Algateszt toxicitás mérésre

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameAlgateszt toxicitás mérésre
Method name
Toxicity test with algae
Stage of development
after application
Patent number
MSZ 21978/2-86
Method type
laboratory test: acute toxicity test
Toxicity tests
reproduction (cell number)
Other test types
klorofill tartalom
Endpoint of the test
ED20 / ED50 (Effective Dose)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
Number of used species
single species test
Test organisms
Algae
Exposition scenario
Characterisation of air
Duration of the test
short term = acute
Reproducibility (%)
80.00
Deviation (%)
20.00
Selectivity
non-selective
Instrument/equipment needed to perform the measurement
algatenyésztő edények, fénycsövek, klímaberendezés, mikroszkóp és Bürker-kamra vagy fotométer,
How many samples are needed
200 ml
Data processing level
data input in PC, data evaluation by excel or other software
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory for testing
microbiological laboratory
Purchase price of the equipment
800 - 2.000 Euro
Estimated equipment cost
800 - 2.000 Euro
Labour cost/measurement
8 - 20 Euro
Brief concise description explaining the innovation

Szabványosított módszer, nem tartalmaz ujdonságot.

Typical (recommended) application of the method

Vegyi anyagok hatásának mérése, az ökoszisztéma egyik reprezentáns tagjával.
Szennyezett vizek, csurgalékok tesztelése.

Limits of the method

A felszíni és felszín alatti vizekben oldott szennyezőanyagok koncentrációja csak kirívó esetekben érik el az algatoxicitás szintjét.

Is there any Protocol
yes
Detailed Protocol

A sejtszaporodásban logaritmikus fázisban lévő alga-tenyészetet használunk. A tesztelendő folyadékmintából hígítási sort készítünk, a hígítási sor egyes tagjaihoz azonos mennyiségű algaszuszpenziót mérünk és Zehnder 8 tápoldatot, az expozíciós idő: 96 óra, ez alatt az időtartam alatt naponta 2-szer felrázzuk, értékelésre többféle módszer létezik: a klorofill tartalom fotometrálása, Bürker-kamrás sejt számlálás, zavarosság mérés.

Costs
3-medium
Time requirement
3-medium
Workload requirement
3-medium
Equipment, apparata requirement
4-low
Qualified labour
4-low
Environmental risk and workplace risks
5-very low
Environmental reality
4-good
Adequate accuracy
4-good
Reproducibility
3-average
Cost efficiency
4-good
Feasibility
3-average
Availability
5-excellent
Well known
5-excellent
Strengths

Gyorsan szaporodó vízi organizmus, mely a vízi ökoszisztéma növényi trófikus szintjét reprezentálja.

Weaknesses

Érzékenysége kicsi, felszíni és felszín alatti vizek határérték körüli szennyezettségére általában nem reagálnak. Ugyanakkor külső körülmények, a fény, a hőmérséklet, más organizmusok, baktériumok és vírusok nagyobb mértékben befolyásolják az algák növekedését.

Possibilities

A teszt értékelése többféleképpen is történhet (Lásd részletes protokoll), így saját laborfelszereltségünknek, és igényünknek megfelelő módot választhatunk. A sejtszámlálás és a zavarosságmérés mellett mennyiségi meghatározást lehetővé tevő végpont a klorofilltartalom mérése. Ez általában a sejtek roncsolása é szerves oldószeres extrakció után történik. A klorofilltartalom érzékenyebb végpont, mint a sejtszám. Más algák vagy algakeverék is alkalmazható.

Threats

Negatív eredmény esetén nem nyugodhatunk bele a minta ártalmatlanságába.

Important findings, points of interest, remarks

Alkalmazott alga faj: Scenedesmus obtusiusculus

Publications

MSZ 21978/2-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata: Algateszt
MSZ 22902-2:1989 Víztoxikológiai vizsgálatok. Algateszt Visszavonva!
OECD 201 http://www.oecd.org/dataoecd/17/22/1948257.pdf

Datasheet id (original)
378
Creator
Gruiz Katalin
Status
Verified
Adatlap típusaBiological, ecotoxicological assessment and monitoring methods
Létrehozás
Módosítás