Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Kockázatalapú környezeti kockázatmenedzsment innovatív döntéstámogató eszközei Könyv 2010-02-19 2018-06-20 Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk 2008-11-20 2018-06-20 Vaszita Emese
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Cikk 2010-01-21 2018-06-20 Feigl Viktória
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk 2008-10-30 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk 2008-11-14 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Oktatási anyag, előadás 2010-04-26 2018-06-22 Dalos Andrea
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-29 2018-06-20 Vaszita Emese
Rameb hatása transzformátorolajjal szennyezett talajra Egyéb publikáció 2008-10-31 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok: biológiai kioldás Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
SZENNYEZETT TALAJOK TALAJBIOLÓGIAI, TALAJÖKOLÓGIAI INDIKÁCIÓJA. FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Vegyi anyag lista - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Bányászati hulladékkal szennyezett terület kockázatának menedzsmentje ( MOKKA Tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológia választást segítő döntést támogató rendszerek Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Indexek a természetes remediáció nyomon követésére Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Kockázatalapú határértékek és képzésük ( Áttekintés holland anyag alapján) ( MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pakurával szennyezett talajok oldószeres és ciklodextrines extrakciójának összehasonlítása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Korai figyelmeztető rendszerek. Áttekintés a hazai gyakorlatról, igényfelmérés, információtovábbítás Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata laboratóriumi mikrokozmoszban - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Szennyezett területek menedzsmentjét támogató módszerek (összeállítás a brit Környezetvédelmi Hatóság összefoglaló tanulmánya nyomán) MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Innovatív, adalékokkal segített talajremediációs (fitoremediációs) technológiák. Lista Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese