Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Siófoki Környezetvédelmi Konferencia, előadás: klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj remediálása ciklodextrin alkalmazásával Cikk Fenyvesi Éva
Integrated methodology to evaluate bioremediation potential of creosote-contaminated soils Cikk Vaszita Emese
Site-specific risk assessment in contaminated vegetable gardens Cikk Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk Vaszita Emese
Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds Cikk Vaszita Emese
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk Vaszita Emese
Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk Vaszita Emese
Interactive ecotoxicity tests for contaminated soil Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk Vaszita Emese
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Cikk Vaszita Emese
Modern kockázatalapú környezetmenedzsment Cikk Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Verification tool for in situ soil remediation technologies Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Multistage verification of soil remediation Cikk Vaszita Emese
MOKKA: Modern engineering tools for environmental risk management Cikk Vaszita Emese
In situ delineation of point sources and high resolution mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence field-portable handheld device Cikk Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk Vaszita Emese
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk Vaszita Emese
Modelling of bioleaching in microcosms Poszter Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk Vaszita Emese
GIS-based catchment scale modelling of toxic metal transport by erosion in an abandoned mining area Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Quantitative and Qualitative Analysis of RAMEB in Soil Cikk Vaszita Emese
Tiered risk assessment of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter Vaszita Emese
Randomly methylated beta-cyclodextrin for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Toxikus fémek erózió általi transzportjának modellezése térinformatikai módszerekkel (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter Vaszita Emese
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter Vaszita Emese
Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához Poszter Vaszita Emese
Innovative Decision Support Tools for Risk based Environmental Management in Hungary Poszter Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter Vaszita Emese
Integrated Methodology for Technology Monitoring Poszter Vaszita Emese
Intensification of in situ bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils (poszter) Poszter Vaszita Emese
Szennyezett talaj jellemzéséhez szükséges módszeregyüttes- Talajtesztelő Triád Tanulmány Vaszita Emese
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány Vaszita Emese
Talajremediáció, stabilizálás, immobilizálás Tanulmány Vaszita Emese
Reaktorszemlélet Tanulmány Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány Vaszita Emese
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Új kémiai módszer (extrakció vizes ciklodextrin oldattal) a biológiai hozzáférhetőség jellemzésére (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett talaj laboratóriumi remediálása ciklodextrines, tenzides talajmosással és kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (nagy léptékű kísérlet) in situ kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Klórozott szénhidrogénnel szennyezett terület remediálása (félüzemi kísérlet) ciklodextrinnel és in situ kémiai oxidációval Tanulmány Fenyvesi Éva
Interaktív környezettoxikológiai tesztek, elterjedtségük Magyarországon és Európában –áttekintés; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek eredményeinek integrált értékelése; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Stabilizációs mikrokozmosz kísérlet pernyével, vörösiszappal és Fe-Mn-hidroxid csapadékkal; BÁNYAREM tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány Fenyvesi Éva
In situ talaj pH, Ep, T multiparaméteres szonda laboratóriumi és szabadföldi tesztelése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (összefoglaló MOKKA tanulmányhoz) Tanulmány Fenyvesi Éva
Meggyes Tamás: Passzív kezelések, reaktív résfalak (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Triklóretilén kölcsönhatása ciklodextrinekkel. Remediációs technológia laboratóriumi megalapozása. (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Természetes folyamatok szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területen (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
Szennyezett üledékkel elárasztott kiskertek talaja és az onnan származó termények kockázatának jellemzése (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
Kockázatmenedzsment, talajremediálási technológiák (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
Szerves és szervetlen szennyezőanyagok sorsa a talajban (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Tanulmány Fenyvesi Éva
Nehezen bontható szénhidrogének biodegradációja és remediációja (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk Fenyvesi Éva
Természetes szennyezőanyag-csökkenés követésére alkalmas molekuláris biológiai technikák (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
Szerves szennyezőanyaggal szennyezett kísérleti területek felmérése (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva