Publications

Title Type Creation Modification Creator Operations
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Study Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (nagy léptékű kísérlet) in situ kémiai oxidációval Study Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (félüzemi kísérlet) ciklodextrinnel és in situ kémiai oxidációval Study Fenyvesi Éva
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Innovatív (ciklodextrines és reaktív résfalas) technológiák listája (MOKKA) List Fenyvesi Éva
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Study Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Study Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (összefoglaló MOKKA tanulmányhoz) Study Fenyvesi Éva
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Study Molnár Mónika
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Study Molnár Mónika
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Study Molnár Mónika
Stabilizációs mikrokozmosz kísérlet pernyével, vörösiszappal és Fe-Mn-hidroxid csapadékkal; BÁNYAREM tanulmány Study Feigl Viktória
Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek eredményeinek integrált értékelése; BÁNYAREM tanulmány Study Feigl Viktória
Interaktív környezettoxikológiai tesztek, elterjedtségük Magyarországon és Európában –áttekintés; MOKKA tanulmány Study Feigl Viktória
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerve vegyületek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fémek, félfémek, fémvegyületek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: növényvédőszerek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szerves vegyületek (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája (angol nyelven) List Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Halogénezett aromások (angol nyelven) List Vaszita Emese
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Study Vaszita Emese
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Study Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Study Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poster Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poster Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poster Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poster Vaszita Emese
Reaktorszemlélet Study Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poster Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poster Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poster Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poster Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poster Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poster Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poster Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poster Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poster Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poster Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poster Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poster Vaszita Emese
A környezeti kockázatfelmérés tudományos alapjai: áttekintés Basic knowledge pattern Gruiz Katalin
Lépcsőzetes kockázatfelmérés szakaszai, kockázatalapú döntéshozás, remediációs célértékképzés, D-érték Basic knowledge pattern Gruiz Katalin
Integrált kockázati modell: transzport és kitettség Basic knowledge pattern Gruiz Katalin
A környezeti kockázat kialakulása, területhasználatok és hatásviselők. A környezeti kockázat mérőszámai. Definíciók. Basic knowledge pattern Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fémek, félfémek, fémvegyületek List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerves vegyületek List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szeves vegyületek List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett aromások List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nem fémes szervetlen anyagok List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: növényvédőszerek List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) List Gruiz Katalin
Vegyianyag csoportok. A MOKKA által alkalmazott rendszerezés List Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek List Gruiz Katalin
A MOKKA adatbázis szintjei és szerkezete Basic knowledge pattern Gruiz Katalin
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Study Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Study Vaszita Emese
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Study Vaszita Emese
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Study Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Study Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Study Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poster Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poster Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poster Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Article Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Article Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Article Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Article Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Article Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Article Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Article Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Article Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Article Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Article Vaszita Emese