Adatlapok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Közvetlen Hg mérőműszer folyadék és szilárd mintákra Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Az összes toxikuselem és nehézfém meghatározása ICP-MS módszerrel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
PAH-tartalom meghatározása GC-MS-el Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Nem illékony alifás szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározás Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Gyors bioakkumulációs teszt Sinapis albával Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Feigl Viktória
In situ talaj pH, Eh, EC és hőmérsékletmérő monitor Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Mutagenitási teszt (Ames-teszt) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Statikus talajmikrokozmosz biodegradációhoz Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Laboratóriumi átfolyásos talajmikrokozmosz Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Vaszita Emese
Miniliziméter (általános alkalmazásra) Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Gruiz Katalin
Fémtartalom meghatározása hordozható XRF készülékkel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Gruiz Katalin
XRF laboratóriumi mérés Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Gruiz Katalin
Zárt palack teszt remediáció tervezéséhez Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Talajoszlop átlevegőztetéssel talajlégzés mérésére Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Azomonas agilis (Azotobacter agile) direkt kontakt dehidrogenáz aktivitás gátlási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Mikrohullámú roncsolás/feltárás Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Fehér mustár (Sinapis alba) csírázásgátlás, gyökér- és szárnövekedési teszt Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Tetrahymena pyriformis direkt kontakt szaporodásgátlási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Vibrio fisheri direkt kontakt lumineszcencia-gátlási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Daphnia magna mobilitásgátlási teszt Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Csíranövényteszt (szabvány szerint) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Folsomia candida (Collembola) akut mortalitási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Statikus halteszt Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Weiszburg Lilla
Anionok meghatározása vízmintában kapilláris elektroforézissel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Talajok mikrohullámú extrakciója Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
A biológiailag hozzáférhető szerves szennyezőanyag frakció meghatározása ciklodextrines extrakcióval Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Azomonas agilis (Azotobacter agile) toxicitási teszt Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Mikrobiológiai vizsgálatok Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Vegyi anyagok hatása növények kikelésére, növekedésére Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Talajminőség. A gyökérnövekedés-gátlás mérése Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
CDT, Ciklodextrinnel gyorsított ex situ bioremediáció Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok kötöttségének meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Tolner Mária
Talajminta előkészítése, nedvességtartalom, elektromos vezetés és pH meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Tolner Mária
Talajok mikrobiológiai állapotának jellemzése celluláz-teszttel Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Talaj biológiai aktivitásának mérése dehidrogenáz enzimaktivitással (szabvány szerint) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
A szennyező anyagok hatása a földigilisztára (Eisenia foetida). Akut toxicitás Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Szennyező anyagok hatása a földigilisztára. Szaporodásra gyakorolt hatás Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Tolner Mária
Talajmosással kombinált in situ bioremediáció ciklodextrinnel (Kutrica) Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Talajmosás ciklodextrinnel javított elárasztással ('sugar flushing' technology) Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Ciklodextrinnel kombinált fitoremediáció Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Talaj in situ bioremediációja béta-ciklodextrinnel Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Talaj CaCO3 tartalmának meghatározása kalciméterrel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Kationok meghatározása ionkromatográfiával Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Anionok meghatározása ionkromatográfiával Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Gyógyszermaradványok meghatározása vízből Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
PCB meghatározása vízből SPE-vel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Indukált fitoextrakciós eljárás Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
HWP talajextrakció a talaj könnyen oldható P,K tartalmának meghatározására Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Automata talajvízmintavevő rendszer Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Ultrafinom légköri aeroszol méreteloszlásának meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Oktanol-víz megoszlási hányados illékony anyagokra Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Balogh Klára
Vizes talajkivonat készítés Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talaj Arany-féle kötöttségi számának meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talajok szervesanyag-, illetve humusztartalmának meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiával Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Vízben oldható összes só-tartalom talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talajmechanikai vizsgálat: szemcseméret eloszlás Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Szervesanyag-tartalom: izzítási veszteség 600 Celsius fokon Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
TOC (összes szerves szén-tartalom) meghatározás Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Királyvizes roncsolás összes toxikuselem és nehézfém-tartalom meghatározásához Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Szerves oldószeres extrakció PAH-tartalom meghatározáshoz talajmintából Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Figyelő kutak telepítése Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Zöldi Irma
Ivóvízben, felszíni vízben, szennyvízben oldott kationok meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
pH- és egyensúlyi pH-meghatározás Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Mintavétel: Útmutató folyókból és a patakokból végzett mintavételhezl Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Column LEACHING test for waste characterisation Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Meggyes Tamas
Direkt kontakt mutagenitási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Ciklodextrin adalék alkalmazása talajmutagenitási teszthez Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Gruiz Katalin
Ivóvízvizsgálat: A permanganátos kémiai oxigénigény meghatározása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Az ammónium meghatározása vízben Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Folyók biológiai besorolása Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Mélyvízi makroszkópikus gerinctelenek mintavétele Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Az eleveniszapban lévő mikoorganizmusok nitrifikácógátlásának meghatározása Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Vízben rosszul oldódó szerves vegyületek előkészítése és kezelése biodegradáció vizsgálatához Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Felszíni vizek szaprobitásának meghatározása Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Félfolyamatos eleveniszapos módszer (SCAS) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Algateszt felszíni vizek üledékének biológiailag hozzáférhető foszfortartalmára Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Pseudomonas putida növekedésgátlási tesztje Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Mintavevő kavicsos aljzatú sekély édesvízekben élő bentikus makroszkópikus gerinctelenekhez Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
RAMEB (random metil béta-ciklodextrin) meghatározás talajban Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek dr. Csabai Péterné
RAMEB (random metilezett béta-ciklodextrin) mérése talajvízben Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek dr. Csabai Péterné
EDTA és mű-savaseső adalék alkalmazása talajteszthez Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Mész adalék alkalmazása talajteszthez Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Vibrio fischeri bakteriális lumineszcencia-gátlási teszt (szabvány szerinti) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Hajdu Csilla
Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, statikus módszerrel Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Szerves vegyületek teljes biológiai bontása vizes közegben Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Biológiai mintavétel. A vízi bentikus makroszkópikus gerinctelenek kézihálós mintavételének irányelvei Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, átfolyós rendszerben Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, félstatikus módszer Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Kossuth Zsuzsanna
Szabadföldi liziméter stabilizáció vizsgálatára Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Gergely Felicián
Szennyezőanyagot bontó sejtkoncentráció meghatározása határhígításos eljárással Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Molnár Mónika
Nematoda szaporodásgátlási teszt talajra Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Hajdu Csilla
Bacillus subtilis növekedésgátlási teszt, agardiffúziós módszerrel Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Molnár Mónika
Talaj nitrifikáció-gátlási teszt Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Molnár Mónika
Ammónium-acetátos kivonat készítése talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Vizes kivonat készítése talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talajok királyvizes feltárása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Laboratóriumi miniliziméter stabilizáció monitorozására és ellenőrzésére Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Lakanen-Erviö-féle kivonat készítése talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla