Ivóvízben, felszíni vízben, szennyvízben oldott kationok meghatározása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveIvóvízben, felszíni vízben, szennyvízben oldott kationok meghatározása
Módszer angol neve
Dissolved cations in drinking, surface and waste water
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 14911
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Nem vegyi anyag
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Pórusvíz
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Általános laboratóriumi felszerelés, eluenstartály, HPLC-hez alk, szivattyú,
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
mintainjektáló rendszer, előtét oszlop, elválasztóoszlop, vez.kép. mérő
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
Li, Na, NH4, K, Mn, Ca, Mg, Sr, Ba keverék standardoldatok
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Sósavoldat, Metán-szulfonsav, Borkősav, Salétromsav oldat, Lítium-nitrát, Nátrium-nitrát
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
50.000 - 100.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Összes költség/mérés
nincs rá becslés
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Víz és szennyvízvizsgálati módszer.

A módszer korlátai

A szerves anyagok, mint például az aminosavak és az alifás aminok zavarhatják a szervetlen kationok meghatározását.
A keresztérzékenység más kationokkal (pl. mangánnal)függ az elválasztóoszlop szelektivitásától. Keresztérzékenység fordult elő az NH4 és a Na meghatározásakor, ha ezek koncentrációkülönbsége nagy.

Részletes protokoll

A fémeket folyadékkromatográfiásan, elválasztóoszloppal választjuk el. Állófázisként kis kapacitású kationcserélőt, mobil fázisként általában egy- és kétértékű savak vizes oldatát használjuk.

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Reprodukálhatóság
3-közepes
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
5-kiváló
Erősségek

Rutinszerűen alkalmazható módszer

Gyengeségek

Rossz mintavétel estén, nem pontos a vizsgálat

Publikációk

ISO 10304-1:1992; ISO 10304-2:1992; ISO 10304-3:1992; ISO 10304-4:1992; Haddad P.R., Jackson P.E. Ion Chromatography. Principles an Applications. J. Chromatogr. Libary, 46, Elsevier, Amsterdam, 1990.

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, Nemzetközi
Alkalmazás helye, város
minden helyen
Alkalmazás éve
1999
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag azonosítása
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Pórusvíz
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Fémek, félfémek és vegyületeik
Adatlap azonosító (eredeti)
301
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás