Talaj oligotróf aerob heterotróf élősejt számának meghatározása telepszámlálásos technikával

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveTalaj oligotróf aerob heterotróf élősejt számának meghatározása telepszámlálásos technikával
Módszer angol neve
Soil oligotrophic aerobic heterotrophic living cell number determination by colony counting
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabványosított?
nem
Fejlesztési projekt neve, száma
Terra Preta, OTKA PD
A módszer típusa
Szabadföldi vizsgálat vagy annak modellje: Diverzitás vizsgálata
Egyéb teszt típusnál
Sejtszám (telepszám)
Teszt végpontja
Egyéb
Egyéb végpont
Telepszám
Alkalmazott fajok száma
Több fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Több faj együtt
Expozíciós szcenárió
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
Teszt időtartama
Hosszú idejű = krónikus
Reprodukálhatóság (%)
90.00
Szórás (%)
15.00
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Nem vegyi anyag
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
steril fülke, vízfürdős termosztát, mikropipetták, autokláv
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
steril műanyag Petri csészék, steril táptalajok és csapvíz, steril pipettacsúcsok, lombikok
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
táptalajkomponensek
Mennyi mintát igényel
1 g talaj
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
30 minta
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
10.000 HUF alatt
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A módszer az oligotróf mikroorganizmusok számának meghatározására alkalmas a talajban, alapja oligotróf táptalajon történő tenyésztés és telepszámlálás. Elkülöníthetünk kopiotróf és oligotróf mikroorganizmusokat. A kopiotróf mikroorganizmusok tápanyagokban gazdag környezetben képesek gyors szaporodásra, nagy egyedszámú populációk létrehozására. Ezzel szemben az oligotróf szervezetek limitált tápanyagmennyiséget is hatékonyan tudnak kezelni, ezáltal ilyenkor kerülnek előnybe. Ezen mikrobacsoportok mennyiségének ismerete segít a talaj diverzitásának feltérképezésében.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek és szabadföldi remediációs vagy talajjavítási technológiák hatásának monitorozására.

A módszer korlátai

Csak a tenyészthető mikroorganizmusok számának meghatározására alkalmas.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Talaj hígítási sor készítése: 1 g talajt és 9 ml steril csapvizet helyezünk el egy 100 ml-es steril Erlenmeyer-lombikban, majd 30 percig rázatjuk, hogy homogén talajszuszpenziót kapjunk. Ebből tízszeres hígítási sort készítünk; a 10^2, 10^3, 10^4 hígítású tagokból végezzük el a lemezöntéseket.

A hígítási sor tagjaiból 0,1 cm^3-t helyezünk el steril, műanyag Petri-csészékben. Ezután az előre elkészített, lesterilizált, felolvasztott és vízfürdőben 50 °C-ra visszahűtött 10 cm^3 tápagarokat beleöntjük a Petri-csészékbe és finom mozdulatokkal homogenizáljuk a talajoldatokkal. A Petri-csészékben lévő keveréket hagyjuk lehűlni és megszilárdulni, ezután fejjel lefelé fordítotjuk és 30 °C-on inkubáljuk őket. A Petri-csészéket 48 óra elteltével kivesszük a termosztát szekrényből és megszámoljuk a képződött telepeket. A hígítási aránnyal beszorozva a számolt értékeket megkapjuk a db élőcsíraszám/g talaj értékeket. A telepek számlálását érdemes min. 1 hónapon keresztül het két alkalommal elvégezni.

Csökkentett tápanyagtartalmú oligotróf táptalajok összetétele és hozzávalói 1000 cm^3-re számolva:

Húslé-tápagar:
0,030 g húskivonat
0,05 g pepton
0,05 g glükóz t
22 g agar
0,005 g NaCl
desztillált víz

Maláta-tápagar:
0,2 g maláta
0,01 g pepton
0,025 g glükóz
22 g agar
desztillált víz

Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
5-kiváló
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
5-kiváló
Ismertség
4-jó
Erősségek

- A módszerrel jól jellemezhető a talaj mikrobiális diverzitása: az oligotróf és a kopiotróf mikróbák elkülöníthetőek és mennyiségük meghatározható.
- A különböző idő alatt kitenyésző mikróbacsoportok elkülönítésére is alkalmas.
- Jól reprodukálható, költséghatékony módszer.
- Hagyományos mikrobiológiai módszeren alapszik, nem igényel különleges szaktudást.

Gyengeségek

- A telepek számlálása gyakorlatot igényel.
- A számlálás hosszú időt vesz igénybe.
- Biológiai módszerről lévén szó a módszer szórása viszonylag nagy.

Lehetőségek

- Nem csak talajmintákra alkalmazható, hanem pl. szennyvízmintákra, üledékmintákra és egyéb környezeti mintákra.
- Más összetételű táptalajokban is csökkenthető a tápanyagok koncentrációja, így speciális mikroorganizmus csoportok kimutatására is alkalmas lehet.

Veszélyek

- Általános mikrobiológiai munka veszélyei.

Publikációk

Szaszák Adrienn: Talajjavító kezelések hatása a talaj mikrobiális aktivitására, Diplomamunka, BME ABÉT, 2016

Krzyak, J., Wasilkowski, D., P³aza, G. A., Mrozik, A., Brigmon, R. L., Pogrzeba, M. 2013: Culture methods as indicators of the biological quality of phytostabilized heavy metal- contaminated soil, Environmental Biotechnology 9, pp. 6-13

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Mór
Alkalmazás éve
2015
Alkalmazási terület
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Technológiamonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

A módszer alkalmazható volt talajjavító anyagok, pl. a bioszén, kávézacc, alginit mikrobiális hatásának nyomon követésére a kezelt talajokban szabadföldi kísérletben.

Vegyi anyag, amelyre a módszert alkalmazták
Nem vegyi anyag
Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Nyírlugos
Alkalmazás éve
2015
Alkalmazási terület
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Technológiamonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Emberi használatok: talaj - mezőgazdasági
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

A módszer alkalmazható volt talajjavító anyagok, pl. a bioszén, és mikrobiális talajoltó anyagok mikrobiális hatásának nyomon követésére a kezelt talajokban tenyészedényes kísérletben.

Vegyi anyag, amelyre a módszert alkalmazták
Nem vegyi anyag
Adatlap azonosító (eredeti)
1817
Bevivő
Feigl Viktória
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás