Savanyú homoktalaj Nyírlugosról (Nyírség)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
NévSavanyú homoktalaj Nyírlugosról (Nyírség)
Név angolul
Acidic sandy soil from Nyírlugos, Hungary
Település
Nyírlugos
Területhasználat szerinti besorolás
Mezőgazdasági
Terület fekvése
sík (0-5%)
Művelési ág
Szántó
Genetikai főtípus
Homoktalajok és laza talajok
Genetikai talajtípus
Humuszos homoktalajok
Talajromlás típusa (megítélés szerint)
Makrotápelem-hiány
Nagy homoktartalom
Savanyú kémhatás
Terület/talaj szöveges jellemzése

Nyírségi savanyú homoktalaj, melynek elsősorban erős savanyú volta, illetve rossz tápanyagellátottsága miatt kell javítani a minőségét.

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Fizikai féleség/textúra
Homok
Arany-féle kötöttség (KA)
26
Víztartóképesség (g/g)
0.27
Vezetőképesség (mS/cm)
496
pH
5.36
Mésztartalom (karbonátok) [%]
0.04
Összes N (mg/kg)
550
NH4-N (mg/kg)
42.9
NO3-N (mg/kg)
76
Ca (mg/kg)
591
Fe (mg/kg)
8911
Na (mg/kg)
139
Co (µg/kg)
2860
Cu (µg/kg)
3660
Mo (µg/kg)
170
Zn (µg/kg)
17 800
A mért szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
7892 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • As (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
3.51 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • bárium
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
50.5 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Cd (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
0.050 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Cu (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
9.46 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Mo (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
0.170 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Ni (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
6.26 mg/kg
A mért szennyezőanyag
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Pb (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban
7.68 mg/kg
Teszt neve
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás
Teszt leírása

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3066) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/480).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Teszt végpontja (mértékegység)
db baktérium sejt/1 g talaj
Végpont értéke
100 000
Teszt szöveges értékelése

Kis mikrobiológiai aktivitás, mivel mennyiségük értéke elérheti a százmilliós-milliárdos nagyságrendet is egy aktív talajban.

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Teszt neve
Dehidrogenáz enzimaktivitás
Teszt leírása

A dehidrogenáz enzimaktivitás alapján a talajban lévő mikróbák aktivitásáról kaphatunk információt.

https://enfo.hu/keptar/12765

Teszt végpontja (mértékegység)
enzimaktivitás
Végpont értéke
0
Teszt szöveges értékelése

Talajmikroflóra aktivitása a kimutatási határ alatt.

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Teszt neve
Mikróbaközösségek szubsztrát-hasznosításának vizsgálata BIOLOG rendszerrel
Teszt leírása

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk. A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD (abszorbancia) adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban: https://enfo.hu/keptar/750

Teszt végpontja (mértékegység)
AWCD (átl. színfejlődési értékek) 6 nap
Végpont értéke
0.3
Teszt szöveges értékelése

A talajmikroflóra szubsztrát-hasznosító képessége kicsi az átlagos értékhez képest (kb. 1-es érték 5 nap után).

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Teszt neve
Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási teszt
Teszt leírása

A módszer leírása Gruiz et al. (2001) alapján, megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/739) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/429)
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének csökkenéséből következtetünk.

Teszt végpontja (mértékegység)
ED20 (mg)
Végpont értéke
25
Teszt szöveges értékelése

20% luminescencia gátlást okozó talaj dózis 25 mg

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Teszt neve
Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt
Teszt leírása

A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
A módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3700) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/430)

Teszt végpontja (mértékegység)
szár/gyökérhossz
Végpont értéke
1.2
Teszt szöveges értékelése

gyökérhossz: 15mm
szárhossz: 18 mm
Mivel a szár/gyökérhossz >1 és <1,3, a növény növekedés nem gátolt.

Forrás: Simó Zsófia Diplomamunka (BME ABÉT) (2013)Innovatív talajjavítás hulladékokkal – laboratóriumi mikrokozmosz kísérletek hulladékok hasznosítására talajban

Adatlap azonosító (eredeti)
1643
Státusz
Publikált
Bevivő
Vaszita Emese
Adatlap típusaSOILUTIL talaj
Létrehozás
Módosítás