Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk 2008-10-30 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk 2008-11-20 2018-06-20 Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-19 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk 2008-11-14 2018-06-20 Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Reaktorszemlélet Tanulmány 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (nagy léptékű kísérlet) in situ kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (félüzemi kísérlet) ciklodextrinnel és in situ kémiai oxidációval Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Interaktív környezettoxikológiai tesztek, elterjedtségük Magyarországon és Európában –áttekintés; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek eredményeinek integrált értékelése; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
Stabilizációs mikrokozmosz kísérlet pernyével, vörösiszappal és Fe-Mn-hidroxid csapadékkal; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Feigl Viktória
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (összefoglaló MOKKA tanulmányhoz) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves és szervetlen szennyezőanyagok sorsa a talajban (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Természetes szennyezőanyag-csökkenés követésére alkalmas molekuláris biológiai technikák (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Szerves szennyezőanyaggal szennyezett kísérleti területek felmérése (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva