Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Kockázatalapú környezeti kockázatmenedzsment innovatív döntéstámogató eszközei Könyv Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Cikk Feigl Viktória
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk Fenyvesi Éva
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk Vaszita Emese
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk Vaszita Emese
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk Fenyvesi Éva
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter Vaszita Emese
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Oktatási anyag, előadás Dalos Andrea
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Egyéb publikáció Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Egyéb publikáció Vaszita Emese
Rameb hatása transzformátorolajjal szennyezett talajra Egyéb publikáció Fenyvesi Éva
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Egyéb publikáció Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció Vaszita Emese
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Egyéb publikáció Vaszita Emese
Indexek a természetes remediáció nyomon követésére Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Technológia választást segítő döntést támogató rendszerek Tanulmány Fenyvesi Éva
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Tanulmány Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Kockázatalapú határértékek és képzésük ( Áttekintés holland anyag alapján) ( MOKKA tanulmány) Tanulmány Vaszita Emese
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány Vaszita Emese
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Tanulmány Fenyvesi Éva
Pakurával szennyezett talajok oldószeres és ciklodextrines extrakciójának összehasonlítása Tanulmány Fenyvesi Éva
Korai figyelmeztető rendszerek. Áttekintés a hazai gyakorlatról, igényfelmérés, információtovábbítás Tanulmány Fenyvesi Éva
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Tanulmány Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata laboratóriumi mikrokozmoszban - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Szennyezett területek menedzsmentjét támogató módszerek (összeállítás a brit Környezetvédelmi Hatóság összefoglaló tanulmánya nyomán) MOKKA tanulmány Tanulmány Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány Vaszita Emese
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Tanulmány Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány Fenyvesi Éva
Innovatív, adalékokkal segített talajremediációs (fitoremediációs) technológiák. Lista Tanulmány Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Tanulmány Vaszita Emese
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek. Esettanulmány. Kaba, Kutricamajor Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Tanulmány Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. Mikrobiológiai populációk jellemzői toxikus fémekkel szennyezett talajban Tanulmány Fenyvesi Éva
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Tanulmány Fenyvesi Éva
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány Vaszita Emese