdekében célszerű a talaj és magok közé vékony szűrőpapírréteget helyezni.

Typical (recommended) application of the method

Talajjal, üledékkel, talajra rakandó hulladékkal végzett tesztelés eredmények felvilágosítást ad a szilárd mátrixhoz kötődő szennyezőanyag reális veszélyéről és az erősen kötött, kevéssé mobilis talajszennyezőanyagok növények általi mobilizálhatóságáról. Környezeti realitása nagy, a talaj toxicitását dinamikusan jellemzi. Sinapis albán kívül más növények is alkalmazhatóak, pl. atalajon termeszteni kívánt növény.

Limits of the method

A növényi tesztorganizmusok szelektivitása általában nagyon függ a konkrét növény biokémiai adottságaitól, enzimrendszerétől.

Is there any Protocol
yes
Detailed Protocol

1. A vizsgálandó szilárd anyagból higítási sort készítünk szennyezetlen talajjal(0x, 2x, 4x, 8x), melyekből 4,5 g-ot egyenletesen szétterítünk egy steril petricsésze alján, majd szűrőpapírral lefedjük és 5 cm3 steril vizet mérünk rá.
2. Minden szűrőpapírra 20 db mustármagot helyezünk szabályos elrendezésben.
3. A mintákat 20 °C-on sötétben tároljuk.
4. 24 óra elteltével meghatározzuk a kicsírázott magok számát, és összevetjük a kontroll (OECD) talaj eredményeivel.
5. 72 óra elteltével mérjük a gyökér és szár hosszát.
6. Értékeléshez növekedésgátlást vagy a koncentráció/dózis- gyökér/szárnövekedés görbéről leolvashatjuk az EC20 és 50 vagy az ED20 és 50, esetleg a NOEC vahy LOEC értékekekt.

Costs
4-low
Time requirement
3-medium
Workload requirement
2-high
Equipment, apparata requirement
5-very low
Qualified labour
5-very low
Environmental risk and workplace risks
5-very low
Environmental reality
4-good
Adequate accuracy
3-average
Reproducibility
4-good
Cost efficiency
4-good
Feasibility
4-good
Availability
4-good
Well known
3-average
Strengths

Erősség a kis költség, az egyszerű kivitelezhetőség, a vizuális értékelés, és, a tesztorganizmus érzékenysége. A teszt a kémiai analízissel integráltan többlet információt szolgáltat, de önmagában is kockázattal arányos hatásokat mér. Nagy a környezeti realitása. A talaj növényekre gyakorlot toxicitásán, gátló hatásán kívül a táplálékláncok veszélyeztettsége és a talaj általános minősége is jellemezhető

Weaknesses

Változó a magok minősége (csírázóképesség, növekedési képesség) amitől erősen függ az érzékenység. Egyéb gyengeség lehet a megfelelő kontroll és hígitó talaj hiánya. A hígitótalaj tápértéke is befolyásolja az eredményt. Ha a sznbnyezett talaj tápanyagban gazdag, de a hígitó nem, akkor a hígitásra használt talaj kvázi gátló hatást eredményez.

Possibilities

Fejlesztési lehetőség - más végpont használata: biomassza mérése szár- és gyökérnövekedés helyett, más növények alkalmazása, céltól függően.

Threats

A kiértékelésnél figyelembe kell venni, hogy adódhat olyan körülmény, amikor a növekedés és a toxicitás nem feltétlenül arányos egymással, pl. a gyökerek kemotaxisa azért okozhat gyökér-megnyúlást, hogy kikerülje a szennyezett talajszemcséket. Ezért sok esetben a szárnövekedés alkalmasabb végpont, mint a gyökéré.

Important findings, points of interest, remarks

A szár növekedése és annak gátlása jobb korrelációt mutat a talajok toxicitásával és szennyezettségével, mint a gyökérnövekedés és annak gátlása.

Webpage references and DEMO reports
Publications

Gruiz K.; Horváth B. és Molnár M.: Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001
Gruiz, K.: Biological tools for soil ecotoxicity evaluation: Soil testing triad and the interactive ecotoxicity tests for contaminated soil – In: Soil Remediation Series NO 6., Ed. Fabio Fava; Peitro Canepa, ISBN: 88-88214-33-X, pp. 45–70, INCA, Italy, 2005

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Gyöngyösoroszi
Year of application
1996
Application area
Characterisation of the interaction between soil and pollutant
Environmental problem the method was applied to (old)
Polluted sites assessment: Screening
Polluted sites assessment: Detailed assessment method
Measurement of the harmful effect:Toxicity, mutegenity and teratogenity testing of environmental samples
Measurement of the harmful effect: Toxicity, mutegenity and teratogenity testing of mixtures, wastes
Environmental element the method was applied to
Environmental monitoring
Environmental scenario the method was applied to
Terrestial habitat: polluted soil
Environmental element/phase the method was applied to
unsaturated soil (direct contact)
Lessons learned

Toxikus fémekkel szennyezett talajok jellemzése olyan szempontból, hogy a kémiai anlízissel mért fémtartalmak összefüggenek-e a növényi toxicitással.
Azonos eredetű, korú, típusú bányászati hulladékkal szennyezett talajon arányos volt, de heterogén szennyezettség esetén a növényi toxicitás függött a szennyező hulladék morfológiájától, korától, mállottságától, stb., a kémiaia és a növénytoxicitási eredmények nem függtek össze.

Datasheet id (original)
50
Creator
Weiszburg Lilla
Status
Verified
Adatlap típusaBiological, ecotoxicological assessment and monitoring methods
Létrehozás
Módosítás