Tanulmányok

Cím Típus Csökkenő rendezés Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Kockázatalapú környezeti kockázatmenedzsment innovatív döntéstámogató eszközei Könyv 2010-02-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Cikk 2010-01-21 2018-06-20 Feigl Viktória
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk 2008-10-30 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk 2008-11-14 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk 2008-11-20 2018-06-20 Vaszita Emese
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Oktatási anyag, előadás 2010-04-26 2018-06-22 Dalos Andrea
Rameb hatása transzformátorolajjal szennyezett talajra Egyéb publikáció 2008-10-31 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva ( angol nyelven) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Lépcsőzetes, iteratív területspecifikus környezeti kockázatfelmérési metodológia a Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cink bánya területére Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Remediációs célértékképzés a Gyöngyösoroszi bányászati hulladékkal szenyezett felhagyott bányaterületre alkalmazva Egyéb publikáció 2009-05-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrált kockázati modell ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-29 2018-06-20 Vaszita Emese
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Innovatív, adalékokkal segített talajremediációs (fitoremediációs) technológiák. Lista Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata liziméteres kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek. Esettanulmány. Kaba, Kutricamajor Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. Mikrobiológiai populációk jellemzői toxikus fémekkel szennyezett talajban Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Pernyék stabilizáló hatásának vizsgálata kisméretű szabadföldi kísérletben - kísérleti összeállítás; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Remediációs technológiák komplex értékelése: integrált fitoremediáció nehézfémmel szennyezett talajra (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Technológiai módszeregyüttes: biodegradáción alapuló spontán remediáció követése: Nádudvar, töltőállomás Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
Természetes folyamatok szervetlen mikroszennyezıkkel szennyezett talajokban (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A BIODIVERZITÁS. TALAJBAKTÉRIUMOK KÖZÖSSÉGÉNEK JELLEMZÉSE GÉNTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL: FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓ Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Finanszírozás: új fejlesztések, demonstrációs technológiák finanszírozása Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Szabványosítható talajmikrokozmosz: kioldási mikrokozmosz ( MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett talajok extrakciója vizes ciklodextrin oldatokkal Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva