Lakanen-Erviö-féle kivonat készítése talajból

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameLakanen-Erviö-féle kivonat készítése talajból
Method name
Soil extraction by Lakanen-Erviö extractant
Stage of development
after application
Patent number
MSZ 20135:1999
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Metals, semi-metals and their compounds
  • metals
Chemical substance group|Typically treated chemical substance
  • Other inorganic chemical compounds
  • other inorganic substance
Other parameter or substance
bór
Method type
sample preparation method
Place of application
In laboratory
Application areas of the method
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Characterisation of water ecosystem
Characterisation of the interaction between soil and pollutant
Characterisation of the effect of technological interventions
Application possiblities of the method
Environmental monitoring
Screening of contaminated environment
Preliminary assessment of contaminated environment
Detailed assessment of contaminated environment
Monitoring of contaminated environment
Technology monitoring
Postmonitoring
Environmental element/phase the method may be applied to
Saturated soil
Unsaturated (whole) soil
Instrument/equipment needed to perform the measurement
Műanyag rázópalack, palack befogótár, körforgó rázógép, oldószeradagoló
Other necessary equipment/tools
Szűrőpapír, Erlenmeyer lombik
Reagents/materials for the test
EDTE, ecetsav, 25 m/m% NH4OH, víz, talajminta
How many samples are needed
5,0 g talaj
Necessary qualification
secondary education (chemical technician, chemical worker, laboratory assistant)
Type of laboratory
general analytical laboratory
Purchase price of the equipment
200 - 400 Euro
Labour cost/measurement
2 - 4 Euro
Total cost/measurement
8 - 20 Euro
Brief concise description explaining the innovation

A Lakanen-Erviö (L-E) által javasolt és publikált ammóniumacetát és EDTA tartalmú kivonószer főként ionosan kötött fémeket von ki a talajból, egy olyan mozgékony fémfrakciót, mellyel a növényi gyökerek általi mobilizálást lehet modellezni és azt a hányadot kivonni, melyet potenciálisan felvehetnek a növények. Ilyenformán ez a kivonat az aktuális toxicitás jellemzését szolgálhatja. Alkalmas tehát olyan toxikus fémtartalmak meghatározására, melyek kioldódnak az L-E oldószerelegyben.

Typical (recommended) application of the method

Alkalmazása olyan toxikus fémek meghatározására, melyek az EDTA és ammónium hidroxid összekeverésével kapott puffer hatására kioldódnak a talajból. Jól reprodukálható kémiai modell, melynek extraháló-képessége közel áll a növényi gyökerek extrahálóképességéhez.

Limits of the method

Csak olyan fémekre alkalmazható, melyik L-E-ban oldódnak. Korlátai azonosak a kémiai modellek általános korlátaihoz: eredményük nem mindig függ össze a sztenderdizált biotesztek eredményével és főként nem az egyedi talaj-növény párok eredményével.

Detailed Protocol

Kivonóoldat készítése:
1000cm3-s mérőlombikba bemérünk 5,85 g EDTE-t, 25% (m/m) 35 cm3 ammónium-hidroxidot és kb.400 cm3 vizet. Az EDTE teljes feloldódása után hozzámérünk 57 cm3 ecetsavat és további 400 cm3 vizet. Az oldat pH-ját 4,65+-0,05-re állítjuk 3M-os ecetsavoldattal vagy NH4OH-dal, majd a térfogatot 1000 cm3-re egészítjük.
Talajkivonat készítése: Műanyag rázópalackba teszünk 5,0 g talajmintából, amit előkészítettünk majd hozzáadunk 50 cm3 kivonóoldatot, ezután a palackokat lezárva fogótárba helyezzük és körforgó rázógépen 1 óráig rázatjuk. Eztán a taljszuszpenziót redős szűrőpapíron leszűrjük, az első 10 cm3-nyi részletet elöntjük, és a szűrlet főtömegéből végezzük a kémiai analízist
Fémanalízis: ICP-AES méréssel történik

Costs
4-low
Time requirement
3-medium
Workload requirement
3-medium
Equipment, apparata requirement
3-medium
Qualified labour
4-low
Environmental risk and workplace risks
4-low
Environmental reality
3-average
Adequate accuracy
4-good
Reproducibility
5-excellent
Cost efficiency
3-average
Feasibility
4-good
Availability
3-average
Well known
3-average
Strengths

Egy analitikai laboratórium fel van szerelve azokkal a berendezésekkel és eszközökkel, melyek szükségesek, így nincs elvileg nincs külön beszerzési költség, csak az oldószereket kell megvenni hozzá. Nem tart hosszú ideig sem a kivonóoldat sem a talajkivonat elkészítése. Jól kioldja az adott toxikus fémeket, azonos talaj esetében jól reprodukálható.

Weaknesses

Bizonyos fémek nem extrahálhatóak vele, ilyen például a higany és az ón. A talajkivonattal összekötött ICP-AES mérésnél sokszor zavarnak be egyéb elemek, így a kimutatási határok széles tartományban ingáznak (Zn 0,005-As 0,1). Az oldószerek költségei jelentősek lehetnek.
Kémiai modellként nehezen interpretálható, ez korlátozza használhatóságát.

Possibilities

A fémek növények általi felvételének előrejelzésére alkalmas kémiai modell. Kiegészítő növényi akkumulációs vizsgálattal összevetve jobban interpretálhatóak az eredmények. Fémmel szennyezett talaj spontán és technológiai stabilizációjának követésére alkalmas, elsősorban más kivonási eljárásokkal és biológiai tesztekkel integráltan.

Threats

Az eredmények felhasználásakor integrált értékelés javasolt, önmagában az LE kivonat fémtartalom eredménye nehezen interpretálható és félreértésekre adhat okot, rossz döntéshez vezethet.
Munkahelyi: figyelni kell, hogy a felhasznált vegyszerek ne kerüljenek közvetlenül a környezetbe, bőrre.

Important findings, points of interest, remarks

A növényi fémfelvétellel összehasonlítva nagymértékű eltéréseket tapasztaltunk mindkét irányban. Az eredmények kockázatfelméréshez való felhasználásakor figyelembe kell tehát venni hogy ez a kivonat nem követi a konzervatív szabályt, azt, hogy a kémiai modellnek és az ezen alapuló becslésnek pesszimistának kell lennie. Tehát téves negatív eredményt adhat.

Webpage references and DEMO reports
Publications

MSZ 20135:1999

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2008
Application areas
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Characterisation of water ecosystem
Characterisation of the interaction between soil and pollutant
Characterisation of the effect of technological interventions
Environmental element the method was applied to
Environmental monitoring
Preliminary assessment of contaminated environment
Monitoring of contaminated environment
Environmental scenario the method was applied to
Terrestial habitat: polluted soil
Environmental element/phase the method was applied to
Unsaturated (whole) soil
Contaminant the method was applied to
Metals, semi-metals and their compounds
arsenic
barium
zinc
metals
mercury
cadmium
cobalt
chromium
molybdenum
nickel
lead
copper
selenium
Lessons learned

A kivonási technikát stabilizáción alapuló talajremediáció követésére és értékelésére alkalmaztuk. A stabilizáló szerek hatását integrált fizkai-kémiai és biológiai teszteléssel mértük. Eltérő pH-jú oldószersorozattal (lúgos kivonószer, víz, híg sav, LE, királyvíz)extraháltuk a stabilizált talajt annak megállapítására, hogy a stabilizálószer hatása irreverzibis-e és milyen mértékben.

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
1996
Application areas
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Environmental element the method was applied to
Screening of contaminated environment
Monitoring of contaminated environment
Environmental monitoring
Other environmental problem
Üledékmonitoring tervezése
Environmental scenario the method was applied to
Water habitat: water exposed to threat by polluted sediment
Other scenario
szilárd és pórusvíz közötti megoszlás
Environmental element/phase the method was applied to
Surface water sediment
Other environmental element
Duna üledék
Contaminant the method was applied to
Metals, semi-metals and their compounds
arsenic
zinc
metals
mercury
cadmium
chromium
manganese
molybdenum
nickel
lead
tin
copper
vanadium
other metal
Lessons learned

A fémek megoszlása a Dunai üledék szilárd fázisa és pórusvize között nagyban függ az üledék textúrájától, pH és redox potenciál értékétől. A különféle kivonószerek és a biotesztek között nincs összhang, a kémiai modell csak egy-két fém esetén alkalmazható a környezeti kockázatok leírására. Sokfémes szennyezettség és nagy mátrixhatás esetén nem.

Datasheet id (original)
364
Creator
Hajdu Csilla
Status
Verified
Adatlap típusaPhysico-chemical assessment methods
Létrehozás
Módosítás