Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (nagy léptékű kísérlet) in situ kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (félüzemi kísérlet) ciklodextrinnel és in situ kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Innovatív (ciklodextrines és reaktív résfalas) technológiák listája (MOKKA) Lista Fenyvesi Éva
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (összefoglaló MOKKA tanulmányhoz) Tanulmány Fenyvesi Éva
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
Stabilizációs mikrokozmosz kísérlet pernyével, vörösiszappal és Fe-Mn-hidroxid csapadékkal; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek eredményeinek integrált értékelése; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Interaktív környezettoxikológiai tesztek, elterjedtségük Magyarországon és Európában –áttekintés; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerve vegyületek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fémek, félfémek, fémvegyületek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: növényvédőszerek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szerves vegyületek (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Halogénezett aromások (angol nyelven) Lista Vaszita Emese
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Tanulmány Vaszita Emese
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter Vaszita Emese
Reaktorszemlélet Tanulmány Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter Vaszita Emese
A környezeti kockázatfelmérés tudományos alapjai: áttekintés Alapismeretek séma Gruiz Katalin
Lépcsőzetes kockázatfelmérés szakaszai, kockázatalapú döntéshozás, remediációs célértékképzés, D-érték Alapismeretek séma Gruiz Katalin
Integrált kockázati modell: transzport és kitettség Alapismeretek séma Gruiz Katalin
A környezeti kockázat kialakulása, területhasználatok és hatásviselők. A környezeti kockázat mérőszámai. Definíciók. Alapismeretek séma Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fémek, félfémek, fémvegyületek Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerves vegyületek Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szeves vegyületek Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett aromások Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nem fémes szervetlen anyagok Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: növényvédőszerek Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) Lista Gruiz Katalin
Vegyianyag csoportok. A MOKKA által alkalmazott rendszerezés Lista Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek Lista Gruiz Katalin
A MOKKA adatbázis szintjei és szerkezete Alapismeretek séma Gruiz Katalin
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány Vaszita Emese
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk Vaszita Emese