Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány Vaszita Emese
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány Vaszita Emese
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány Molnár Mónika
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció Vaszita Emese
A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Tanulmány Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány Fenyvesi Éva
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Oktatási anyag, előadás Dalos Andrea
A környezeti kockázat kialakulása, területhasználatok és hatásviselők. A környezeti kockázat mérőszámai. Definíciók. Alapismeretek séma Gruiz Katalin
A környezeti kockázatfelmérés tudományos alapjai: áttekintés Alapismeretek séma Gruiz Katalin
A MOKKA adatbázis szintjei és szerkezete Alapismeretek séma Gruiz Katalin
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Tanulmány Fenyvesi Éva
A monitoring adatlapok fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
A nehézfém-akkumuláló képesség vizsgálata tenyészedény kísérletekben, ismert és valószínűsített hiperakkumuláló növényfajoknál Tanulmány Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Tanulmány Fenyvesi Éva
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Tanulmány Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Tanulmány Fenyvesi Éva
A szervetlen mikroszennyezők környezetbe kerülésével kapcsolatos természetes folyamatok és kockázatok összefoglaló táblázata Gyakorlati alkalmazás séma Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Tanulmány Fenyvesi Éva
A talajremediációs technológiák csoportosítása (Bioremediáció) Alapismeretek séma Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Tanulmány Fenyvesi Éva
A technológiai adatlap - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma: vegyi anyagok veszély- és kockázatfelmérése Jogi séma Gruiz Katalin
A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel Tanulmány Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Tanulmány Fenyvesi Éva
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány Vaszita Emese
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Tanulmány Fenyvesi Éva
AM-gombák monospórás és kevert kultúrás tenyészeteinek előállítása tenyészedény kísérletekben, az AM-törzsek felszaporítása Tanulmány Fenyvesi Éva
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Cikk Feigl Viktória
Az előlapos adatfelvitel a MOKKA adatbázisba és a lexikon; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA EGY SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 2. A technológia tervezése Tanulmány Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN 3. Költség-haszon és költséghatékonyság felmérés Tanulmány Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 1. Kockázatfelmérés és csökkentésének lehetőségei Tanulmány Fenyvesi Éva
Az ökotoxikológiai adatlap – a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány Feigl Viktória
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Tanulmány Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk Fenyvesi Éva
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2005.01.01−2005.12.31 - Mellékletek Tanulmány Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2006.01.01−2006.12.31 - Mellékletek Tanulmány Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 1 Tanulmány Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 2 Tanulmány Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter Vaszita Emese
Bányászati hulladékkal szennyezett terület kockázatának menedzsmentje ( MOKKA Tanulmány) Tanulmány Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk Vaszita Emese
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Tanulmány Fenyvesi Éva
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk Vaszita Emese
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek komplexképzése talajszennyező szénhidrogénekkel Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel gyorsított bioremediációs szabadföldi kísérlet helyszínének kiválasztása, a kísérlet előkészítése, beállítása Tanulmány Fenyvesi Éva
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter Vaszita Emese
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány Fenyvesi Éva
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk Vaszita Emese
Élőgépes remediációs technológia Tanulmány Farkas Orsolya
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány Fenyvesi Éva
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk Vaszita Emese
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Tanulmány Fenyvesi Éva
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk Vaszita Emese
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Tanulmány Vaszita Emese
Finanszírozás: új fejlesztések, demonstrációs technológiák finanszírozása Tanulmány Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Tanulmány Fenyvesi Éva