Mezőgazdasági talaj, Borszörcsök

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
A talaj fő adatlapja
Név 
Mezőgazdasági talaj, Borszörcsök
Név angolul 
Agricultural soil, Borszörcsök, Hungary
Egyedi azonosító 
V7F1A
A talaj elhelyezkedése (Helyszín)
Település 
Borszörcsök
Terület fekvése 
sík (0-5%)
Területhasználat szerinti besorolás 
Mezőgazdasági
Művelési ág 
Szántó
Genetikai főtípus 
Homoktalajok és laza talajok
Textúra és vízháztartás
Fizikai féleség/textúra 
Homok
Arany-féle kötöttség (KA) 
26
Sótartalom és pH
Vízoldható összes só (%) 
0.02
pH 
7.6
Mésztartalom (karbonátok) [%] 
0.69
Humusz és tápanyag
Humusztartalom 
1.94
Makroelemek koncentrációja
Összes N (mg/kg) 
0.121
NH4-N (mg/kg) 
3.05
NO3-N (mg/kg) 
2.44
Al-P2O5 (mg/kg) 
120
Al-K2O (mg/kg) 
119
Mezoelemek koncentrációja
Ca (mg/kg) 
5375
Fe (mg/kg) 
15 867
Mg (mg/kg) 
2726
Na (mg/kg) 
84
Mikroelemek koncentrációja
B (µg/kg) 
6240
Co (µg/kg) 
6710
Cu (µg/kg) 
10 700
Mn (µg/kg) 
438 000
Mo (µg/kg) 
155
Zn (µg/kg) 
53 700
Mezőgazdasági talajokban mért szennyezőanyagok
A mért szennyezőanyag 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
14 915 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • As (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
5.06 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Cd (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
0.163 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Cu (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
23.2 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
2587 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Mo (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
0.70 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Ni (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
18.4 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
403 mg/kg
A mért szennyezőanyag 
 • Szervetlen toxikus elemek
 • Pb (királyvíz)
A vegyi anyag (mennyisége) a talajban 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a talajban 
8.05 mg/kg
Biológiai-ökotoxikológiai tesztek eredményei
Teszt neve 
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (húslé-agaron)
Teszt leírása 

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/3066) és adatbázisban (http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=14&d...).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Teszt végpontja (mértékegység) 
élősejt szám / g talaj)
Végpont értéke 
1 580 000
Teszt szöveges értékelése 

A mért sejtszám alapján a talaj mikrobiológiai aktivitása megfelelő.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Teszt neve 
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (maláta-agaron)
Teszt leírása 

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben maláta-agaron) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/3066) és adatbázisban (http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=14&d...).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Teszt végpontja (mértékegység) 
élősejt szám (db sejt/ g talaj)
Végpont értéke 
550 000
Teszt szöveges értékelése 

A sejtszám megfelelő.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Teszt neve 
BIOLOG EcoPlate mérés
Teszt leírása 

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk. A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD (abszorbancia) adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/750

Teszt végpontja (mértékegység) 
Átlagos szubsztrát hasznosítás
Végpont értéke 
4.65
Teszt szöveges értékelése 

Összegzett szubsztrát hasznosítás: 144

A talaj mikroflórájának szubsztrát hasznosító képessége nagyon jó.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Teszt neve 
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt
Teszt leírása 

A módszer leírása Gruiz et al. (2001) alapján, megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/739) és adatbázisban (http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet...
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének csökkenéséből következtetünk.

Teszt végpontja (mértékegység) 
ED20 (mg)
Végpont értéke 
3.5
Teszt szöveges értékelése 

20% luminescencia gátlást okozó talaj dózis 3.5 mg
50% luminescencia gátlást okozó talaj dózis 9.7 mg

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Teszt neve 
Sinapsis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszt
Teszt leírása 

A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
A módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://www.körinfo.hu/drupal/keptar/3700) és adatbázisban (http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet...

Teszt végpontja (mértékegység) 
gyökérhossz (mm)
Végpont értéke 
17.3
Teszt szöveges értékelése 

Mért gyökér hossz: 17.3 mm
Mért szár hossz: 19.3 mm
A növénynövekedés nem gátolt.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Teszt neve 
Folsomia candida mortalitási teszt
Teszt leírása 

Számos ugróvillás (Collembola) fajt használnak talajvizsgálatra, így a Folsomia candidát is. A Folsomia candida teszt nemzetközileg szabványosított tesztmódszer (ISO TC 190 SC4, WG2 1996). Az ugróvillás rovar hasi légzőtömlőjén keresztül belégzéssel és bőrkontakt útján mérgeződhet. Ritkán, például éhezéskor a tápcsatornán keresztül közvetlenül is felvehet szennyezőanyagot, egyéb esetben a táplálékláncon keresztül a talajból akkumulálódó gombafajok elfogyasztásával exponálódik. A teszt során a vizsgálandó talajba helyezzük az állatokat. Akut hatások vizsgálata esetén 5–14 nap elteltével a letalitást vizsgálják, krónikus hatások és a reprodukció vizsgálatára minimum 3 hetes tesztet javasolnak. A megmaradt illetve elpusztult állatkák számából következtetünk a vizsgált minta toxicitására. A hígítási sorból kapott értékeket (kontrollhoz viszonyított gátlási százalék - pusztulás) a bemért talajmennyiségek függvényében ábrázoljuk Origin szoftverrel. A kapott pontokra szigmoid görbét illesztünk, aminek alapján meghatározható a 20%-os és az 50%-os pusztuláshoz tartozó talajmennyiség (ED20 és ED50).
A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO tudásbázisban: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/etanfolyam/6118

Teszt végpontja (mértékegység) 
Gátlás (%)
Végpont értéke 
11
Teszt szöveges értékelése 

A kontroll (OECD) talajhoz viszonyítva a gátlás 11%,az életben maradt állatszám: 17.
A talaj nem toxikus vagy nagyon enyhén toxikus.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1646
Státusz 
Publikált
Bevivő 
Vaszita Emese
Adatlap típusa 
SOILUTIL talaj
Létrehozás 
2014-03-12
Módosítás 
2018-06-22