Adatlapok

Cím Típus Létrehozás Módosítás Bevivő Műveletek
Lakanen-Erviö-féle kivonat készítése talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talaj mikrokozmosz stabilizáció vizsgálatára Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Talajok királyvizes feltárása Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Akut toxicitási teszt: Nematoda hőtermelésének mérése mikrokaloriméterrel Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Hajdu Csilla
Szerves oldószeres extrakció a nem illékony szénhidrogén-tartalom (PAH) meghatározáshoz talajból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Hajdu Csilla
Algateszt toxicitás mérésre Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Zárt palack teszt adaptáció vizsgálatához Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Zárt palack teszt biodegradáció vizsgálatához Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Fitostabilizáció, rizofiltráció Talajremediációs technológia Nagy Attila
Laboratóriumi miniliziméter stabilizáció monitorozására lúgos átmosással Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Feigl Viktória
Miniliziméter stabilizáció monitorozására elárasztott rendszerben Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Feigl Viktória
Szabadföldi liziméter - csurgalékvíz fémtartalmának csökkentése reaktív gáttal Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Feigl Viktória
Aerob láp, nádassal Talajremediációs technológia Feigl Viktória
Komposzt láp felszíni vízátfolyással Talajremediációs technológia Feigl Viktória
PRB nagy vastartalmú, savas csurgalékvíz kezelésére Talajremediációs technológia Feigl Viktória
Reduktív lúgosító rendszer Talajremediációs technológia Feigl Viktória
Nagy nyomású folyadék extrakció Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Benzollal szennyezett talajvíz in situ bioremediációja Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
In situ Bioventilláció Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
BTEX-szel szennyezett talaj in situ aerob bioremediáció Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Gőz injektálás szénhidrogénnel és más vegyi anyagokkal szennyezett talaj remediálására Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Intenzifikált in situ bioremediáció transzformátor olajjal szennyezett talajra (Hejőcsaba) Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Gőz injektálás BTEX-szel és halogénezett alifás szénhidrogénnel szennyezett talajvíz remediálására Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Komplex szennyezőanyaggal (aromás és klórozott oldószerek) szennyezett talajvíz-réteg kezelése Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
In situ aerob bioremediáció Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Talajmosás Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Kőolaj és aromás vegyületek in situ remediációja komplex biológiai technológiával Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Reaktív talajzóna klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz bioremediációjára Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
In situ anaerob bioremediáció - reaktív talajzóna létrehozása injektálás Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Ex situ bioremediáció Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Kombinált bioremediáció Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Gőzzel intenzifikált kétfázisú gőzextrakció biodegradációval kombinálval Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Szerves szennyezőanyagokkal szennyezett talaj és talajvíz in situ kezelése 'buborékfallal' (OXYWALL) Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Reaktív résfal felszín alatti víz biológiai szűrésére Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
BTEX-szel szennyezett felszín alatti víz in situ aerob bioremediációja Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Hulladéklerakó fenntartható rehabilitációja (Limnotop-rendszer) Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Talajvíz remediálása levegőztetéssel (Air sparging/Biosparging) Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Szennyvíz kezelés fluid ágyas bioreaktorban ciklodextrin-polimert alkalmazva biofilm hordozóként (CDP-FBBR) Talajremediációs technológia Fenyvesi Éva
Fitoextrakció policiklikus aromás szénhidrogénekkel és fémekkel szennyezett talajra Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Gőz injektálás BTEX-szel és halogénezett alifás szénhidrogénnel szennyezett talajvíz remediálására Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Ciklodextrin közvetlen meghatározása talajkivonatban polarimetriával Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Nehézfémmel szennyezett talaj remediálása szilárdítással, Newlystone stabilizációs technikával Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
In situ szennyezőanyag felmérés Geoprobe-bal (CPT/MIP technológia) Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fekete-Kertész Ildikó
Mutagenitási teszt (Ames-teszt) (angol nyelven) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Vaszita Emese
Azomonas agilis (Azotobacter agile) direkt kontakt dehidrogenáz aktivitás gátlási teszt talajra (angol nyelven) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Vaszita Emese
Gyors bioakkumulációs teszt Sinapis albával (angol nyelven) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Vaszita Emese
Talajoszlop átlevegőztetéssel talajlégzés mérésére (angol nyelven) Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Vaszita Emese
TOC (összes szerves szén-tartalom) és TN (összes nitrogén-tartalom) mérése folyadékmintákban Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Statikus gőztéranalízis illékony szerves szennyezőanyagok vizsgálatára Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Dinamikus gőztéranalízis illékony szerves szennyezőanyagok vizsgálatára Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Kihajtásos dúsítás (purge and trap) illékony szerves szennyezőanyagok vizsgálatára Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Szilárd fázisú mikroextrakció Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Membránnal segített oldószeres extrakció (MASE) Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
MEPS: mikroextrakció szorbens töltettel Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Szilárdfázisú extrakció Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
Keverőbabás extrakció Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Oláh Eszter
TIC (összes szervetlen szén), TOC (összes szerves szén) és TC (összes szén) talajból, hulladékból és szilárd mintákból Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Erdészeti hulladék hasznosítása talajra, szennyezett talajra, talajremediáció során Talajremediációs technológia Tóth-Székely Hedvig
Építési hulladék hasznosítása talajjavításra Talajremediációs technológia Tóth-Székely Hedvig
Cement és annak 20%-át helyettesítő üvegpor, mint puzzolán anyag alkalmazása talajtömörödés ellen Talajremediációs technológia Fekete-Kertész Ildikó
Microbial Assay for Risk Assessment Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Dr Kirit Wadhia
Elemi vas alapú reaktív résfallal történő talajvíz kezelés Talajremediációs technológia Rovács Mónika
Talajerózió gátlása bagaszpernye valamint CaOH-ból előállított puzzolán anyag adagolásával Talajremediációs technológia Fekete-Kertész Ildikó
A nádcukorgyártás hulladékainak hasznosítása, mezőgazdasági talaj tápanyagpótlására Talajremediációs technológia Scheer Ildikó
Kohósalak alkalmazása rizsföldek tápanyagpótlására és metánkibocsátásának csökkentésére Talajremediációs technológia Scheer Ildikó
Vörösiszap felhasználása talaj-adalékanyagként toxikus fémekkel szennyezett talaj javítására Talajremediációs technológia Bede Karolina
Olívaolaj-ipari szennyvizek hasznosítása tápanyaghiányos talajra Talajremediációs technológia Varga Ágnes
Lúgos pernye felhasználása adalékanyagként toxikus fémekkel szennyezett talaj javítására Talajremediációs technológia Bede Karolina
Konzervipari hulladék komposztálása Talajremediációs technológia Schmidt Eszter
Tápanyagpótlás vinasszal Talajremediációs technológia Rovács Mónika
Radioaktiv talaj stabilizálása kálium-foszfát tartalmú hulladék felhasználásával Talajremediációs technológia Hudák Valéria
Akut ökotoxicitási teszt Thamnocephalus platyurusszal Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Hajdu Csilla
Gyors ökotoxicitási teszt Thamnocephalus platyurusszal Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Hajdu Csilla
Fitoextrakció policiklikus aromás szénhidrogénekkel és fémekkel szennyezett talajra Talajremediációs technológia Gruiz Katalin
Szerves talajszennyezők biológiai hozzáférhetőségének mérése mátrix-SPME (szilárdfázisú mikroextrakció) módszerével Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
AOX (adszorbeálható szerves halogén) monitor Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Univerzális analitikai rendszer AOX, EOX, POX és AOS kulometriás meghatározására Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Gyors szimultán szén- és kéntartalom mérés új fejlesztésű analizátorral Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Nitrozaminok meghatározása felszíni vizekben, tisztított szennyvízben, ivóvízben és más víz mintákban Fizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek Fenyvesi Éva
Stabilizációs mikrokozmosz talajszennyező anyagok immobilizálásának követésére Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Gruiz Katalin
Oroszlányi erőművi pernye Hulladék / melléktermék felmérés Feigl Viktória
Tatabányai erőművi pernye Hulladék / melléktermék felmérés Feigl Viktória
Talaj aerob baktériumkoncentrációjának meghatározása telepszámlálásos technikával Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek Feigl Viktória
Cukorrépamelasz Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Préselt cukorgyári répaszelet Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Cukorgyári mésziszap Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Szeszgyári vinasz Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Papíriszap Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Sóskúti puha mészkőörlemény Hulladék / melléktermék felmérés Böröndi Tamás
Tégla törmelék Hulladék / melléktermék felmérés Mogyorós Edina
Beton törmelék Hulladék / melléktermék felmérés Mogyorós Edina
Rothasztott szennyvíziszap Hulladék / melléktermék felmérés Gruiz Katalin
Barnaszén tüzelésű erőművi pernye Hulladék / melléktermék felmérés Böröndi Tamás
Extrahált napraforgódara Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Sörtörköly Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Nedves CGF (corn gluten feed) Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Fásszárú növények hamuja (fahamu) Hulladék / melléktermék felmérés Uzinger Nikolett
Kenderpozdorja Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Lucerna Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt
Szeszgyári törköly Hulladék / melléktermék felmérés Barta Zsolt