Tetrahymena pyriformis direkt kontakt szaporodásgátlási teszt talajra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveTetrahymena pyriformis direkt kontakt szaporodásgátlási teszt talajra
Módszer angol neve
Tetrahymena pyriformys direct contact test for soil
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Fejlesztési projekt neve, száma
LOKKOCK Projekt, GVOP 3.1.1.-2004-05-257/3.0
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Egyéb típus
Állati toxicitási teszt
Toxicitás teszteknél
Szaporodás (sejtszám)
Teszt végpontja
EC20 / EC50 (Effective Concentration)
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
NOAEC / NOAEL: No Observed Adverse Effects Concentration / Level
LOEC / LOEL: Lowest Observed Adverse Effects Concentration / Level
Egyéb végpont
Sejtek mérete, egészsége
Alkalmazott fajok száma
Egyéb
Tesztorganizmus
Állat
Egyéb tesztorganizmus
egysejtű állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Hosszú idejű = krónikus
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Klórfenolok
  • pentaklórfenol = klorofén
Alsó határ
25.00 mg/kg
Szelektivitás
Szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Egyéb szerves vegyi anyag
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Egyéb szerves vegyi anyag
  • Gyógyszermaradványok
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
mikroszkóp vagy elektronikus részecskeszámláló
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
laboratóriumi üvegedények, eszközök, termosztát, rázógép
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
tápoldat, formalin
Mennyi mintát igényel
2,5 g
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
500.000 - 1.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Egysejtű állati tesztorganizmust alkalmazó teszt, a kockázatfelmérésben és a PNEC képzésében hiánypótló, az állati trófikus szintet reprezentálja. Összhasonlítva magasabb rendű álati tesztekkel egyszerűsíti a kivitelezhetőséget, növeli a gyorsaságot, az ismételhetőséget, és csökkenti az ismételhetőség éa a tesztek számának korlátait. A teszt direkt kontaktust biztosító kivitelben is alkalmazható, így a mért toxicitás a szennyezőanyag hozzáférhetőségét is jellemzi.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Talajkivonat és direkt kontaktust biztosító tesztként talajra és szilárd fázisú mintákra is alkalmazható.

A módszer korlátai

A megfelelő kiértékeléshez gyakorlott szakember kell.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

1. A vizsgálandó talajokat szobahőmérsékleten szárítani, homogenizálni kell.
2. Minden mintából 0,25g-ot be kell mérni egy-egy kémcsőbe. A mintákat autoklávban sterilezni kell 121 °C-on 40 percig.
3. Minden mintához steril körülmények között, 5 ml TP tápoldatot, 0,078 ml 1:1:1 arányú antibiotikum keveréket és 0,01 ml 6 napos Tetrahymena pyrirformis tenyészetet kell pipettázni. A szennyezett mintákon kívül egy 10 párhuzamos steril mintából álló szennyezetlen kontroll sorozatot is indítani kell ugyanolyan körülmények között.
4. Az így beoltott mintákat – két erdőtalaj kontrollt kivéve – 400 rpm fordulatszámú rázógépre tenni és 20 °C-on inkubálni kell.
5. A teszt során 5 alkalommal kell mintát venni, mindennap egyszer. Az egyes mintákban található élő tesztorganizmusok számának meghatározása mikroszkóppal történik. Minden alkalommal 1 ml mintához 0,06 ml 0,5%-os formalin oldatot kell adni (0,025 ml formalin és 4,975 ml víz elegye), majd pár perces várakozás után az így előkészített mintából 2 mikrolitert kell egy Bürker kamra rácsrészére cseppenteni.

Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Munkaigény
2-nagy
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
3-közepes
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
2-gyenge
Ismertség
2-gyenge
Erősségek

Más állati tesztekhez képest rövid időigényű és az állat életciklusát nézve akut teszt. A tesztorganizmus jellegzetes formája megkönnyíti a detektálást.
Krónikus tesztként is alkalmazható, ha az utódok számát is értékeljük.

Gyengeségek

Nagy a teszt munkaigénye. A mikroszkópos detektálás gyengeségeiből adódik, hogy a kiértékelés fárasztó, kis pontosságú. Nagy hígítás miatt romolhat az érzékenység.

Lehetőségek

A vegyi anyagok és szennyezett területek kockázatfelmrésében az állati trófikus szintet jellemzi, amire kevés lehetőség van az akut és krónikus állati tesztek hiánya miatt.

Veszélyek

Ha a szaporodás monitoringjához végzett mintavételek időben túl távol esnek egymástól, a növekedés exponenciális szakasza átugorható, így a szaporodási és a gátlási görbe nehezen értékelhető.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

Olyan állati tesztorganizmus a Tetrahymena pyriformis, mely jól reprezentálja a talajlakó állatokat és akár a magasabb rendűeket is. Nagyon munka- és időigényes, mert a sejtszám megállapítása mikroszkóppal történik. Környezeti realitása nagy.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Gruiz, Horváth és Molnár (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegy.Kiadó, Bp.
Leitgib,L.; Kálmán,J.; Gruiz K. (2007) Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites, Chemosphere, 66(3) pp.428-434,

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Gyöngyösoroszi
Alkalmazás éve
2007
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telítetlen talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

Toxikus fémmel szennyezett talaj és üledék direkt érintekeztetéses tesztelése során a tesztállat válasza a mozgékony, biológialag hozzáférhető fémmennyiséggel arányos.

Adatlap azonosító (eredeti)
47
Bevivő
Weiszburg Lilla
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás