Szerves talajszennyezők biológiai hozzáférhetőségének mérése mátrix-SPME (szilárdfázisú mikroextrakció) módszerével

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveSzerves talajszennyezők biológiai hozzáférhetőségének mérése mátrix-SPME (szilárdfázisú mikroextrakció) módszerével
Módszer angol neve
Assessing the bioavailabilty of organic soil pollutants by matrix-SPME
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Poliklórozott bifenilek (PCB)
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Növényvédőszerek
A módszer típusa
Mintavételi módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Technológiamonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Pórusvíz
Felszíni vízi üledék
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
gázkromatográf vagy folyadékkromatográf
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
mérleg, komputer
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
SPME fiber
Mennyi mintát igényel
1-5 g
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés becsült ára
2.000.000 - 5.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A mátrix SPME lényege, hogy a polidimetilsziloxán bevonatú szálat használjuk adszorbensként. Ezt hozzuk egyensúlyba az üledékmintával vagy a talajminta szuszpenziójával. A szálon levő adszorbens réteg és a minta oldott szennyezőanyagtartalma között egyensúly alakul ki. A szálat ezután szerves oldószerrel extraháljuk és az extraktumot kromatografáljuk. Az egyensúly több nap alatt áll be.

Részletes protokoll

20 ml-es csövekbe mérünk 10 g talaj vagy üledék mintát, adunk hozzá 10 ml vizet és kevés higanykloridot a mikrobiológiai lebontás megakadályozására, majd belemerítjük a szálat. Az egyensúly beállása után a szálat mossuk vízzel majd hexánnal. A hexános extraktumból injektálunk a gázkromatográfba.

Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
2-nagy
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
1-rossz
Erősségek

A biológiai esszéket kiváltó fizikai-kémiai módszer, amely a pórusvízbe átoldódni képes (biológiailag hozzáférhető) szennyezőanyag frakciót méri.

Gyengeségek

Az egyensúly beállása hosszú időt vesz igénybe (2-3 hét is lehet)

Lehetőségek

In situ alkalmazás is kifejleszthető. A szálakat megfelelően alkalmazva a szennyezett területen ki lehet helyezni (passzív mintavétel), majd bevinni a laborba és extrakció után megmérni a szennyezőanyag-tartalmat.

Publikációk

Trimble, T.A., You, J., Lydy, M.J. : Bioavailability of PCBs from field-collected sediments: Application of Tenax extraction and matrix-SPME techniques. Chemosphere 71 (2), 337-344 (2008)

Alkalmazás helye, ország
USA
Alkalmazás helye, város
Carbondiale
Alkalmazás éve
2007
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Környezetmonitoring
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Pórusvíz
Felszíni vízi üledék
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Poliklórozott bifenilek (PCB)
Az alkalmazás tanulságai

A mátrix-SPME költséghatékony módszernek bizonyult a PCB-vel (Arochlor 1254) szennyezett terület kockázatfelmérésében. Olyan módszer, mwely meagadja a PCB egyensúlyi koncentrációját a pórusvízben. Ennek alapján becsülhető a biota számára hozzáférhető koncentráció. Jó korrelációt találtak a bioteszt (L. variegatus) bioakkumulációs teszt eredményével.

Adatlap azonosító (eredeti)
779
Bevivő
Fenyvesi Éva
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás