Borseprő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseBorseprő
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Lees
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Élelmiszeripari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
  • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó)
  • 02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A borkészítés egyik mellékterméke. A bor erjesztése során keletkező élesztő-sejttömeg illetve az egyéb kicsapódó szervetlen vegyületek a bor alján ülepednek le. A bor átfejtése során a tiszta bort átszivattyúzzák egy másik hordóba/tartályba. A hordó/tartály alján ottmaradó anyag a borseprő.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
50 000 t
Hulladék, melléktermék lerakott mennyisége Magyarországon
10 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
alkohol
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
11 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
fehérje
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
4.5 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
zsír
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.5 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
hamu
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.65 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
borkősav
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.9 %
Vegyes hulladék/termék neve
Borseprő
Vegyes hulladék/termék összetevői

Alkohol kb. 10-12%, szárazanyagtartalom: 10-15%, ebből 42-45% fehérje, 5-6% zsír, 6-7% hamu, 8-11% borkősav.

pH
3.5
Szárazanyag-tartalom (%)
12.5
Sűrűség (g/cm3)
1
Izzitási veszteség (LOI) (%)
99.1
Szervesanyag tartalom (%)
22.5
C/N arány
10
Kémiai oxigén igény, KOI(mg/l)
100 000
Homogenitás
Homogén
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

A borseprőt nagy arányban továbbhasznosítják. Lepárlásával nyerik a seprőpálinkát, az egyes esetekben az alkoholt kidesztillálják belőle, vagy a borkősav-tartalmát nyerik ki. Biogáz termelésre is használják.
Körülbelül a termelődő mennyiség 20%-a nem hasznosul.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nem
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Nem veszélyes a környezetben.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Van tápanyagtartalma.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

50 mg/l foszfort tartalmaz.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

50 mg/l foszfort tartalmaz.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Igen
Indoklás, referenciák

F.J. Fernández, V. Sánchez-Arias, J. Villaseñor, L. Rodríguez Evaluation of carbon degradation during co-composting of exhausted grape marc with different biowastes Chemosphere 73 (2008) 670–677

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

F.J. Fernández, V. Sánchez-Arias, J. Villaseñor, L. Rodríguez Evaluation of carbon degradation during co-composting of exhausted grape marc with different biowastes Chemosphere 73 (2008) 670–677

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nem
Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nem
Hasznosítással összefüggő kockázatok

Nem ismert káros hatása.

Adatlap azonosító (eredeti)
858
Bevivő
Sipos Bálint
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás