Algateszt toxicitás mérésre

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAlgateszt toxicitás mérésre
Módszer angol neve
Toxicity test with algae
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 21978/2-86
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Szaporodás (sejtszám)
Egyéb teszt típusnál
klorofill tartalom
Teszt végpontja
ED20 / ED50 (Effective Dose)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Alga
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Reprodukálhatóság (%)
80.00
Szórás (%)
20.00
Szelektivitás
Nem szelektív
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
algatenyésztő edények, fénycsövek, klímaberendezés, mikroszkóp és Bürker-kamra vagy fotométer,
Mennyi mintát igényel
200 ml
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
200.000 - 500.000 HUF
A berendezés becsült ára
200.000 - 500.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Szabványosított módszer, nem tartalmaz ujdonságot.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Vegyi anyagok hatásának mérése, az ökoszisztéma egyik reprezentáns tagjával.
Szennyezett vizek, csurgalékok tesztelése.

A módszer korlátai

A felszíni és felszín alatti vizekben oldott szennyezőanyagok koncentrációja csak kirívó esetekben érik el az algatoxicitás szintjét.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

A sejtszaporodásban logaritmikus fázisban lévő alga-tenyészetet használunk. A tesztelendő folyadékmintából hígítási sort készítünk, a hígítási sor egyes tagjaihoz azonos mennyiségű algaszuszpenziót mérünk és Zehnder 8 tápoldatot, az expozíciós idő: 96 óra, ez alatt az időtartam alatt naponta 2-szer felrázzuk, értékelésre többféle módszer létezik: a klorofill tartalom fotometrálása, Bürker-kamrás sejt számlálás, zavarosság mérés.

Költség
3-közepes
Időigény
3-közepes
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
5-kiváló
Ismertség
5-kiváló
Erősségek

Gyorsan szaporodó vízi organizmus, mely a vízi ökoszisztéma növényi trófikus szintjét reprezentálja.

Gyengeségek

Érzékenysége kicsi, felszíni és felszín alatti vizek határérték körüli szennyezettségére általában nem reagálnak. Ugyanakkor külső körülmények, a fény, a hőmérséklet, más organizmusok, baktériumok és vírusok nagyobb mértékben befolyásolják az algák növekedését.

Lehetőségek

A teszt értékelése többféleképpen is történhet (Lásd részletes protokoll), így saját laborfelszereltségünknek, és igényünknek megfelelő módot választhatunk. A sejtszámlálás és a zavarosságmérés mellett mennyiségi meghatározást lehetővé tevő végpont a klorofilltartalom mérése. Ez általában a sejtek roncsolása é szerves oldószeres extrakció után történik. A klorofilltartalom érzékenyebb végpont, mint a sejtszám. Más algák vagy algakeverék is alkalmazható.

Veszélyek

Negatív eredmény esetén nem nyugodhatunk bele a minta ártalmatlanságába.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

Alkalmazott alga faj: Scenedesmus obtusiusculus

Publikációk

MSZ 21978/2-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata: Algateszt
MSZ 22902-2:1989 Víztoxikológiai vizsgálatok. Algateszt Visszavonva!
OECD 201 http://www.oecd.org/dataoecd/17/22/1948257.pdf

Adatlap azonosító (eredeti)
378
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás