Szerves vegyületek teljes biológiai bontása vizes közegben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveSzerves vegyületek teljes biológiai bontása vizes közegben
Módszer angol neve
Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 7827
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Biodegradálhatóság vizsgálata
Biodegradációs teszteknél
Szubsztrátfogyás
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Szokásos laboratóriumi eszközök, centrifuga, rázóberendezés, pH mérő, Erlenmeyer lombikok
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Szűrőberendezés
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Vízmentes kálium-dihidrogén foszfát, vízmentes dikálium-hidrogén foszfát
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A módszerrel szerves vegyületek aerob mikrooganizmusokkal való biológiai lebonthatóságát határozzuk meg tesztközeget használva. A közegben a szerves vegyület az egyedüli szén- és energiaforrás. Az alkalmazott vegyületek koncentrációját úgy választjuk meg, hogy a közegben lévő szerves szén kezdeti koncentrációja 10mg/l és 40 mg/l között legyen.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Ez a nemzetközi szabvány egy módszert ír elő adott koncentrációjú szerves vegyületek aerob mikroorganizmusokkal való 'teljes' biológiai lebonthatóságának meghatározására.

Részletes protokoll

Az eleveniszap és a szennyvízek potenciális kórokozó organizmusokat tartalmazhatnak. Ezért megfelelő óvórendszabályokat kell alkalmazni, ha azokkal érintkezünk. A mérgező tesztvegyületeket és ismeretlen tulajdonságaikat óvatosan kell kezelni.
A szükséges koncentráció mg/l-nél is nagyobb lehet. Mérjük az oldat szerves szén (DOC) mennyiségét a teszt kezdetén (a 0. napon) és a végén (a 28. napon vagy szükség esetén hosszabb idő elteltével) és legalább közbeeső meghatározott intervallumban. Határozzuk meg a DOC százalékos csökkenését minden egyes említett időintervallumra. A felhasznált vegyületek biológiai lebonthatóságát ezeknek az adatoknak az alapján határozzuk meg. Speciális analízis további információt adhat a primer biológiai lebomlásról.

Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Rutinszerű

Gyengeségek

Hosszantartó

Veszélyek

Az eleveniszap és a szennyvízek potenciális kórokozó organizmusokat tartalmazhatnak. Ezért megfelelő óvórendszabályokat kell alkalmazni, ha azokkal érintkezünk. A mérgező tesztvegyületeket és ismeretlen tulajdonságaikat óvatosan kell kezelni.

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
1998
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Környezetmonitoring: A technológia után (utómonitoring)
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett talaj
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
353
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás