Mezőgazdasági talaj, Borszörcsök

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
NameMezőgazdasági talaj, Borszörcsök
Name in English
Agricultural soil, Borszörcsök, Hungary
Unique identifier
V7F1A
Town/place
Borszörcsök
Characterization of the land use
Agricultural Land Use
Land slope
plain (0-5%)
Type of cultivation
Agricultural field
Soil main type
Skeletal soils
Soil texture
Sand
Plasticity index (KA)
26
Water soluble salt content (%)
0.02
pH
7.6
Lime content (carbonates) [%]
0.69
Humic Substances
1.94 %
Total N (mg/kg)
0.121
NH4-N (mg/kg)
3.05
NO3-N (mg/kg)
2.44
Al-P2O5 (mg/kg)
120
Al-K2O (mg/kg)
119
Ca (mg/kg)
5375
Fe (mg/kg)
15 867
Mg (mg/kg)
2726
Na (mg/kg)
84
B (µg/kg)
6240
Co (µg/kg)
6710
Cu (µg/kg)
10 700
Mn (µg/kg)
438 000
Mo (µg/kg)
155
Zn (µg/kg)
53 700
The measured pollutant
 • Metals, semi-metals and their compounds
 • aluminium
Amount of the chemical substance in the soil
Component
Concentration of the chemical in the soil
14915 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • As (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
5.06 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Cd (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
0.163 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Cu (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
23.2 mg/kg
The measured pollutant
 • Other inorganic chemical compounds
 • potassium
Amount of the chemical substance in the soil
Component
Concentration of the chemical in the soil
2587 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Mo (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
0.70 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Ni (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
18.4 mg/kg
The measured pollutant
 • Other inorganic chemical compounds
 • phosphorous
Amount of the chemical substance in the soil
Component
Concentration of the chemical in the soil
403 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Pb (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
8.05 mg/kg
Name of the test
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (húslé-agaron)
Description of the test

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3066) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/480).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Endpoint of the test (unit)
élősejt szám / g talaj)
Test result (value of the endpoint)
1 580 000
Short evaluation of the test result

A mért sejtszám alapján a talaj mikrobiológiai aktivitása megfelelő.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (maláta-agaron)
Description of the test

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben maláta-agaron) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3066) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/480).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Endpoint of the test (unit)
élősejt szám (db sejt/ g talaj)
Test result (value of the endpoint)
550 000
Short evaluation of the test result

A sejtszám megfelelő.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
BIOLOG EcoPlate mérés
Description of the test

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk. A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD (abszorbancia) adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban: https://enfo.hu/keptar/750

Endpoint of the test (unit)
Átlagos szubsztrát hasznosítás
Test result (value of the endpoint)
4.65
Short evaluation of the test result

Összegzett szubsztrát hasznosítás: 144

A talaj mikroflórájának szubsztrát hasznosító képessége nagyon jó.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt
Description of the test

A módszer leírása Gruiz et al. (2001) alapján, megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/739) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/429)
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének csökkenéséből következtetünk.

Endpoint of the test (unit)
ED20 (mg)
Test result (value of the endpoint)
3.5
Short evaluation of the test result

20% luminescencia gátlást okozó talaj dózis 3.5 mg
50% luminescencia gátlást okozó talaj dózis 9.7 mg

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Sinapsis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszt
Description of the test

A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
A módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3700) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/430)

Endpoint of the test (unit)
gyökérhossz (mm)
Test result (value of the endpoint)
17.3
Short evaluation of the test result

Mért gyökér hossz: 17.3 mm
Mért szár hossz: 19.3 mm
A növénynövekedés nem gátolt.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Folsomia candida mortalitási teszt
Description of the test

Számos ugróvillás (Collembola) fajt használnak talajvizsgálatra, így a Folsomia candidát is. A Folsomia candida teszt nemzetközileg szabványosított tesztmódszer (ISO TC 190 SC4, WG2 1996). Az ugróvillás rovar hasi légzőtömlőjén keresztül belégzéssel és bőrkontakt útján mérgeződhet. Ritkán, például éhezéskor a tápcsatornán keresztül közvetlenül is felvehet szennyezőanyagot, egyéb esetben a táplálékláncon keresztül a talajból akkumulálódó gombafajok elfogyasztásával exponálódik. A teszt során a vizsgálandó talajba helyezzük az állatokat. Akut hatások vizsgálata esetén 5–14 nap elteltével a letalitást vizsgálják, krónikus hatások és a reprodukció vizsgálatára minimum 3 hetes tesztet javasolnak. A megmaradt illetve elpusztult állatkák számából következtetünk a vizsgált minta toxicitására. A hígítási sorból kapott értékeket (kontrollhoz viszonyított gátlási százalék - pusztulás) a bemért talajmennyiségek függvényében ábrázoljuk Origin szoftverrel. A kapott pontokra szigmoid görbét illesztünk, aminek alapján meghatározható a 20%-os és az 50%-os pusztuláshoz tartozó talajmennyiség (ED20 és ED50).
A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO tudásbázisban: https://enfo.hu/etanfolyam/6118

Endpoint of the test (unit)
Gátlás (%)
Test result (value of the endpoint)
11
Short evaluation of the test result

A kontroll (OECD) talajhoz viszonyítva a gátlás 11%,az életben maradt állatszám: 17.
A talaj nem toxikus vagy nagyon enyhén toxikus.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Datasheet id (original)
1646
Status
Verified
Creator
Vaszita Emese
Adatlap típusaSOILUTIL soil
Létrehozás
Módosítás