Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk 2008-10-30 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Integrált kockázati modell bányászati eredetű diffúz szennyezettségre Alapismeretek séma 2008-10-31 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Rameb hatása transzformátorolajjal szennyezett talajra Egyéb publikáció 2008-10-31 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk 2008-11-14 2018-06-20 Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk 2008-11-20 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
A MOKKA adatbázis szintjei és szerkezete Alapismeretek séma 2009-01-22 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: növényvédőszerek Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyianyag csoportok. A MOKKA által alkalmazott rendszerezés Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott bifenilek (PCB) Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: nem fémes szervetlen anyagok Lista 2009-01-24 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: klórfenolok Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szeves vegyületek Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett aromások Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: kőolajszármazékok Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerves vegyületek Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: halogénezett alifás szénhidrogének Lista 2009-01-26 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: benzolok és alkilbenzolok Lista 2009-01-27 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fémek, félfémek, fémvegyületek Lista 2009-01-27 2018-06-20 Gruiz Katalin
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: fenolok Lista 2009-01-27 2018-06-20 Gruiz Katalin
A környezeti kockázatfelmérés tudományos alapjai: áttekintés Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
Lépcsőzetes kockázatfelmérés szakaszai, kockázatalapú döntéshozás, remediációs célértékképzés, D-érték Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
Integrált kockázati modell: transzport és kitettség Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
A környezeti kockázat kialakulása, területhasználatok és hatásviselők. A környezeti kockázat mérőszámai. Definíciók. Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Reaktorszemlélet Tanulmány 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: közepesen illékony nem halogénezett szerve vegyületek (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F) (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok: a MOKKA teljes vegyianyag listája (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: robbanószerek listája (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: radioaktív anyagok (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: illékony, nem halogénezett szerves vegyületek (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: oldószerek (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és más policiklikus aromás vegyületek (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: Halogénezett aromások (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyagok a MOKKÁ-ban: korrozív anyagok (angol nyelven) Lista 2009-02-18 2018-06-20 Vaszita Emese