Miniliziméter (általános alkalmazásra)

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameMiniliziméter (általános alkalmazásra)
Method name
Mini-lysimeter (for general application)
Stage of development
developed, proven by demonstration
Name and number of the project
BÁNYAREM, GVOP-3.1.1-2004-05 257/3.0 és MOKKA, NKFP3/00020/2005 és LOKKOCK
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Metals, semi-metals and their compounds
Other parameter or substance
vízoldható szerves és szervetlen anyagok
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Other inorganic chemical compounds
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Other organic chemical substance
Other parameter or substance
Bármely szerves szennyezőanygra alkalmazható mely a csurgalékvízben mérhető
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Not a chemical substance
Method type
measurement/analytical method
Place of application
In laboratory
Application areas of the method
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Contaminant characterisationin in extract
Characterisation of the interaction between soil and pollutant
Characterisation of the effect of technological interventions
Application possiblities of the method
Screening of contaminated environment
Preliminary assessment of contaminated environment
Monitoring of contaminated environment
Environmental element/phase the method may be applied to
Saturated soil
Unsaturated (whole) soil
Pore water
Leachate
Other non-environmental samples the method can be applied to
bányászati hulladék, kőzet
Instrument/equipment needed to perform the measurement
Átfolyós töltött reaktor
Other necessary equipment/tools
Laboratóriumi üvegeszközök
Reagents/materials for the test
Mosóoldat
How many samples are needed
200 g
Data processing level
data input in PC, data evaluation by excel or other software
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory
general analytical laboratory
Estimated equipment cost
below 40 Euro
Labour cost/measurement
4 - 8 Euro
Total cost/measurement
8 - 20 Euro
Brief concise description explaining the innovation

Hengerbe töltött talaj felületére juttatott víz, esővíz, nedvesség, oldat, stb. hatására a talajból kioldódó és a hengerből kicsorgó oldott anyagok kontrollált gyűjtésére alkalmas egyszerű berendezés, kisméretű laboratóriumi változat. Az újdonság az, hogy akár 50-100 gramm talajmennyiségre is alkalmazható. Átfolyásos mikrokozmosz, szilárd fázisból való kioldás vizsgálatára. Folyamatosan vagy szakaszosan locsolt oszlopról lecsorgó oldatból frakciók gyűjtésével és analízisével követhető a kioldódás. Az analízis szennyezőanyagspecifikus kell legyen.

Typical (recommended) application of the method

Nagyszámú minta vizsgálható egyszerre, sok változat összehasonlítását igénylő kísérletek folytathatóak le, hiszen a berendezés létrehozása és működtetése olcsó, kis helyigényű.Fémmel szennyezett talajból kémiai és/vagy biológiai kioldása a kockázat direkt meghatározását teszi lehetővé. Egy kioldáson alapuló remediációs technológia megvalósíthatóságát is vizsgálhatjuk. Szerves szennyezőanyagok kioldhatóságának mérése a kockázat megállapítására vagy egy kioldáson alapuló folytonos technológia megalapozására.

Limits of the method

A kis mennyiség miatt a minta csak akkor reprezentáns, ha nagyon átgondolt mintavétel után homogenizált mintából dolgozunk. A felület-térfogat arány sokkal nagyobb, mint a valóságban. Ha a kicsorgó szennyezőanyag mennyiség nagyon kicsi, akkor nem követhető a folyamat kémiai analízissel. Ilyenkor nagyobb mennyiséggel kell kísérletezni és a csurgalékot koncentrálni.

Detailed Protocol

Összehasonlító vizsgálathoz a talajoszlopokban azonos térfogattömeget és azonos pórustérfogat értékeket állítunk be. Az oszlopokat azonos mennyiségű mosófolyadékkal locsoljuk és azonos mennyiségű oldatfrakciókat gyűjtünk azonos időpontokban. A minták kémiai vagy ökotoxikológiai analízisre kerülnek.

Costs
5-very low
Time requirement
3-medium
Workload requirement
4-low
Equipment, apparata requirement
4-low
Qualified labour
4-low
Environmental risk and workplace risks
5-very low
Environmental reality
5-excellent
Adequate accuracy
4-good
Reproducibility
3-average
Cost efficiency
4-good
Feasibility
5-excellent
Availability
5-excellent
Well known
3-average
Strengths

Dinamikus kísérleti rendszer, az eredmény alapján közvetlenül becsülhetjük a kockázatot és hozhatunk döntéseket. Sok vizsgálat végezhető egyszerre. Jól előkészíti a léptéknövelést. Olcsó, gyors, egyszerű, jó a környezeti realitása.

Weaknesses

A csurgalék kémiai analízise vagy toxikológiai tesztelése adja az eredményt, ez a kioldás szimulációját követő analízis költségekkel jár.

Possibilities

Széles méretskálán mozgó tesztrendszer, ismételhető, frakciók gyűjthetőek és vizsgálhatóak. Környezetből származó mintákból (talaj, üledék, hulladék) kioldható anyagok okozta veszély megállapítására alkalmas, elsősorban talajból talajvízbe vagy más felszín alatti vízbe, talajból felszíni vízbe, hulladéklerakatból felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülés esetére. A biológiai kioldás modellezésére is alkalmas. A szennyezett talaj, üledék vagy hulladék kezelési technológiának előkészítésére, technológiai kísérletként is használható.

Threats

A kis méretű minta nem jól reprezentálja a környezetet, a kis méret miatt csökkent a környezeti realitás.

Important findings, points of interest, remarks

Nagyon praktikus eszköz sok minta, sokparaméteres kísérletek gyors lefolytatásához.
A felszín:térfogat reálisnál nagyobb aránya olyan folyamatokra gyakorol nagy hatást, ahol a redoxpotenciálnak fontos szerepe van, pl. a biológiai kioldásnál. A liziméteres modell túlbecsülheti a biológiai folyamatok intenzitását. Ez a túlbecslés illeszkedik a kockázatfelmérés konzervatív koncepciójához, de a becslés pontosításához nagyobb léptékű kísérletekre lesz szükség.

Publications

Feigl V., Atkári Á.: Fémek mobilitásának vizsgálata talajban szakaszos és folyamatos kivonással – a két módszer összehasonlító értékelése, Mokka projekt tanulmány, 2007

Location of the application, country
Magyaroroszág
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2008
Application areas
Characterisation of the effect of technological interventions
Environmental element the method was applied to
Technology monitoring
Environmental scenario the method was applied to
Terrestial habitat: polluted soil
Environmental element/phase the method was applied to
Unsaturated (whole) soil
Contaminant the method was applied to
Metals, semi-metals and their compounds
Lessons learned

Lásd: Laboratóriumi miniliziméter stabilizáció monitorozására lúgos átmosással adatlap

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2006
Application areas
Characterisation of the effect of technological interventions
Environmental element the method was applied to
Preliminary assessment of contaminated environment
Environmental scenario the method was applied to
Terrestial habitat: polluted soil
Environmental element/phase the method was applied to
Saturated soil
Contaminant the method was applied to
Metals, semi-metals and their compounds
Lessons learned

Lásd: Miniliziméter stabilizáció monitorozására elárasztott rendszerben adatlap

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2008
Application areas
Characterisation of the effect of technological interventions
Environmental element the method was applied to
Preliminary assessment of contaminated environment
Technology monitoring
Environmental scenario the method was applied to
Terrestial habitat: polluted soil
Terrestial habitat: groundwater exposed to threat by polluted soil
Environmental element/phase the method was applied to
Unsaturated (whole) soil
Contaminant the method was applied to
Metals, semi-metals and their compounds
Lessons learned

Lásd: Laboratóriumi miniliziméter stabilizáció monitorozására és ellenőrzésére adatlap

Datasheet id (original)
31
Creator
Gruiz Katalin
Status
Verified
Adatlap típusaPhysico-chemical assessment methods
Létrehozás
Módosítás