Mezőgazdasági talaj, Devecser

Data provider

Organisation/Data provider's name 
Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Contact details

Telephone/fax 
+36-1-4632347
Information on the soil/land
Name 
Mezőgazdasági talaj, Devecser
Name in English 
Agricultural soil, Devecser, Hungary
Unique identifier 
V01
Location of the soil/land
Town/place 
Devecser
Type of cultivation 
Agricultural field
Soil main type 
Skeletal soils
Genetical soil type 
Alluvial soils
Short description of the land/soil 

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Texture and water balance
Soil texture 
Sand
Plasticity index (KA) 
24
pH and salt content
Water soluble salt content (%) 
0.02
pH 
6
Hydrolitic acidity (y1) 
9.5
Lime content (carbonates) [%] 
0
Humus and nutrients
Humic Substances 
1.4
Concentration of mesoelements
Ca (mg/kg) 
23.6
Mg (mg/kg) 
5.21
Na (mg/kg) 
2.53
Concentration of microelements
B (µg/kg) 
1570
Co (µg/kg) 
2920
Cu (µg/kg) 
17 500
Mo (µg/kg) 
152
Zn (µg/kg) 
30 300
Pollutants measured in agricultural soils
The measured pollutant 
 • Inorganic toxic elements
 • As (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
1.63 mg/kg
The measured pollutant 
 • Inorganic toxic elements
 • Cd (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
0.093 mg/kg
The measured pollutant 
 • Inorganic toxic elements
 • Cu (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
7.65 mg/kg
The measured pollutant 
 • Inorganic toxic elements
 • Ni (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
4.63 mg/kg
The measured pollutant 
 • Inorganic toxic elements
 • Pb (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
14 mg/kg
The measured pollutant 
 • Metals, semi-metals and their compounds
 • chromium (VI)
Amount of the chemical substance in the soil 
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil 
0.24 mg/kg
Results of biological-ecotoxicological tests
Name of the test 
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (húslé-agaron)
Description of the test 

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/3066) és adatbázisban (http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=14&d...).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Endpoint of the test (unit) 
élősejt szám / g talaj)
Test result (value of the endpoint) 
600 000
Short evaluation of the test result 

A mért sejtszám a talajban szokásosnál némileg alacsonyabb.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test 
Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése Biolog Ecoplate teszttel
Description of the test 

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk. A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD (abszorbancia) adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/750

Endpoint of the test (unit) 
Átlagos szubsztrát hasznosítás
Test result (value of the endpoint) 
1.01
Short evaluation of the test result 

Összegzett szubsztrát hasznosítás: 31

A mért érték egy átlagos talajra jellemző érték.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test 
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt
Description of the test 

A módszer leírása Gruiz et al. (2001) alapján, megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/739) és adatbázisban (http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet...
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének csökkenéséből következtetünk.

Endpoint of the test (unit) 
ED20 (mg)
Test result (value of the endpoint) 
7.0
Short evaluation of the test result 

A 20% lumineszcencia gátlást okozó talaj dózis 7 mg

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test 
Sinapis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszt
Description of the test 

A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
A módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://www.körinfo.hu/drupal/keptar/3700) és adatbázisban (http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet...

Endpoint of the test (unit) 
gyökér hossz (mm)
Test result (value of the endpoint) 
18.2
Short evaluation of the test result 

Mért gyökér hossz: 18.2 mm
Mért szár hossz: 17.5 mm
A növény növekedése nem gátolt.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test 
Folsomia candida mortalitási teszt
Description of the test 

Számos ugróvillás (Collembola) fajt használnak talajvizsgálatra, így a Folsomia candidát is. A Folsomia candida teszt nemzetközileg szabványosított tesztmódszer (ISO TC 190 SC4, WG2 1996). Az ugróvillás rovar hasi légzőtömlőjén keresztül belégzéssel és bőrkontakt útján mérgeződhet. Ritkán, például éhezéskor a tápcsatornán keresztül közvetlenül is felvehet szennyezőanyagot, egyéb esetben a táplálékláncon keresztül a talajból akkumulálódó gombafajok elfogyasztásával exponálódik. A teszt során a vizsgálandó talajba helyezzük az állatokat. Akut hatások vizsgálata esetén 5–14 nap elteltével a letalitást vizsgálják, krónikus hatások és a reprodukció vizsgálatára minimum 3 hetes tesztet javasolnak. A megmaradt illetve elpusztult állatkák számából következtetünk a vizsgált minta toxicitására. A hígítási sorból kapott értékeket (kontrollhoz viszonyított gátlási százalék - pusztulás) a bemért talajmennyiségek függvényében ábrázoljuk Origin szoftverrel. A kapott pontokra szigmoid görbét illesztünk, aminek alapján meghatározható a 20%-os és az 50%-os pusztuláshoz tartozó talajmennyiség (ED20 és ED50).
A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO tudásbázisban: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/etanfolyam/6118

Endpoint of the test (unit) 
Gátlás (%)
Test result (value of the endpoint) 
11
Short evaluation of the test result 

A kontroll talajhoz (OECD) viszonyítva a vizsgált talajban a pusztulás 11%. Az eredmények alapján a talaj nem toxikus.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Properties of the datasheet
Datasheet id (original) 
1645
Status 
Publikált
Creator 
Vaszita Emese
Adatlap típusa 
SOILUTIL talaj
Létrehozás 
2014-03-11
Módosítás 
2018-06-22