Statikus halteszt

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameStatikus halteszt
Method name
Acute fish test
Stage of development
after application
Patent number
MSZ 22902-3, MSZ 21978/3-86
Method type
laboratory test: acute toxicity test
Toxicity tests
lethality
Endpoint of the test
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
%
Number of used species
single species test
Test organisms
Animal
Exposition scenario
Characterisation of air
Duration of the test
short term = acute
Reproducibility (%)
80.00
Deviation (%)
30.00
Selectivity
non-selective
Instrument/equipment needed to perform the measurement
Tesztmedence, levegőztető, termosztát, fényforrás
Other necessary equipment/tools
Oxigén-, pH mérő, a vízkeménység meghatározásához szükséges eszközök
Standard materials for the test
Hígítóvíz
How many samples are needed
min. 2 liter
How many tests can be performed simultaneously with one equipment
1
Data processing level
data input in PC, data evaluation by excel or other software
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory for testing
microbiological laboratory
Estimated equipment cost
2.000 - 4.000 Euro
Labour cost/measurement
4 - 8 Euro
Total cost/measurement
20 - 40 Euro
Brief concise description explaining the innovation

Régóta szabványosított teszt, növényédőszerek engedélyeztetéséhez kötelező elvégezni. Rövid idejű változata vegyi anyagok és szennyezőanyagok akut letális hatását méri, de krónikus teszt formájában az utódok létrejöttének gátlását, vagy a hal szerveiben történő akkumulációt is képes mérni.
Laboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni.

Typical (recommended) application of the method

Vegyi anyagok környezeti kockázatának jellemzésére elterjedt teszt, a vízi ökoszisztémák veszélyeztetettségé nek felméréséhez általában hal szolgáltataj az állati trófikus szintet. Sokféle hal terjedt el a vízi ökoszisztára gyakorolt hatás mérésére, mind édesvízi, mind tengeri fajok.
Szennyezett területek folyékony fázisainak tesztelésére is alkalmas (felszín alaltti víz, lefolyó vizek, csurgalékok, stb.Reális szcenárió modelljeként bármilyen forrásból (pont és diffúz) potenciálisan felszíni vízbe kerülő szennyezőanyag kockázatának előrejelzésére alkalmas.

Limits of the method

A tesztorganizmus érzékenysége változó

Is there any Protocol
yes
Detailed Protocol

Az alaposan kimosott, kiöblített tesztedényekbe töltjük a mintát, illetve annak hígított sorozatát. A különböző töménységű oldatokat törzsoldatból, általában logaritmikus léptékű hígítással készítjük.
Előzetes hőmérsékleti szoktatás után (néhány percig a medencébe süllyesztett edénnyel) a tesztelésre kiválasztott tíz halat a medencébe helyezzük.
Kerülni kell minden olyan zavaró tényezőt, amely megváltoztatja a halak viselkedését.
A vizsgálathoz szükséges hígításokat hígítóvízzel készítjük. Vízben rosszul
vagy nem oldódó anyagok tesztelése esetén oldószert, diszpergáló- vagy emulzióképző anyagokat kell használni. Ez esetben kiegészítő kontrollt kell beállítani a vizsgált anyag legnagyobb töménységével.
A tesztelést elővizsgálat előzi meg, amelynek a célja a végleges tesztben használt hígítási sor vagy tartomány megállapítása. Az elővizsgálatot kisebb térfogatban és kevesebb hal felhasználásával célszerű elvégezni.
A végleges vizsgálat során valamennyi hígításból 2-2 párhuzamos tesztet végzünk. Minden hígítási sorozathoz 1-1 kontroll is tartozik, a vizsgálattal azonos feltételek biztosítása mellett.
A vizsgálat ideje alatt a halakat nem szabad táplálni. A vizsgálat során 1, 4, 24 és minden további 24 óra elteltével ellenőrizni kell a halak állapotát és meg kell állapítani az elpusztult halak mennyiségét. Az elpusztult
egyedeket azonnal el kell távolítani a medencéből.

Costs
2-high
Time requirement
4-low
Workload requirement
2-high
Equipment, apparata requirement
3-medium
Qualified labour
4-low
Environmental risk and workplace risks
5-very low
Environmental reality
3-average
Adequate accuracy
4-good
Reproducibility
3-average
Cost efficiency
3-average
Feasibility
3-average
Availability
2-weak
Well known
3-average
Strengths

A tesztorganizmus nagy mérete miatt vizuális kiértékelés történik, így a detektálás egyszerű, a hibalehetőség kicsi.

Weaknesses

A tesztorganizmus érzékenysége változó, így a reprodukálhatóság romolhat.
Nagy költség és munkaigény jellemző erre a tesztre, ennek oka a speciális berendezés (levegőztető, szűrő, stb.)szükségessége.

Possibilities

Krónikus teszteléssel a reprotoxicitás és a bioakkumuláció vizsgálata.

Threats

Különösebb veszélyei nincsenek magának a tesztnek, az eredmények felhasználásánál tapasztalat és referenciák kellenek.

Important findings, points of interest, remarks

A tesztben használt halfajok:
Szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri Richardson)apróállatevő, ragadozó
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.)ragadozó
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus Bloch)apróállatevő
Ezüstkárász (Carassius auratus L.)vegyes táplálkozású
Ponty (Cyprinus carpio L.)vegyes táplálkozású
Harcsa (Silurus glanis L.)ragadozó
Amúr (Ctenopharyngodon idella Cuv. et Val.)növényevő
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix Cuv. et Val.)planktonevő
Szivárványos guppi (Poecilia reticulata Peters)apróállatevő

Webpage references and DEMO reports

Laboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni.

Publications

MSZ 22902-3: 1991 Víztoxikológiai vizsgálat
MSZ 21978/3-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata kivonatból
OECD 203 http://www.oecd.org/dataoecd/17/20/1948241.pdf

Lakatos, Gy., Fleit, E., Mészáros, I. (2003) Ecotoxicological studies and risk assessment on the cyanide contamination in Tisza river, Toxicology Letters, 140-141, 333-342

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Tisza-folyó és Budapest
Year of application
2000
Application area
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Environmental problem the method was applied to (old)
Technology monitoring: following the progress of the target process
Measurement of the harmful effect:Toxicity, mutegenity and teratogenity testing of environmental samples
Environmental scenario the method was applied to
Water habitat: polluted water
Water habitat: sediment exposed to threat by polluted surface water
Water habitat: water exposed to threat by polluted sediment
Human usage: surface water - recreation
Environmental element/phase the method was applied to
surface water
surface water sediment
Lessons learned

A 2000-ben történt tiszai cián és toxikus fém szennyezés hatásait vizsgálták többféle ökotoxikológiai teszttel, a szennyezés hatása az ökosztisztémára észrevehető volt, ez a módszer mégsem indikálta a toxikus anyagok jelenlétét, mert a halakra nem volt letális hatással a szennyezett felszíni víz. A vizsgálatnál javasolt lett volna teszt más végpontjának alkalmazása,mint például a bioakkumuláció.

Datasheet id (original)
56
Creator
Weiszburg Lilla
Status
Verified
Adatlap típusaBiological, ecotoxicological assessment and monitoring methods
Létrehozás
Módosítás