Azomonas agilis (Azotobacter agile) toxicitási teszt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAzomonas agilis (Azotobacter agile) toxicitási teszt
Módszer angol neve
Azomonas agilis (Azotobacter agile) toxicity test
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 21978/30-1988
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Légzés: O2 fogyasztás, CO2 termelés, enzimaktivitások, ATP termelés
Teszt végpontja
EC20 / EC50 (Effective Concentration)
ED20 / ED50 (Effective Dose)
Gátlási %
Egyéb végpont
gátlási %
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Baktérium
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Reprodukálhatóság (%)
80.00
Szórás (%)
20.00
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
Reprodukálhatóság (%)
80.00
Szórás (%)
20.00
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Egyéb szerves vegyi anyag
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Termosztát, kémcsőkeverő, lamináris fülke
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Automata pipetta, steril kémcsövek, átoltókacs, mérleg
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
OECD talaj, Cu standard sor
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Fjodorov tápagar, Fjodorov tápoldat, steril TTC oldat, Azomonas agilis törzs
Mennyi mintát igényel
10 ml vagy 5 g
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
20
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
2.000.000 - 5.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Az Azomonas agilis dehidrogenáz enzimaktivitásának gátlását mérő környezettoxikológiai teszt. Szennyezőanyag jelenlétében az elektrontranszport rendszer megsérülhet. Alternatív elektronakceptort, TTC-t adunk a tesztelegyhez, mely az elektrontranszportlánc működése során redukálódik, piros trifenil-formazánná alakul. Toxikus anyag jelenlétében a dehidrogenáz enzimaktivitás gátolt, a TTC redukciója nem történik meg, a piros szín nem jelenik meg vagy intenzitása kisebb, mint a szennyezetlen kontrollé.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Környezeti minták, vizek csurgalékok, talajminták, hulladékok toxicitásának meghatározása, szennyezett területek felmérése, monitoring

A módszer korlátai

A mikroba nem minden szennyező anyagra érzékeny. Toxicitást mér, a toxikus anyag mennyiségi meghatározására nem alkalmas.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Az Azomonas agilis-t ferde Fjodorov tápagaron tartjuk fenn. Átoltás után 48 órán át 28 ºC-on inkubáljuk.
A teszthez 30 ml steril Fjodorov táptalajba, Azomonas agilis-t oltunk be, az inokulumot 72 órán át 28 ºC-on rázógépen rázatjuk.
A vizsgálandó mintákból 2-2 ml folyadékot vagy talaj/hulladék kivonatot egy órán keresztül, áramló gőzben sterilezzük, majd hígítási sort készítünk. A bemérést steril körülmények között végezzük. Idegen mikroorganizmusok gátolhatják az Azomonas agilis szaporodását.
Az azomonas agilis tenyészet 5 ml-éből, 1 ml 1%-os TTc oldatból és 100 ml Fjodorov-tápoldatból keveréket készítünk, melyet rámérjük az elkészített hígítási sor tagjaira, homogenizáljuk (Vortex segítségével), 72 órán át 28 ºC-on sötétben inkubáljuk.
Referenciaként 10 ppm koncentrációjú Cu oldatot használunk. Az értékelést 72 óra múlva végeztük, vizuális módon. A piros szín megjelenése mikrobiális tevékenységre utal. Toxikus anyagok jelenlétében a dehidrogenáz enzimaktivitás gátolt, a TTC redukciója nem történik meg, a piros szín nem jelenik meg, vagy intenzitása kisebb, mint a szennyezetlen kontrollé. Ahol a piros szín nem jelenik meg, az enzimaktivitás gátlás 100%, 50%-os gátlás esetében halvány piros szín látható. A piros szín megjelenése mikrobiális tevékenységre utal (nincs gátlás).
A bemért talajmennyiségek (és Cu-mennyiségek) függvényében ábrázoljuk a gátlás-értékeket. A kapott dózis-válasz görbéről leolvassuk az 50% enzimaktivitás-gátláshoz tartozó dózis-értékeket (ED50).

Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Mind vegyi anyagra, mint környezeti mintára alkalmazható. 2-3 nap elteltével eredményt kapunk. Kis eszközigény jellemzi, speciális berendezést nem igényel, aktuális toxikus hatást mér, több egymás mellett előforduló szennyezőanyag együttes toxicitását mérük vele.
Kémiai analitikai eredményekkel integráltan alkalmazva felhívja a figyelmet a kémiai analízissel nem mért vagy nem mérhető szennyezőanyagok káros hatására.

Gyengeségek

A tesztorganizmus érzékenysége és változékonysága egyszer-egyszer a megszokottól eltérő eredményt okoz.
A végpontot jelentő színanyag létrejöttét környezeti körülmények befolyásolják, így elsősorban a fény, melyet ki kell zárni a tesz alatt.
A szabvány szerinti vizuális értékelés nem elég érzékeny, ezért ha kvantitatív eredmény szeretnénk kapni, a színanyagot szerves oldószerrel ki kell extrahálni a tesztszuszpenzióból és fotométerrel meghatározni a pontos mennyiségét. A vizuális kiértékelés csak tájékoztató jellegű.

Lehetőségek

A mikroorganizmus gyors szaporodása és nagy egyedszáma javítja a teszt statisztikáját. Sziárd mintákból készült szuszpenzió tesztelésére is alkalmas, ilyenkor a környezeti minta a teszt teljes ideje alatt érintkezik a tesztorganizmussal.

Veszélyek

Az eredmények nem helytálló interpretálása.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A vizuális értékelés a zavaró hatások miatt félrevezető lehet.
BME saját fejlesztését, szilárd anyagok vizes szuszpenziójának tesztelését és értékelését a 41. számú adatlapon mutatjuk be. A tesztorganizmus besorolása megváltozott, emiatt a neve is változott, régi neve Azotobacter agile

Publikációk

MSZ 21978/30-1988

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszíni víz
Az alkalmazás tanulságai

A vizuális kiértékelés nem tesz kvantitatív értékelést lehetővé. A kisebb szinintenzítás különbségek vizuálisan nem értékelhetőek, így a végeredmény igen-nem formában adható meg. Szűrővizsgálatra, annak eldöntésére, hogy a minta toxikus vagy nem megfelelő teszt.

Adatlap azonosító (eredeti)
170
Bevivő
Tolner Mária
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás