Felszíni vizek szaprobitásának meghatározása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveFelszíni vizek szaprobitásának meghatározása
Módszer angol neve
Saprobity of surface waters - Hungarian standard
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 12756:1998
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Biodegradálhatóság vizsgálata
Egyéb típus
Szaprobitás
Egyéb teszt típusnál
bontó fajok és BOI, KOI
Teszt végpontja
Egyéb
Egyéb végpont
bontó fajok és BOI, KOI
Alkalmazott fajok száma
Egyéb
Egyéb fajok száma
mikroszkópos vizsgálat
Tesztorganizmus
Több faj együtt
Egyéb tesztorganizmus
Biodegradáló indikátorfajok
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Egyéb szcenárió
felszíni vízben élő fajok
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Mintavételhez: folyadéküveg vagy műanyag edény dugóval, műanyag vagy fém vödör
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Vizsgálathoz: kilendülőfejes centrifuga, centrifugacső, szélesszájú pipetta,szűrőkészülék, 0,45 μm pórusátm. szűrő
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
Összes költség/mérés
20 000 - 50 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A felszíni vizek szaprobitásának meghatározása az azokban élő szaprobionta indikátorfajok segítségével történik. Az indikátorfajok melltt szükséges a felszíni víz BOI és KOI tartalmának ismerete is.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Azokban a felszíni vizekben alkalmazzuk, amelyekbe bomló szerves anyagok kerülnek, és bomlásuk során az élővilág összetételében nagyobb mértékű változások következhetnek be.

A módszer korlátai

Szakképzettség és tapasztalat szükséges az indikátorfajok mikroszkópos vizsgálatához.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

A szaprobitás jellege tükröződik az élőlényállományok faji összetételének különbségeiben, amelyeknek mennyiségi jellemzésére a szaprobitásfokozatot használjuk, amit különféle eljárásokkal, az élővilág összetételének meghatározásával, az indikátorfajok segítségével állapítunk meg. A szaprobiológiai indikátorérték a vízi élőlények esetén a baktériumok kivételével, a limnoszapróbikus tartományra vonatkozik: xeno-, oligo, beta-, alfa-, mezo-, és poliszapróbia. A baktériumok szaprobiológiai indikátorértékét nyolc fokozatú skálával jelöljük. A szaprobitás fokozatát, mennyiségileg a Szaprobiológiai indikátorfajok jegyzékében levő adatok felhasználásával, a szapróbiaindexszel fejezzük ki.

Költség
1-nagyon nagy
Időigény
3-közepes
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
2-nagy
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
2-gyenge
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Könnyen hozzáférhető és rutinszerűen alkalmazott módszer.

Gyengeségek

Függ a külső behatásoktól a pontosság és a reprodukálhatóság.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A szaprobitás a vízben levő elhalt szerves anyagok lebontásának mértéke. A szerves anyagok a heterotróf vízi szervezetek táplálékául szolgál, biológiailag hozzáférhető és nem mérgező szerves anyagokról van szó, melyek mennyiségétől függ a szaprobitás. A szaprobitást a szerves anyagot bontó fajok mikroszkópos vizsgálatával és az oxigénfogyasztás mérésével határozzák meg (BOI és KOI).

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

MSZ 12756:1998, Felszíni vizek szaprobitásának meghatározása
http://www.mszt.hu/MSZTSite/ikta/kvlista3.html

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
1998
Alkalmazási terület
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Környezetmonitoring: A technológia után (utómonitoring)
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: ökoszisztéma jellemzése
Vízi élőhely: táplálékláncok
Emberi használatok: ivóvíz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
338
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás