Tanulmányok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
1. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
1. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
1. Modern mérnöki eszköztár kockázat-alapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
2. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
2. Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
3. Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technol Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
3. Helyspecifikus kockázatfelmérést támogató új talajvizsgálati módszerek kidolgozása Tanulmány 2009-03-09 2018-06-20 Molnár Mónika
A Gyöngyösoroszi felhagyott cink és ólombánya területére alkalmazott környezeti kockázatmenedzsment metodológia sémája ( angolul) Egyéb publikáció 2009-04-30 2018-06-20 Vaszita Emese
A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A feltáródás modellezése mikrokozmosz tesztben (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A fitoextrakcióra használt gazdanövények AM-gomba gyökérkolonizációjának meghatározása Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A Gore-takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében Oktatási anyag, előadás 2010-04-26 2018-06-22 Dalos Andrea
A környezeti kockázat kialakulása, területhasználatok és hatásviselők. A környezeti kockázat mérőszámai. Definíciók. Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
A környezeti kockázatfelmérés tudományos alapjai: áttekintés Alapismeretek séma 2009-01-28 2018-06-20 Gruiz Katalin
A MOKKA adatbázis szintjei és szerkezete Alapismeretek séma 2009-01-22 2018-06-20 Gruiz Katalin
A MOKKKA adatbázisába való bekerülés kritériumai. A felhasználói igények felmérése Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A monitoring adatlapok fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A nehézfém-akkumuláló képesség vizsgálata tenyészedény kísérletekben, ismert és valószínűsített hiperakkumuláló növényfajoknál Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A random metilezett béta-ciklodextrin (RAMEB) megoszlása és mozgása a talajban Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A remediációs technológiák adatlapjának fejlesztése (on-line változat); MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A rendszeresen elárasztott patakparti kiskertek talajával kapcsolatos kockázatok (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezett talajok kezelésére alkalmas ökológiai technológiák. A természetes szennyezőanyag-csökkenés környezeti kockázata Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag immobilizálásán alapuló talajremediációs technológiák Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló technológiák részletes leírása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A szervetlen mikroszennyezők környezetbe kerülésével kapcsolatos természetes folyamatok és kockázatok összefoglaló táblázata Gyakorlati alkalmazás séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj pH, vezetőképesség, redox-potenciál együttes, in situ mérése, áttekintés (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talaj RAMEB-tartalmának változása szabadföldi ex situ kísérletben Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A talajremediációs technológiák csoportosítása (Bioremediáció) Alapismeretek séma 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A technológia értékelése, költség-haszon felmérés Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A technológiai adatlap - a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma: vegyi anyagok veszély- és kockázatfelmérése Jogi séma 2009-06-15 2018-06-20 Gruiz Katalin
A természetes remediáció folyamatainak követése szerves szennyezőanyaggal szennyezett területeken kémiai módszerekkel Tanulmány 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes remediáció hatékonyságának növelése oltóanyag alkalmazása révén. Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése Tanulmány 2009-02-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Adalékokkal segített remediációs technológiák (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM gombafajok és bioakkumuláló növények kiválasztása, szaporítása (Bioremediáció) Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AM-gombák monospórás és kevert kultúrás tenyészeteinek előállítása tenyészedény kísérletekben, az AM-törzsek felszaporítása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
An innovative technology for metal polluted soils – combined chemical and phytostabilisation Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Az életciklus felmérés tudományos és gyakorlati elemeinek integrálása a KÖRINFO online információs rendszerbe... Cikk 2010-01-21 2018-06-20 Feigl Viktória
Az előlapos adatfelvitel a MOKKA adatbázisba és a lexikon; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA EGY SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 2. A technológia tervezése Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN 3. Költség-haszon és költséghatékonyság felmérés Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
AZ ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI SZEMLÉLET BEMUTATÁSA SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOKKAL SZENNYEZETT TERÜLETEN. 1. Kockázatfelmérés és csökkentésének lehetőségei Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Az ökotoxikológiai adatlap – a fejlesztés története; MOKKA tanulmány Tanulmány 2009-03-16 2018-06-20 Feigl Viktória
Az oktanol-víz megoszlási hányados és a ciklodextrin komplex asszociációs állandó közötti összefüggés vizsgálata modell szennyezőanyagok esetén Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Bacterial degradation of CDs (a ciklodextrinek bakteriális degradációja) Cikk 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2005.01.01−2005.12.31 - Mellékletek Tanulmány 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2006.01.01−2006.12.31 - Mellékletek Tanulmány 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 1 Tanulmány 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
BANYAREM Konzorciumi jelentés 2007.01.01−2007.12.31 - Mellékletek 2 Tanulmány 2009-05-22 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése Cikk 2008-11-14 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati eredetű hulladékkal szennyezett terület környezeti kockázatmenedzsmentje Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Bányászati hulladékkal szennyezett terület kockázatának menedzsmentje ( MOKKA Tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioaccumulation of toxic metals in vegetable species: a pot experiment Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Biodegradation of cyclodextrins in soil Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Biológiai kioldás modellezése mikrokozmoszban (poszter angol nyelven) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Bioremediation of transformer oil contaminated soil Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
BTEX elegyek extrakciója ciklodextrin származékok vizes oldataival Tanulmány 2009-05-07 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soil in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Ciklodextrin-tartalmú szenzorok a korai figyelmeztető rendszerekben (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek adszorpciója különböző talajokon Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok kockázatának felmérésében (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek hatása a fázisok közöti megoszlásra, kémiai és biológiai eredmények összevetése (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
CIKLODEXTRINEK HATÁSA TALAJOK SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZŐANYAGAIRA Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek kölcsönhatása növényvédőszerekkel, előkísérletek (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinek komplexképzése talajszennyező szénhidrogénekkel Tanulmány 2009-03-25 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrines kezeléssel kombinált talajremediációs technológiák (irodalmi összefoglalás, MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel gyorsított bioremediációs szabadföldi kísérlet helyszínének kiválasztása, a kísérlet előkészítése, beállítása Tanulmány 2009-03-12 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil Poszter 2008-11-28 2018-06-20 Vaszita Emese
Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – From microcosms to field experiments Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparative evaluation of biological methods to support decision making for biodegradation based remediation (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Complex Risk Management of Mine Waste at the Hungarian Demonstration site of the DIFPOLMINE Project Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Cserfalvi Tamás: Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol Poszter 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Description of the adaptation potential of the ”Difpolmine” approach, modifications and evaluation of the adaptation to the Hungarian site Tanulmány 2008-12-02 2018-06-20 Vaszita Emese
Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology” Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Direct testing of soil mutagenicity (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
DST_Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat alapú Környezetmenedzsmenthez (poszter) Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Easy pore water sampling for toxic metal polluted soil (poszter) angol nyelven Poszter 2009-02-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Effects of RAMEB on Bioremediation of Different Soils Contaminated with Hydrocarbons Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Élőgépes remediációs technológia Tanulmány 2009-12-14 2018-06-20 Farkas Orsolya
Előkísérletek oktanol/víz megoszlási hányados meghatározására ciklodextrines oldatból extrapolációval (MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-03-11 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field Cikk 2008-11-05 2018-06-20 Vaszita Emese
Enhanced biodegradation of transformer oil in soils with cyclodextrin – from the laboratory to the field (poszter) Poszter 2009-02-04 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of diffuse pollution of mining origin Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution Cikk 2008-11-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary Cikk 2008-11-07 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémek bioakkumulációja növényekben: mikrokozmosz tesztek és szabadföldi kísérletek Tanulmány 2009-03-13 2018-06-20 Fenyvesi Éva
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémekkel szennyezett talaj kémiaival kombinált fitoremediációja-mikrokozmosztól a szabadföldig (poszter) Poszter 2009-01-30 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitoremediácója Cikk 2008-11-06 2018-06-20 Vaszita Emese
Fémszulfid szennyezettség komplex kémiai és biológiai kioldásának követése talaj mikrokozmoszban ( MOKKA tanulmány) Tanulmány 2009-05-25 2018-06-20 Vaszita Emese
Finanszírozás: új fejlesztések, demonstrációs technológiák finanszírozása Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva
FITOREMEDIÁCIÓ. EGY KORSZERŰ REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE Tanulmány 2009-05-15 2018-06-20 Fenyvesi Éva