Földigiliszta elkerülési teszt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveFöldigiliszta elkerülési teszt
Módszer angol neve
Earthworm avoidance test
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Szabványosított?
igen
Szabvány száma
ISO 17512-1:2008
Fejlesztési projekt neve, száma
Terra Preta projekt, HU09-0029-A1-2013
A módszer típusa
Egyéb
Egyéb típus
Elkerülési teszt
Egyéb teszt típusnál
Elkerülés
Teszt végpontja
Egyéb
Egyéb végpont
Elkerülési %
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Szárazföldi élőhelyek jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Szórás (%)
8.00
Szelektivitás
Nem szelektív
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Műanyag edény elválasztóval
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
Kontroll talaj
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Csapvíz talaj nedvesítéséhez
Mennyi mintát igényel
3×200 g talajminta és 3×200 g kontroll talaj
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
20
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Egyéb laboratórium
Egyéb laboratórium típus
Általános
A berendezés beszerzési ára
10.000 HUF alatt
A berendezés becsült ára
10.000 HUF alatt
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
500 - 1 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A módszer újdonsága, hogy a gilisztával (Eisenia fetida) végzett mortalitási (túlélési) teszthez képest egy érzékenyebb, szubletális mérési végpontot alkalmazó tesztmódszer. A módszerrel vizsgálható a talaj, mint élőhely állati tesztorganizmusok számára. Az állatok többsége a tesztedényben arra az oldalra megy, ahol számára kedvezőbbek az élőhely tulajdonságai.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

A módszer használható szennyezett talajok vizsgálatára, ahol a szennyezőanyag még nem okozza az állatok pusztulását, de már élőhelyként az állatok nem kedvelik, elkerülik. Ekkor az állatok száma a szennyezetlen kontroll talajon nagyobb, mint a szennyezett talajon. Adalékanyagok talajjavító hatása is vizsgálható, ekkor a javítószerrel kezelt talajt a kezeletlen kontrollhoz képest jobban kedvelik az állatok.

A módszer korlátai

Erősen toxikus mintákra nem használható, mert az állatok elpusztulnak.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

A teszt során egy 140x100x75 mm-es műanyag edény egyik felére 200 g kontroll talajt, míg a másik felére 200 g vizsgálandó talaj töltünk. A talajokat a víztartóképességük 60%-ára nedvesítjük, majd az edényt lyuggatott fedéllel lezárva 24 órán keresztül szobahőmérsékleten sötét helyen tároljuk a talajok kondícionálása céljából. Ezzel egy időben a tesztállatokat (Eisenia fetida) is előkészítjük. A fenntartó közegből (marhatrágya) kiválasztott felnőtt egyedeket egy lezárható tetejű műanyag dobozba tesszük 24 órára, hogy a bélrendszerük kiürüljön. Az állatok kiszáradásának elkerülése érdekében a dobozt két réteg átnedvesített szűrőpapírral béleljük ki. A talaj és az állatok előkészítését követően az edénybe 6 db felnőtt egyedet teszünk középre, majd ismét lezárjuk az edényt, és sötétben szobahőmérsékleten inkubáljuk 5 napig. A 2. nap elteltével az elvesztett nedvességet pótoljuk. A teszt kiértékeléséhez megszámoljuk az állatok egyedszámát az edény két oldalán. Abban az esetben, ha egy állat középen volt található, mindkét oldalra 0,5-nek számítjuk. Az elkerülést a következő módon számítjuk az állatok darabszámából: Elkerülés(%)= (Kontroll-Minta)/Összes*100

Költség
5-nagyon kicsi
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
5-nagyon kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
5-kiváló
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

A talaj, mint élőhely vizsgálatára kevés gyors és egyszerű környezettoxikológiai tesztmódszer létezik, ennek hiányát pótolja a módszer. A módszer könnyen kivitelezhető bármely laboratóriumban vagy akár laboratórium nélkül, egyszerű minta előkészítést igényel, eszközigénye kicsi, szaktudást csak kis mértékben igényel, az eredmények könnyen számíthatóak és értékelhetőek. Koncentrációtól függő hatások is kimutathatóak.

Gyengeségek

Nagy toxicitású mintákra nem alkalmas, mert az állatok elpusztulnak, így az elkerülési hatása nem mérhető.

Veszélyek

Az állatok véletlenszerű mozgása miatt (pl. kontroll mintákon) az eredmény torzulhat, ezért körültekintően kell eljárni az értékelés során. Ha nem kedvelik a talajt, akkor az állatok az edény falához húzódnak ki.

Publikációk

Vincze Zsolt: Bioszénnel kezelt talaj mint élőhely – Módszerfejlesztés és környezettoxikológiai vizsgálatok, Szakdolgozat, BME ABÉT, 2015

ISO 17512-1:2008: Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour -- Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei)

Natal-da-Luz, T., J.B. Amorim, M., Römbke, J., Sousa, J. P., (2007) Avoidance tests with earthworms and springtails: Defining the minimum exposure time to observe a significant response. Ecotoxicology and Environmental Safety, 71 (2) 545–551

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2015
Alkalmazási terület
Talaj általános jellemzése
Szárazföldi ökoszisztéma jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Kibocsátások monitoringja
Egyéb környezeti probléma
Talajjavító adalékanyag javító hatásának mérése
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhelyek jellemzése
Szárazföldi élőhely: ökoszisztéma
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

Bioszénnel kezelt savanyú homoktalajon a földigiliszták (Eisenia fetida) preferenciát mutatnak a bioszénnel kezelt talaj irányába: 0,5% bioszén esetén 90%-os preferenciát, 1% bioszén esetén 35%-os preferenciát.

Vegyi anyag, amelyre a módszert alkalmazták
Nem vegyi anyag
Adatlap azonosító (eredeti)
1777
Bevivő
Feigl Viktória
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás