Mezőgazdasági talaj, Devecser

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
NameMezőgazdasági talaj, Devecser
Name in English
Agricultural soil, Devecser, Hungary
Unique identifier
V01
Town/place
Devecser
Type of cultivation
Agricultural field
Soil main type
Skeletal soils
Genetical soil type
Alluvial soils
Short description of the land/soil

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Soil texture
Sand
Plasticity index (KA)
24
Water soluble salt content (%)
0.02
pH
6
Hydrolitic acidity (y1)
9.5
Lime content (carbonates) [%]
0
Humic Substances
1.4 %
Ca (mg/kg)
23.6
Mg (mg/kg)
5.21
Na (mg/kg)
2.53
B (µg/kg)
1570
Co (µg/kg)
2920
Cu (µg/kg)
17 500
Mo (µg/kg)
152
Zn (µg/kg)
30 300
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • As (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
1.63 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Cd (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
0.093 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Cu (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
7.65 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Ni (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
4.63 mg/kg
The measured pollutant
 • Inorganic toxic elements
 • Pb (királyvíz)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
14 mg/kg
The measured pollutant
 • Metals, semi-metals and their compounds
 • chromium (VI)
Amount of the chemical substance in the soil
Contaminant
Concentration of the chemical in the soil
0.24 mg/kg
Name of the test
Aerob heterotróf élősejt szám meghatározás (húslé-agaron)
Description of the test

Az aerob heterotróf élősejt szám felvilágosítást ad a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, esetleges károsodásáról. Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó tápközegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítják.
a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3066) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/480).

Irodalom: Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia – Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára, Műegyetem Kiadó, Budapest

Endpoint of the test (unit)
élősejt szám / g talaj)
Test result (value of the endpoint)
600 000
Short evaluation of the test result

A mért sejtszám a talajban szokásosnál némileg alacsonyabb.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése Biolog Ecoplate teszttel
Description of the test

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk. A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD (abszorbancia) adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban: https://enfo.hu/keptar/750

Endpoint of the test (unit)
Átlagos szubsztrát hasznosítás
Test result (value of the endpoint)
1.01
Short evaluation of the test result

Összegzett szubsztrát hasznosítás: 31

A mért érték egy átlagos talajra jellemző érték.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt
Description of the test

A módszer leírása Gruiz et al. (2001) alapján, megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/739) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/429)
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének csökkenéséből következtetünk.

Endpoint of the test (unit)
ED20 (mg)
Test result (value of the endpoint)
7.0
Short evaluation of the test result

A 20% lumineszcencia gátlást okozó talaj dózis 7 mg

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Sinapis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszt
Description of the test

A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
A módszer leírása megtalálható a KÖRINFO képtárban (https://enfo.hu/keptar/3700) és adatbázisban (https://mokkka.hu/node/430)

Endpoint of the test (unit)
gyökér hossz (mm)
Test result (value of the endpoint)
18.2
Short evaluation of the test result

Mért gyökér hossz: 18.2 mm
Mért szár hossz: 17.5 mm
A növény növekedése nem gátolt.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Name of the test
Folsomia candida mortalitási teszt
Description of the test

Számos ugróvillás (Collembola) fajt használnak talajvizsgálatra, így a Folsomia candidát is. A Folsomia candida teszt nemzetközileg szabványosított tesztmódszer (ISO TC 190 SC4, WG2 1996). Az ugróvillás rovar hasi légzőtömlőjén keresztül belégzéssel és bőrkontakt útján mérgeződhet. Ritkán, például éhezéskor a tápcsatornán keresztül közvetlenül is felvehet szennyezőanyagot, egyéb esetben a táplálékláncon keresztül a talajból akkumulálódó gombafajok elfogyasztásával exponálódik. A teszt során a vizsgálandó talajba helyezzük az állatokat. Akut hatások vizsgálata esetén 5–14 nap elteltével a letalitást vizsgálják, krónikus hatások és a reprodukció vizsgálatára minimum 3 hetes tesztet javasolnak. A megmaradt illetve elpusztult állatkák számából következtetünk a vizsgált minta toxicitására. A hígítási sorból kapott értékeket (kontrollhoz viszonyított gátlási százalék - pusztulás) a bemért talajmennyiségek függvényében ábrázoljuk Origin szoftverrel. A kapott pontokra szigmoid görbét illesztünk, aminek alapján meghatározható a 20%-os és az 50%-os pusztuláshoz tartozó talajmennyiség (ED20 és ED50).
A teszt leírása megtalálható a KÖRINFO tudásbázisban: https://enfo.hu/etanfolyam/6118

Endpoint of the test (unit)
Gátlás (%)
Test result (value of the endpoint)
11
Short evaluation of the test result

A kontroll talajhoz (OECD) viszonyítva a vizsgált talajban a pusztulás 11%. Az eredmények alapján a talaj nem toxikus.

Forrás: Papp Bálint Zoltán, Diplomamunka (2011) Vörösiszappal elárasztott talajok környezeti kockázatának felmérése

Datasheet id (original)
1645
Status
Verified
Creator
Vaszita Emese
Adatlap típusaSOILUTIL soil
Létrehozás
Módosítás