Talaj oligotróf aerob heterotróf élősejt számának meghatározása telepszámlálásos technikával

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
A módszer fő adatlapja
Módszer neve 
Talaj oligotróf aerob heterotróf élősejt számának meghatározása telepszámlálásos technikával
Módszer angol neve 
Soil oligotrophic aerobic heterotrophic living cell number determination by colony counting
A fejlesztés fázisa  
alkalmazott
Szabványosított? 
nem
Fejlesztési projekt neve, száma 
Terra Preta, OTKA PD
Módszerre vonatkozó információk
A módszer típusa 
Szabadföldi vizsgálat vagy annak modellje: Diverzitás vizsgálata

Mért végpont

Egyéb teszt típusnál 
Sejtszám (telepszám)
Teszt végpontja 
Egyéb
Egyéb végpont 
Telepszám
Alkalmazott fajok száma 
Több fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus 
Több faj együtt
Expozíciós szcenárió 
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
Teszt időtartama 
Hosszú idejű = krónikus
A módszer méréstechnikai jellemzése
Reprodukálhatóság (%) 
90.00
Szórás (%) 
15.00
Szelektivitás 
Nem szelektív

Mérési tartomány

Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag 
  • Nem vegyi anyag
Kivitelezés feltételei
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer 
steril fülke, vízfürdős termosztát, mikropipetták, autokláv
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz 
steril műanyag Petri csészék, steril táptalajok és csapvíz, steril pipettacsúcsok, lombikok
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez 
táptalajkomponensek
Mennyi mintát igényel 
1 g talaj
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel 
30 minta
Milyen szintű az adatfeldolgozás 
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez 
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez 
Mikrobiológiai laboratórium
Kivitelezés költségei
A berendezés beszerzési ára 
10.000 HUF alatt
Összes költség/mérés 
2 000 - 5 000 HUF
A módszer részletes ismertetése
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával 

A módszer az oligotróf mikroorganizmusok számának meghatározására alkalmas a talajban, alapja oligotróf táptalajon történő tenyésztés és telepszámlálás. Elkülöníthetünk kopiotróf és oligotróf mikroorganizmusokat. A kopiotróf mikroorganizmusok tápanyagokban gazdag környezetben képesek gyors szaporodásra, nagy egyedszámú populációk létrehozására. Ezzel szemben az oligotróf szervezetek limitált tápanyagmennyiséget is hatékonyan tudnak kezelni, ezáltal ilyenkor kerülnek előnybe. Ezen mikrobacsoportok mennyiségének ismerete segít a talaj diverzitásának feltérképezésében.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai 

Laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek és szabadföldi remediációs vagy talajjavítási technológiák hatásának monitorozására.

A módszer korlátai 

Csak a tenyészthető mikroorganizmusok számának meghatározására alkalmas.

Van-e protokoll 
igen
Részletes protokoll 

Talaj hígítási sor készítése: 1 g talajt és 9 ml steril csapvizet helyezünk el egy 100 ml-es steril Erlenmeyer-lombikban, majd 30 percig rázatjuk, hogy homogén talajszuszpenziót kapjunk. Ebből tízszeres hígítási sort készítünk; a 10^2, 10^3, 10^4 hígítású tagokból végezzük el a lemezöntéseket.

A hígítási sor tagjaiból 0,1 cm^3-t helyezünk el steril, műanyag Petri-csészékben. Ezután az előre elkészített, lesterilizált, felolvasztott és vízfürdőben 50 °C-ra visszahűtött 10 cm^3 tápagarokat beleöntjük a Petri-csészékbe és finom mozdulatokkal homogenizáljuk a talajoldatokkal. A Petri-csészékben lévő keveréket hagyjuk lehűlni és megszilárdulni, ezután fejjel lefelé fordítotjuk és 30 °C-on inkubáljuk őket. A Petri-csészéket 48 óra elteltével kivesszük a termosztát szekrényből és megszámoljuk a képződött telepeket. A hígítási aránnyal beszorozva a számolt értékeket megkapjuk a db élőcsíraszám/g talaj értékeket. A telepek számlálását érdemes min. 1 hónapon keresztül het két alkalommal elvégezni.

Csökkentett tápanyagtartalmú oligotróf táptalajok összetétele és hozzávalói 1000 cm^3-re számolva:

Húslé-tápagar:
0,030 g húskivonat
0,05 g pepton
0,05 g glükóz t
22 g agar
0,005 g NaCl
desztillált víz

Maláta-tápagar:
0,2 g maláta
0,01 g pepton
0,025 g glükóz
22 g agar
desztillált víz

SWOT (értékelés osztályzattal)
Költség 
4-kicsi
Időigény 
3-közepes
Munkaigény 
3-közepes
Felszerelés, műszerigény 
4-kicsi
Szakember-igény 
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok 
4-kicsi
Környezeti realitás 
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság 
5-kiváló
Reprodukálhatóság 
4-jó
Költséghatékonyság 
4-jó
Alkalmazhatóság 
4-jó
Elérhetőség 
5-kiváló
Ismertség 
4-jó
SWOT (szöveges értékelés)
Erősségek 

- A módszerrel jól jellemezhető a talaj mikrobiális diverzitása: az oligotróf és a kopiotróf mikróbák elkülöníthetőek és mennyiségük meghatározható.
- A különböző idő alatt kitenyésző mikróbacsoportok elkülönítésére is alkalmas.
- Jól reprodukálható, költséghatékony módszer.
- Hagyományos mikrobiológiai módszeren alapszik, nem igényel különleges szaktudást.

Gyengeségek 

- A telepek számlálása gyakorlatot igényel.
- A számlálás hosszú időt vesz igénybe.
- Biológiai módszerről lévén szó a módszer szórása viszonylag nagy.

Lehetőségek 

- Nem csak talajmintákra alkalmazható, hanem pl. szennyvízmintákra, üledékmintákra és egyéb környezeti mintákra.
- Más összetételű táptalajokban is csökkenthető a tápanyagok koncentrációja, így speciális mikroorganizmus csoportok kimutatására is alkalmas lehet.

Veszélyek 

- Általános mikrobiológiai munka veszélyei.

Egyéb információk, referenciák
Publikációk 

Szaszák Adrienn: Talajjavító kezelések hatása a talaj mikrobiális aktivitására, Diplomamunka, BME ABÉT, 2016

Krzyak, J., Wasilkowski, D., P³aza, G. A., Mrozik, A., Brigmon, R. L., Pogrzeba, M. 2013: Culture methods as indicators of the biological quality of phytostabilized heavy metal- contaminated soil, Environmental Biotechnology 9, pp. 6-13

Konkrét megvalósult alkalmazások
Alkalmazás helye, ország 
Magyarország
Alkalmazás helye, város 
Mór
Alkalmazás éve 
2015
Alkalmazási terület 
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták 
Technológiamonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták 
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták 
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai 

A módszer alkalmazható volt talajjavító anyagok, pl. a bioszén, kávézacc, alginit mikrobiális hatásának nyomon követésére a kezelt talajokban szabadföldi kísérletben.

Vegyi anyag, amelyre a módszert alkalmazták 
Nem vegyi anyag
Alkalmazás helye, ország 
Magyarország
Alkalmazás helye, város 
Nyírlugos
Alkalmazás éve 
2015
Alkalmazási terület 
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták 
Technológiamonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták 
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták 
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai 

A módszer alkalmazható volt talajjavító anyagok, pl. a bioszén, és mikrobiális talajoltó anyagok mikrobiális hatásának nyomon követésére a kezelt talajokban tenyészedényes kísérletben.

Vegyi anyag, amelyre a módszert alkalmazták 
Nem vegyi anyag
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1817
Bevivő 
Feigl Viktória
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás 
2016-05-27
Módosítás 
2018-06-22