Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Interaktív környezettoxikológiai tesztek, elterjedtségük Magyarországon és Európában –áttekintés; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek eredményeinek integrált értékelése; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
Stabilizációs mikrokozmosz kísérlet pernyével, vörösiszappal és Fe-Mn-hidroxid csapadékkal; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Innovatív (ciklodextrines és reaktív résfalas) technológiák listája (MOKKA) Lista 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (nagy léptékű kísérlet) in situ kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (összefoglaló MOKKA tanulmányhoz) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (félüzemi kísérlet) ciklodextrinnel és in situ kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Integrált módszeregyüttes szerves és szervetlen anyagokra (Bioremediáció) Gyakorlati alkalmazás séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szervetlen mikroszennyezők környezetbe kerülésével kapcsolatos természetes folyamatok és kockázatok összefoglaló táblázata Gyakorlati alkalmazás séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talajremediációs technológiák csoportosítása (Bioremediáció) Alapismeretek séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Talaj remediációs technológiák összehasonlító értékelése Gyakorlati alkalmazás séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen mikroszennyezıkkel szennyezett talajokban (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ökoszisztémát károsító talajremediálási technológiák Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológia választást segítő döntést támogató rendszerek Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talajok extrakciója vizes ciklodextrin oldatokkal Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel gyorsított bioremediációs szabadföldi kísérlet helyszínének kiválasztása, a kísérlet előkészítése, beállítása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM-gombák monospórás és kevert kultúrás tenyészeteinek előállítása tenyészedény kísérletekben, az AM-törzsek felszaporítása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A nehézfém-akkumuláló képesség vizsgálata tenyészedény kísérletekben, ismert és valószínűsített hiperakkumuláló növényfajoknál Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok: biológiai kioldás Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talajvíz, mosófolyadékok és csurgalékvizek valamint talajgázok kezelése Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves szennyezőanyaggal szennyezett kísérleti területek felmérése (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes szennyezőanyag-csökkenés követésére alkalmas molekuláris biológiai technikák (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves és szervetlen szennyezőanyagok sorsa a talajban (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. Mikrobiológiai populációk jellemzői toxikus fémekkel szennyezett talajban Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. TALAJBAKTÉRIUMOK KÖZÖSSÉGÉNEK JELLEMZÉSE GÉNTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL: FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓ Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 1. Kockázatfelmérés és csökkentésének lehetőségei Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA EGY SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 2. A technológia tervezése Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN 3. Költség-haszon és költséghatékonyság felmérés Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pakurával szennyezett talajok oldószeres és ciklodextrines extrakciójának összehasonlítása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Vegyi anyag lista - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Az ökotoxikológiai adatlap – a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Az előlapos adatfelvitel a MOKKA adatbázisba és a lexikon; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A monitoring adatlapok fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata kisméretű szabadföldi kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata laboratóriumi mikrokozmoszban - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Passzív vízkezelési technológiák - Lista Lista 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A technológiai adatlap - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Ciklodextrinek komplexképzése talajszennyező szénhidrogénekkel Tanulmány 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel Tanulmány 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nemfémes szervetlen anyagok (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok (angol nyelven) Lista 2009-04-03 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-29 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek kiválasztása Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Indexek a természetes remediáció nyomon követésére Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek. Esettanulmány. Kaba, Kutricamajor Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Különböző növényekel és AM-gombatörzsekkel végzett szabadföldi kísérletek. Esettanulmányok: Soroksár, Gyöngyösoroszi Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
GYÖNGYÖSOROSZI TERÜLETEN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
SOROKSÁRI FÉMÉPÍTŐ KFT. TERÜLETÉN VÉGZETT SZABADFÖLDI NÖVÉNYKÍSÉRLETEK. Esettanulmány Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva